Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Rotterdam 4 juni 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:4955 (Redelijke termijn wordt verlengd in verband met uitstel zitting als gevolg van coronavirus) Belastingblad (BB), afl. 15, BB 2021/281
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Oost-Brabant 7 april 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:1574, (Beroep op vertrouwensbeginsel slaagt, omdat gemeente bevoegdelijke uitlating heeft gedaan dat geen omgevingsvergunning was vereist) Belastingblad (BB), afl. 15, BB 2021/287
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Limburg 4 mei 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:3850 (Op niet tijdig nemen beslissing verzoek om ambtshalve vermindering is Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen niet van toepassing) Belastingblad (BB), Afl 2, BB 2021/271
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 11 mei 2021 (Als bij aanvang hoorzitting aan standpunt belanghebbende tegemoet wordt gekomen, komen de kosten voor het bijwonen van die hoorzitting voor vergoeding in aanmerking) Belastingblad (BB), mei 2021, afl. 11, BB 2021/245
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 27 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:175 Jurisprudentie Milieurecht (JM), mei, afl. 7511, JM 2021/72
Ronald Olivier Noot bij Afdeling Bestuursrecht Raad van State 10 februari 2021 (Een na afloop van de verjaringstermijn betaalde dwangsom is onverschuldigd betaald) Gemeentestem (Gst.), juni, afl. 7532, Gst. 2021/69
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 6 april 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:3274 (Uitstelverzoeken voor zitting worden gemotiveerd afgewezen na belangenafweging. Erfgenaam is geen belanghebbende bij WOZ-beschikking) Belastingblad (BB), mei 2021, afl.11, BB 2021/206
Jan Borman, Marc Houweling, Adinda de Jonge, Susanne van de Pest, Brim Tonino Nieuw modelovereenkomst Bouwteam: Wat is gewijzigd? Cobouw 14 mei 2021
Ruben Wiegerink Noot bij HR 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:505 (Bij Covid-zitting verdient gebruik tweezijdige audiovisuele communicatiemiddelen de voorkeur boven telefoonverbinding) Belastingblad (BB), mei 2021, BB 2021/193
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Rotterdam 5 maart 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:1800 (Leges omgevingsvergunning vanwege extra welstandstoets zijn verschuldigd, omdat aanpassing bouwplan noopte tot die extra toets. Vergeefs beroep op vertrouwensbeginsel) Belastingblad (BB), mei, afl. 9, BB 2021/168
Marc Houweling, Brim Tonino Nieuw maatregelenpakket rechtsbescherming aanbestedingsrecht: een doekje voor het bloeden of het juiste midden? Vastgoedrecht (VGR), april, nr. 2, VGR 2021/2
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Amsterdam 16 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:276 (Namens ontbonden vennootschap ingesteld hoger beroep niet-ontvankelijk wegens ontbreken toereikende machtiging) Belastingblad 2021/152, aflevering 8, februari 2021, BB 2021/152
Willem Van der Werf Het recht van erfpacht: historie en actualiteit Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), november/december, nr. 11/12, TvAR 2020
Willem Van der Werf Noot bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 juli 2020, ECLI:GHARL:2020:5771 (Vabeog Amersfoort B.V./Gemeente Tiel) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), februari, TvAR 2021/8046
Willem Van der Werf Noot bij Hoge Raad 2 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1543 (Gemeente Bergen/X) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), november/december, nr. 11/12, TvAR 2020, p. 728 - 738