Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Jacques Sluysmans Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van nr. 20110743/3/R3 Jurisprudentie voor gemeenten (JG), maart 2013, Nr. 2, JG 2013/02
Windenergie op zee, het Nederlandse publiekrechtelijke regime Bouwrecht, Nr. 3, Maart 2013
Willem Bosma Noot bij HR 12 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW7505 (Onrechtmatige overheidsdaad. Vergoedingsplicht. Algemeen milieubelang) Overheid & Aansprakelijkheid (O&A), februari 2013, Afl. 1, 2013/5
Willem Bosma Onteigening en planologie: een (on)samenhangend geheel? "Bijzonder geschikt voor het werk, H.J.M. van Mierlo bundel"
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 29 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX6005 (Provinciale verordening (art. 4.1 Wro). Wijzigingsbevoegdheid. WRO) Bouwrecht (BR), december 2012, Nr. 12, BR 2012/164
Willem Bosma Annotatie bij ABRvS 29 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX5929 (Gevolgen voor de luchtkwaliteit van een wijzigingsbevoegdheid; representatieve invulling van maximale planologische mogelijkheden. Bouwrecht (BR), november 2012, Nr. 12, BR 2012/163
Handhaving van open normen: de kwetsbare rechtstaat Milieu en Recht
Jacques Sluysmans Rente in het onteigeningsrecht "Bijzonder geschikt voor het werk, H.J.M. van Mierlo bundel"
Marc Houweling Arbitragebeding met consument toegestaan Dagblad Cobouw
Willem Bosma Annotatie onder ABRvS 1 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX3299 (Gebiedsontwikkelingsplan, voorgenomen maatregelen ten behoeve van de milieukwaliteit, exploitatieplan, belanghebbende.) Bouwrecht (BR), oktober 2012, Nr. 10, BR 2012/134
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 6 juni 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW7636 (Aanwenden rechtsmiddelen bij ontheffing. Ontheffing provinciale regels op grond van Wro) Bouwrecht (BR), september 2012, Nr. 9, BR 2012/117
Jacques Sluysmans Kroniek onteigeningsrecht Overheid & Aansprakelijkheid (O&A), juli 2012, Afl. 3, O&A 2012/60
Marc Houweling Energieprestatiecertificaat Dagblad Cobouw
Biodiversiteitscrisis: programmatische aanpak van stikstofdeposities en de voorg Tijdschrift voor Bouwrecht
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 2 mei 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW4570 (Exploitatieplan. Besluitonderdeel. Vergelijkingsmethode. Zichtlocatie) Bouwrecht (BR), juli 2012, Nr. 7, BR 2012/98