Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Willem Van der Werf ‘De crisisjaren’, in: Behoeden en vergoeden. Een geschiedenis van 175 jaar Onteigeningswet J.A.M.A. Sluysmans en J.S. Procee (red.), Behoeden en vergoeden. Een geschiedenis van 175 jaar Onteigeningswet, VvOR, Den Haag 2016, pp. 97-108.
Willem Van der Werf 'De oorlogsjaren en de wederopbouwperiode’, in: Behoeden en vergoeden. Een geschiedenis van 175 jaar Onteigeningswet J.A.M.A. Sluysmans en J.S. Procee (red.), Behoeden en vergoeden. Een geschiedenis van 175 jaar Onteigeningswet, VvOR, Den Haag 2016, pp. 109- 131.
Daan Korsse Omgevingsplan: overgangsrecht, gebodsbepalingen en het verschuiven van onderzoek Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), augustus 2016, Nr. 8, TBR 2016/111
Jacques Sluysmans Onteigening in de Aanvullingswet grondeigendom Nederlands Juristenblad (NJB), juli 2016, Afl. 28, NJB 2016/1393
Willem Van der Werf Onteigenen met de Omgevingswet Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), juni 2016, Nr. 6, TvAR 2016/6, UDH:TvAR/13210
Daan Korsse Het subsidiariteitsvereiste in de Omgevingswet De Gemeentestem (Gst.), juni 2016, Afl. 7438, Gst. 2016/62
Nikky van Triet Het dispositievereiste en het vertrouwensbeginsel bij toezeggingen en inlichting Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB), juni 2016, Afl. 5, NTB 2016/16
Jacques Sluysmans Het recht van eendenkooi Ars Aequi (AA), juni 2016, Nr. 6, AA 2016/6
Jacques Sluysmans De molenaar van Sanssouci Column Radboud Universiteit, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 10 juni 2016
Jacques Sluysmans, Nikky van Triet Compensatie van waardevermindering bij energieprojecten Nederlands Tijdschrift voor Energierecht (NTE), juni 2016, Nr. 2, NTE 2016/2
Willem Van der Werf Noot bij Hoge Raad, 25 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:523 (Zakelijke rechten) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), december 2015, Nr. 12, TvAR 2015/5819, UDH:TvAR/12610
Willem Bosma Noot bij Hoge Raad 11 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:391 (Overgangsrecht WRO (oud) en Wro (nieuw). Aanvraag die noopt tot wijziging bestemming. Exploitatiebijdrage.) Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), mei 2016, Nr. 5, TBR 2016/71
Willem Van der Werf Kroniek Wet voorkeursrecht gemeenten 2011-2016 Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), april 2016, Nr. 4, TvAR 2016/4, UDH:TvAR/13035
Willem Van der Werf Noot bij Hoge Raad 1 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:531 (Zakelijke rechten) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), april 2016, Nr. 4, TvAR 2016/5834, UDH:TvAR/13039
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 9 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2818 (Exceptieve toetsing. Implementatieverplichting) Bouwrecht (BR), april 2016, Nr. 4, BR 2016/29