Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Ruben Wiegerink Noot bij Hof 's-Hertogenbosch ECLI:NL:GHSHE:2020:241 (Er is geen sprake van een (ontoelaatbare) tweede primitieve aanslag maar van een navorderingsaanslag Belastingblad, april 2020, afl. 9, (BB) 2020/200
Ronald Olivier Noot bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant, ECLI:NL:RBZWB:2019:5891 (Last onder dwangsom wegens ontbreken ‘natuurtoestemming’ onevenredig) Jurisprudentie Milieurecht (JM), april, afl. 4, JM 2020/56
Marc Houweling, Brim Tonino Vijf jaar Croce Amica; waar valt nog terrein te winnen bij de intrekking van aanbestedingsprocedures? Vastgoedrecht (VGR), april, nr. 2, VGR 2020-2
Jacques Sluysmans Oplegging gedoogplicht ten behoeve van aanleg en instandhouding windturbines. Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), maart, afl. 3, TBR 2020/38
Jan Borman Aanvullingswet grondeigendom Omgevingsrecht: Verslag van de VBR-jaarvergadering gehouden op 12 december 2019 te Den Haag Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), maart, afl. 3, TBR 2020/38
Ruben Wiegerink Kroniek jurisprudentie belastingen lagere overheden 2019 Belastingblad (BB), maart 2020, Afl. 6 & 7, BB 2020/120 & 2020/142
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Overijssel 20 december 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:4827 (Aanvullend ten onrechte pas kort voor de zitting ingediend. Strijd met goede procesorde.) Belastingblad (BB), maart, afl. 7, BB 2020/149
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 24 december 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:11011 (Aanmaningskosten niet verschuldigd ondanks dat heffingsambtenaar aanslagen via Berichtenbox MijnOverheid mocht verzenden) Belastingblad (BB), februari afl. 6, BB 2020/138
Marc Houweling, Brim Tonino RVB-Handreiking Tegemoetkoming inschrijvingskosten Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), maart, nr. 3, TBR 2020/34
Willem Van der Werf Noot bij HR 11 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1578 (Erfpacht. Appartementsrechten. Opzegging. Vaststelling waarde) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), februari, afl. 2, TvAR 2020/8017
Ruben Wiegerink Noot bij Hof ’s-Hertogenbosch 3 oktober 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3627 Belastingblad (BB), afl. 3, BB 2020/51
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Amsterdam 9 oktober 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:7409 Belastingblad (BB), januari, afl. 2, BB 2020/38
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Gelderland 30 oktober 2019, ECLLI:NL:RBGEL:2019:4828 Belastingblad (BB), januari, afl. 2, BB 2020/36
Marc Houweling, Brim Tonino Inschrijfkosten gaan voor de baat uit. 2e Herziening Gids Proportionaliteit; baat het niet dan schaadt het niet Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), februari, nr. 2, TBR 2020/16
Ruben Wiegerink Noot bij Hoge Raad 18 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1595 (Bestuursorgaan is bij een te laat bezwaarschrift verplicht om onderzoek te doen naar een mogelijke verschoonbaarheid van de termijnoverschrijding) Belastingblad (BB) 2019/445, afl. 24