Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Marc Houweling, Brim Tonino Inschrijfkosten gaan voor de baat uit. 2e Herziening Gids Proportionaliteit; baat het niet dan schaadt het niet Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), februari, nr. 2, TBR 2020/16
Ruben Wiegerink Noot bij Hoge Raad 18 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1595 (Bestuursorgaan is bij een te laat bezwaarschrift verplicht om onderzoek te doen naar een mogelijke verschoonbaarheid van de termijnoverschrijding) Belastingblad (BB) 2019/445, afl. 24
Michelle de Rijke Energietransitie en gebouwde omgeving vanuit energierechtelijk perspectief Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR) 2019/11
Ruben Wiegerink Noot bij Hoge Raad 13 september 2019, ECLI:NL:HR:2019:1315 (Verhuurder mag deelnemen aan door huurder aangespannen cassatieprocedure over WOZ-beschikking sociale huurwoning) Belastingblad (BB) 2019/400, afl. 22
Jacques Sluysmans Wijzigingen van het onteigeningsrecht onder de Omgevingswet Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), augustus, nr. 7/8, TvAR 2019/15717
Willem Van der Werf De nieuwe regeling van het voorkeursrecht in de Aanvullingswet grondeigendom: een kritische beschouwing Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), augustus, nr. 7/8, TvAR 2019/15719
Willem Van der Werf Aanvullingswet grondeigendom: graaft het voorkeursrecht zijn eigen graf? Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), juni 2019, Afl. 6, TvAR 2019/15628
Willem Van der Werf Noot bij HR 21 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:996 (Belemmeringenwet) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), oktober, afl. 10, TvAR 2019/8002.
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Amsterdam 18 juli 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:2492 (Tegen een niet opgelegde naheffingsaanslag staan geen rechtsmiddelen open) Belastingblad 2019/383 (BB), oktober, afl. 21, BB. 2019/383
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Amsterdam 7 mei 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:2448 (Nieuwe erfpachtregeling Amsterdam. Bezwaar tegen afwijzing verzoek om WOZ-beschikking terecht niet-ontvankelijk verklaard) Belastingblad (BB), oktober afl. 20, (BB) 2019/357
Simon Olierook Noot bij ABRvS 19 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1938 (Borne) Gemeentestem (Gst.), oktober, afl. 7495, Gst. 2019/140
Lynn Kombrink, Mark West Noot bij ABRvS 12 juni 2019 ECLI:NL:RVS:2019:1899 (Beoordeling marktsegment bij bepalen aard concurrentiebelang. Vergelijking geleverde diensten van de betrokken ondernemingen. Wegens kenmerkende verschillen geen rechtstreeks betrokken concurrentiebelang, Gemeentestem (Gst.), oktober, afl. 7495, Gst. 2019/139
Mark West Noot bij RVS 27 februari 2019 ECLI_NL_RVS_2019_622 (Illegaal gedumpt drugsafval in het buitengebied. Geen sprake van overtreding door eigenaren. Daarmee geen kostenverhaal mogelijk voor toepassing spoedbestuursdwang. College was niet bevoegd handhavend op Verschenen in De Gemeentestem (Gst.), september, afl. 7494, Gst. 2019/124
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 7 mei 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3987 (Legessanctie. Actualiseringsplicht bestemmingsplan verlengd tot twintig jaar op grond van Besluit uitvoering crisis- en herstelwet) Belastingblad (BB), augustus, afl. 16, BB 2019/295
Ruben Wiegerink Noot bij Hoge Raad 21 juni 2019 ECLI:NL:HR:2019:1016 (Opbrengstlimiet rioolheffing is niet overschreden. Baggerkosten en onderhoudskosten van oevers mogen worden meegenomen) Belastingblad (BB), augustus, afl. 16, BB 2019/293