Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Jacques Sluysmans De vitaliteit van het schadeloosstellingsrecht in onteigeningszaken. Een studie Bouwrecht Monografie├źn, nr. 32
Willem Bosma Noot bij ABRvS 2 februari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP2794, (Reactieve aanwijzing, provinciaal belang, rangorde bij de toepassing van provinciale bevoegdheden.) Bouwrecht (BR), mei 2011, Nr. 5, BR 2011/72
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 12-01-2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP0566 (Systematiek NSL. Geen strijd met art. 5.12 WMB) Bouwrecht (BR), april 2011, Nr. 4, BR 2011/56
Willem Bosma, Jacques Sluysmans Onteigeningsrecht in de Praktijk IBR Cahiers, Instituut voor Bouwrecht, Nr. 5
Marc Houweling Kostenverhogende omstandigheden? Meld dit tijdig! Bouw & aanbesteding (vakblad voor de complete bouw), Dagblad Cobouw
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 6 oktober 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN9548 (Aanvoeren gronden. Bestanddelen beslissing op bezwaar. Vergunning van rechtswege) Bouwrecht (BR), februari 2011, Nr. 2, BR 2011/20
Openbaarheid van Overheidsgegevens: Onbetaalbaar goed Gemeentestem, nr. 7347, p. 4-13
Willem Bosma Rechtsbescherming onder de Wabo Land- en Tuinbouw Bulletin (LTB), december 2010 Nr. 11/12, p. 7-10
Willem Bosma Totstandkomingsprocedures onder de Wabo Land- en Tuinbouw Bulletin (LTB),december 2010, nr. 11/12, p. 4-6
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 13 oktober 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO0240 (Natuurschoonwet 1928. Onmiddellijke werking nieuwe regelgeving. Overgangsrecht) Bouwrecht (BR), december 2010, Nr. 12, BR 2010/188
Babylon (de hangende tuinen van) revisited Tijdschrift voor Omgevingsrecht, nr. 4, 2010
Willem Van der Werf Actualiteiten Wet voorkeursrecht gemeenten 2009-2010 Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), november 2010, Nr. 11, UDH:TvAR/8848
Marc Houweling Hoe omgaan met een geschil? Nieuwsbrief Uneto-VNI
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 26 mei 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM5641 en ABRvS 26 mei 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM5642 (NSL. Art. 5.16 Wm) Bouwrecht (BR), september 2010, Nr. 9, BR 2010/141 en 2010/142
Schrale gronden, rijke natuur. De Problematiek van stikstofdepositie op natuurge Tijdschrift voor Bouwrecht, nr. 9, september 2010, pp. 873 e.v.