Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Ruben Wiegerink Noot bij Rb. Midden-Nederland 27 oktober 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:5416 Belastingblad 2017/481
Myrthe Nielen noot bij arrest Hoge Raad 13 oktober 2017 (bevolkingskrimp geen onvoorziene omstandigheid) Tijdschrift Jurisprudentie voor Gemeenten, 14 november 2017, afl.9
Tijn Slegers Noot bij: Rb. Noord-Nederland 14 juli 2017 (ECLI:NL:RBNNE:2784) Gemeentestem 2017/184
Myrthe Nielen Noot bij ABRvS 30 augustus 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2334) Tijdschrift voor Bouwrecht 2017/96
Willem van der Werf Onteigening. Schadeloosstelling. Eliminatieregel. Verwachtingswaarde. Opvolgende plannen. (ECLI:NL:HR:2017:691) Tijdschrift voor Agrarisch Recht, nr. 9 september 2017
Willem van der Werf Onteigening. Schadeloosstelling. Eliminatierecht. (ECLI: NL: HR: 2017: 544) Tijdschrift voor Agrarisch Recht, nr. 9 september 2017
Willem Bosma bevoegdheidsverdeling burgerlijk en bestuursrechter, schadevergoeding, competentiegrens Gemeentestem 2017/153
Tijn Slegers Bewijswaardering bij een invorderings- en dwangsombesluit gewogen de Gemeentestem 2017/169
Ruben Wiegerink Gemeente is bevoegd tot heffen precariobelasting van nutsbedrijf Belastingblad 2017/413
Nikky van Triet Vertrouwensbeginsel, voorbehoud, beleidswijziging Bouwrecht 2017/84
Nikky van Triet Geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel, gelijkheidsbeginsel, concrete verwachtingen. Bouwrecht 2017/85
Nikky van Triet Geslaagd beroep vertrouwensbeginsel, toezegging, belangenafweging, toerekenen toezeggingen Bouwrecht 2017/86
Nawal Bouayad, Godert van der Feltz Noot bij: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 2 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2081 Bouwrecht 2017/88
Myrthe Nielen Inzagerecht; exhibitieplicht; artikel 843a Rv; nakoming prijsafspraak door aannemer; inzage in facturen onderaannemers Bouwrecht 2017/43
Myrthe Nielen Binnenvaart; arbeidsomstandigheden; begrip ‘overtreding’; wettelijk voorschrift; werkinstructie Bouwrecht 2017/57