Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Ruben Wiegerink Gemeente is niet heffingsbevoegd voor precariobelasting, omdat er een gedoogplicht bestaat. Belastingblad 201/390
Nikky van Triet Beheersen en bestrijden – het voorzorgsbeginsel en informatieplichten bij de onzekere risico’s van Q-koorts. Tijdschrift voor Omgevingswet, 2017/3.6
Mark West Beroepshalve functioneren van ambtenaren en de Wet openbaarheid van bestuur AB Bestuursrechtspraak, 2017/325
Ruben Wiegerink Rechtbank Gelderland 28 juli 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:4026 Awb 2017.163
Ruben Wiegerink Noot bij: Gerechtshof Den Haag, 18 juli 2017, nl. BK-17/00296, ECLI:NL:GHDHA:2017:2196 Belastingblad 2017/366
Nawal Bouayad Hof Arnhem-Leeuwarden 21 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2338, m.nt. N. Bouayad Bouwrecht 2017/79
Ruben Wiegerink Verschoonbare termijnoverschrijding. Bekendmaking NEN-norm. Tariefstelling. Belastingblad 2017/347
Ruben Wiegerink Ten onrechte tweemaal grafrechten geheven voor dubbelgraf Belastingblad, 2017/311
Godert van der Feltz, Ruben Wiegerink Leges omgevingsvergunning Rotterdam. Tariefstelling niet onverbin-dend. Tijdschrift voor Bouwrecht, 2017/130
Nikky van Triet Noot bij: rechtbank Den Haag, 8 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:1195 Bouwrecht, 2017/42
Nikky van Triet Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden 15 september 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:6822 Bouwrecht, 2017/60
Ronald Olivier Verjaring van bestuursrechtelijke dwangsommen. Een invorderingsbeschikking stuit Tijdschrift voor Bouwrecht, 2017/58
Ruben Wiegerink Leges omgevingsvergunning Rotterdam. Tariefstelling niet onverbindend. Belastingblad, 2017/288
Ruben Wiegerink Per fax ingediend bezwaarschrift ontvankelijk; doorzendplicht en dwangsom wegens Belastingblad, 2017/255
Ruben Wiegerink Hoogte leges omgevingsvergunning mocht worden berekend op basis van normbedragen Belastingblad, 2017/207