Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Ruben Wiegerink Ten onrechte tweemaal grafrechten geheven voor dubbelgraf Belastingblad, 2017/311
Godert van der Feltz, Ruben Wiegerink Leges omgevingsvergunning Rotterdam. Tariefstelling niet onverbin-dend. Tijdschrift voor Bouwrecht, 2017/130
Nikky van Triet Noot bij: rechtbank Den Haag, 8 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:1195 Tijdschrift voor Bouwrecht, 2017/42
Nikky van Triet Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden 15 september 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:6822 Tijdschrift voor Bouwrecht, 2017/60
Ronald Olivier Verjaring van bestuursrechtelijke dwangsommen. Een invorderingsbeschikking stuit Tijdschrift voor Bouwrecht, 2017/58
Ruben Wiegerink Leges omgevingsvergunning Rotterdam. Tariefstelling niet onverbindend. Belastingblad, 2017/288
Ruben Wiegerink Per fax ingediend bezwaarschrift ontvankelijk; doorzendplicht en dwangsom wegens Belastingblad, 2017/255
Ruben Wiegerink Hoogte leges omgevingsvergunning mocht worden berekend op basis van normbedragen Belastingblad, 2017/207
Jacques Sluysmans Onteigening. Verlies reëel gebruiksgenot. Verlies vergunning en productiemiddele European Human Rights Cases (EHRC), afl. 5 – 3 mei 2017, 2017/84
Nawal Bouayad Noot bij: Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 1 maart 2017, ECLI:NL:RVS BR 2017/40
Tijn Slegers Concreet zicht op legalisatie bouwwerk en disproportionele last Bouwrecht, 2017/31
Godert van der Feltz Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 11 januari 2017 Bouwrecht, 2017/32
Marc Houweling Vordering tot vernietiging arbitraal vonnis afgewezen Bouwrecht, 2017/35
Jacques Sluysmans Noot bij de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 19 ja EHRC afl. 5 – 3 mei 2017, 2017/84
Willem van der Werf De Q-Koorts: lessen voor de toekomst Tijdschrift voor Agrarisch Recht