Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Amsterdam 16 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:276 (Namens ontbonden vennootschap ingesteld hoger beroep niet-ontvankelijk wegens ontbreken toereikende machtiging) Belastingblad 2021/152, aflevering 8, februari 2021, BB 2021/152
Willem Van der Werf Het recht van erfpacht: historie en actualiteit Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), november/december, nr. 11/12, TvAR 2020
Willem Van der Werf Noot bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 juli 2020, ECLI:GHARL:2020:5771 (Vabeog Amersfoort B.V./Gemeente Tiel) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), februari, TvAR 2021/8046
Willem Van der Werf Noot bij Hoge Raad 2 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1543 (Gemeente Bergen/X) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), november/december, nr. 11/12, TvAR 2020, p. 728 - 738
Ruben Wiegerink Kroniek jurisprudentie belastingen lagere overheden 2020 Belastingblad (BB), februari 2020, afl. 6, BB 2020/123
Michelle de Rijke, Ruben Wiegerink Annotatie bij CBb 2 juni 2020, ECLI:NL:CBB:2020:364 (WOZ-beschikking weerlegbaar bewijsvermoeden bij objectafbakening in het kader van de aansluitplicht) Nederlands Tijdschrift voor Energierecht (NTE), februari 2021, nr. 1
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:105 (De minister heeft geen goede verklaring gegeven voor het verschil in uitkomst tussen de AERIUS Calculator en het SRM2-rekenmodel) Jurisprudentie Milieurecht (JM), maart 2021, afl. 3, JM 2021/40
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 20 januari 2021 (De afdeling zet het toetsingskader voor de intrekking van natuurvergunningen uiteen, waaronder het oordeel dat voor intern salderen sinds 1 januari 2020 geen natuurvergunning ver Jurisprudentie Milieurecht (JM), maart 2021, afl. 3, JM 2021/41
Ruben Wiegerink Annotatie bij Hof Arnhem-Leeuwarden 2 februari 2021, ELCI:NL:GHARL:2021:888 (Aan gevel van uurwerkhersteller bevestigde klok leidt tot verschuldigdheid reclamebelasting omdat sprake is van een “openbare aankondiging”.) Belastingblad (BB), aflevering 6, maart 2021, BB 2021/115
Marc Houweling, Brim Tonino Inschrijven op een aanbesteding met twee groepsentiteiten; voorkom een ernstige beroepsfout! Vastgoedrecht (VGR), januari, afl. 1, VGR 2021-1
Michelle de Rijke De gemeente als warmteregisseur Nederlands Tijdschrift voor Energierecht (NTE), december 2020 nr. 5/6
Ruben Wiegerink Annotatie bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2 december 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:5989 (Rechtbank kan beslissing geven over verschuldigdheid dwangsom wegens niet-tijdig beslissen, ondanks ontbreken dwangsombesluit ten tijde van instelling beroep) Belastingblad (BB), februari, afl. 5, BB 2021/100
Ruben Wiegerink Annotatie bij Hof Arnhem-Leeuwarden 1 december 2020, ELCI:NL:GHARL:2020:10022 (Aanslag forensenbelasting vernietigd, omdat belanghebbende recreatiewoning minder dan 90 dagen voor zichzelf beschikbaar heeft gehouden) Belastingblad (BB), februari, afl. 4, BB 2021/70
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 18 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2760 (Een natuurvergunning voor een veehouderij wordt geacht tevens te zijn verleend voor de daarmee gepaard gaande verkeersbewegingen) Jurisprudentie Milieurecht (JM), februari, afl. 2, JM 2021/26
Jan Borman Noot bij Hof Den Haag 3 november 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:2057 (Aannemingsovereenkomst. Verzuim zonder ingebrekestelling? Aannemer moest worden toegelaten tot herstel van het gebrek, naar eigen inzicht.) Bouwrecht (BR), februari, afl. 2, BR 2021/16, p. 104-109