Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Willem Bosma Noot bij ABRvS 2 februari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP2794, (Reactieve aanwijzing, provinciaal belang, rangorde bij de toepassing van provinciale bevoegdheden.) Bouwrecht (BR), mei 2011, Nr. 5, BR 2011/72
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 12-01-2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP0566 (Systematiek NSL. Geen strijd met art. 5.12 WMB) Bouwrecht (BR), april 2011, Nr. 4, BR 2011/56
Willem Bosma, Jacques Sluysmans Onteigeningsrecht in de Praktijk IBR Cahiers, Instituut voor Bouwrecht, Nr. 5
Marc Houweling Kostenverhogende omstandigheden? Meld dit tijdig! Bouw & aanbesteding (vakblad voor de complete bouw), Dagblad Cobouw
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 6 oktober 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN9548 (Aanvoeren gronden. Bestanddelen beslissing op bezwaar. Vergunning van rechtswege) Bouwrecht (BR), februari 2011, Nr. 2, BR 2011/20
Godert van der Feltz Openbaarheid van Overheidsgegevens: Onbetaalbaar goed Gemeentestem, nr. 7347, p. 4-13
Willem Bosma Rechtsbescherming onder de Wabo Land- en Tuinbouw Bulletin (LTB), december 2010 Nr. 11/12, p. 7-10
Willem Bosma Totstandkomingsprocedures onder de Wabo Land- en Tuinbouw Bulletin (LTB),december 2010, nr. 11/12, p. 4-6
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 13 oktober 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO0240 (Natuurschoonwet 1928. Onmiddellijke werking nieuwe regelgeving. Overgangsrecht) Bouwrecht (BR), december 2010, Nr. 12, BR 2010/188
Godert van der Feltz Babylon (de hangende tuinen van) revisited Tijdschrift voor Omgevingsrecht, nr. 4, 2010
Willem Van der Werf Actualiteiten Wet voorkeursrecht gemeenten 2009-2010 Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), november 2010, Nr. 11, UDH:TvAR/8848
Marc Houweling Hoe omgaan met een geschil? Nieuwsbrief Uneto-VNI
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 26 mei 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM5641 en ABRvS 26 mei 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM5642 (NSL. Art. 5.16 Wm) Bouwrecht (BR), september 2010, Nr. 9, BR 2010/141 en 2010/142
Godert van der Feltz Schrale gronden, rijke natuur. De Problematiek van stikstofdepositie op natuurge Tijdschrift voor Bouwrecht, nr. 9, september 2010, pp. 873 e.v.
Jacques Sluysmans Onteigening en crisis. De gevolgen van de Crisis- en herstelwet voor het onteige Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB), september 2010, Nr. 7, NTB 2010, 31