Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Willem Bosma, Jacques Sluysmans De Crisis- en herstelwet en de gevolgen voor de Onteigenings­wet, of wat ervan over is Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), juni 2010, Nr. 6, TvAR 2010/6, UDH:TvAR/8545
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 31 maart 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL9651 (Actieplan luchtkwaliteit. Appellabel besluit) Bouwrecht (BR), juni 2010, Nr. 6, BR 2010/95
Willem Van der Werf Kroniek Wet voorkeursrecht gemeenten 2008 Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), augustus 2009, Nr. 7/8, UDH:TvAR/8138
Godert van der Feltz Hoogte bouwleges, noot bij arrest Hoge Raad 14 augustus 2009 Tijdschrift voor Bouwrecht, oktober 2009, nr. 189, p. 940 e.v.
Godert van der Feltz Ontwikkelingsontheffing in Flora- en Faunawet, noot bij uitspraak ABRS 13 mei 20 Tijdschrift voor Bouwrecht, augustus 2009, nr. 147, p. 736 e.v.
Willem Van der Werf De Vormerkung, oftewel de regeling van art. 7:3 BW Land- en Tuinbouwbulletin (LTB), maart 2009, Nr. 3
Jacques Sluysmans Selectie Koninklijke Besluiten tot onteigening juli 2007-juli 2008 Land- en Tuinbouwbulletin (LTB), augustus 2008, Nr. 8, pp. 12-16
Godert van der Feltz Legesverordening, noot bij arrest Hof Den Bosch, 1 november 2007 Tijdschrift voor Bouwrecht, nr. 9, september 2008, pp. 860-863
Jacques Sluysmans, Willem Van der Werf Kroniek Wet voorkeursrecht gemeenten 2007 Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), mei 2008, Nr. 5, TvAR 2008/5, UDH:TvAR/6759
Willem Van der Werf De twee komende wijzigingen van de Wet voorkeursrecht gemeenten Land- en Tuinbouwbulletin (LTB), april 2008, Nr. 4
Godert van der Feltz Afgedwongen energiebesparing bij Amsterdamse supermarkten Overheid en Aansprakelijkheid, Maart 2008, nr. 3, pp. 132-138
Godert van der Feltz De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ambtenaren voor onrechtmatig overheidshandelen
Godert van der Feltz Kerk en burgerlijke rechter ELSA Magazine, 2007, nr. 3, pp. 22-27
Godert van der Feltz Getting The Deal Through - Environment - the Netherlands Getting The Deal Through - Environment - 2008, October 2007, pp. 93-99
Godert van der Feltz Noot bij uitspraak ABRS 25 juli 2007 (vernietiging Trac Bouwrecht, oktober 2007, p. 873 e.v.