Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Willem Bosma Noot bij Hoge Raad 11 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:391 (Overgangsrecht WRO (oud) en Wro (nieuw). Aanvraag die noopt tot wijziging bestemming. Exploitatiebijdrage.) Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), mei 2016, Nr. 5, TBR 2016/71
Willem Van der Werf Kroniek Wet voorkeursrecht gemeenten 2011-2016 Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), april 2016, Nr. 4, TvAR 2016/4, UDH:TvAR/13035
Willem Van der Werf Noot bij Hoge Raad 1 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:531 (Zakelijke rechten) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), april 2016, Nr. 4, TvAR 2016/5834, UDH:TvAR/13039
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 9 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2818 (Exceptieve toetsing. Implementatieverplichting) Bouwrecht (BR), april 2016, Nr. 4, BR 2016/29
The Rule of Law: Protection of property Research handbook on crisis management in the banking sector, Edward Elgar Publishing 2015, p. 379-399
Willem Bosma, Jacques Sluysmans, Nikky van Triet The Rule of Law: Protection of property ‘The rule of law: Protection of property’, in: Research handbook on crisis management in the banking sector, Edward Elgar Publishing 2015, p. 379-399
Willem Bosma, Tijn Slegers Noot bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 8 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2107 (Verandering aan bouwwerk. Omgevingsvergunningvrij bouwen) De Gemeentestem (Gst.), januari 2016, Afl. 7432, Gst. 2016/6
Noot bij: Hoge Raad, 29 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1406 Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), januari 2016, nr. 1, TBR 2016/15
Willem Van der Werf Noot bij Hof Den Haag, 10 november 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:3025 (Wet verbod pelsdierhouderij. Onrechtmatige wetgeving. Artikel 1 EP) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), januari 2016, Nr. 1, TvAR 2016/5825, UDH:TvAR/12657
Jacques Sluysmans, Nikky van Triet Reclaiming Property: Changes of Purpose or Non-realization of Public Purpose aft Rethinking Expropriation Law I: Public Interest in Expropriation, Eleven International Publishing 2015, p.185-207
Jacques Sluysmans The Principle of Good Governance in Expropriation Law Rethinking Expropriation Law II: Context, Criteria, and Consequences of Expropriation, Eleven International Publishing 2015, p. 299-314
Jacques Sluysmans Verleden en toekomst van de deskundige in het onteigeningsrecht Overheid & Aansprakelijkheid (O&A), december 2015, Afl. 4, O&A 2015/89
Onrechtmatige daad en beleidswijziging De burgerlijke rechter in het publiekrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2015
Willem Bosma, Tijn Slegers Noot bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 12 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2567 (Planschade. Passieve risicoaanvaarding. Voldoende concrete poging) Bouwrecht (BR), december 2015, Nr. 12, BR 2015/113
Marc Houweling Contracteren met gemeente noopt tot voorzichtigheid Dagblad Cobouw