Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 4 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:683 (Het moment van het opstellen van de passende beoordeling is het peilmoment voor de referentiesituatie) Jurisprudentie Milieurecht (JM), juli, afl. 7, JM 2020/99
Willem Van der Werf Aanpassingen coronawet vooral window dressing Advocatenblad, juli, afl. 7, 2020
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 4 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:682 (Aanleg van een nieuwe overnachtingshaven bij Lobith, met een tijdelijke stikstofdepositie van 3,13 mol/h/j en een permanente stikstofdepositie 0,03 mol/h/j, ka Jurisprudentie Milieurecht (JM), juli, afl. 7, JM 2020/100
Ruben Wiegerink Verzoek dwangsom wegens niet tijdig beslissen op administratief beroep kwijtschelding; burgerlijke rechter bevoegd Belastingblad (BB), juli, afl. 15, BB 2020/331
Willem Van der Werf Noot bij Hoge Raad 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:719 (Agrarische erfpacht en heruitgifte) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), juni, nr. 6, TvAR 2020/8030
Willem Van der Werf Coronawet: middel veel erger dan kwaal Advocatenblad, juni, afl. 6, 2020
Ruben Wiegerink Noot bij Hof 's-Hertogenbosch ECLI:NL:GHSHE:2020:1119 (Legesheffing in verband werkzaamheden aan glasvezelnetwerk voldoet aan criteria art. 13 Machtigingsrichtlijn) Belastingblad (BB), afl. 13, BB 2020/284
Marc Houweling, Brim Tonino Noot bij advies 508 Commissie van Aanbestedingsexperts 3 februari 2020. Ontbrekende inschrijfkostenvergoeding disproportioneel. Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN), juni, afl. 4, JAAN 2020/83
Willem Van der Werf Het coronavirus COVID-19 en de verwaarlozing van de democratische rechtsstaat Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), mei, nr. 5, TvAR 2020, p. 285-287
Naschrift bij Hof van Justitie van de Europese Unie 19 december 2019, ECLI:EU:C:2019:1112 Prejudiciële verwijzing. Richtlijn 2000/31/EG. Diensten van de informatiemaatschappij. Richtlijn 2006/123. Vrij verkeer van diensten) Gemeentestem (Gst.), april, afl. 7504, Gst. 2020/48
Ruben Wiegerink Misbruik van recht: dwangsommenjagers, querulanten en no pay no cure-dienstverleners binnen het lokale belastingrecht Belastingblad (BB), augustus, afl. 16, BB 2020/335
Willem Van der Werf Urgenda en het EVRM: schiet het Burgerlijk Wetboek tekort? 't Is wat. Verzamelde columns 2020 voor Willem Bruil, Instituut voor Agrarisch Recht, Wageningen 2020, pp. 55-56
Ruben Wiegerink Noot bij Hof 's-Hertogenbosch ECLI:NL:GHSHE:2020:241 (Er is geen sprake van een (ontoelaatbare) tweede primitieve aanslag maar van een navorderingsaanslag Belastingblad, april 2020, afl. 9, (BB) 2020/200
Ronald Olivier Noot bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant, ECLI:NL:RBZWB:2019:5891 (Last onder dwangsom wegens ontbreken ‘natuurtoestemming’ onevenredig) Jurisprudentie Milieurecht (JM), april, afl. 4, JM 2020/56
Marc Houweling, Brim Tonino Vijf jaar Croce Amica; waar valt nog terrein te winnen bij de intrekking van aanbestedingsprocedures? Vastgoedrecht (VGR), april, nr. 2, VGR 2020-2