Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Ruben Wiegerink Noot bij Hof 's-Hertogenbosch ECLI:NL:GHSHE:2020:1119 (Legesheffing in verband werkzaamheden aan glasvezelnetwerk voldoet aan criteria art. 13 Machtigingsrichtlijn) Belastingblad (BB), afl. 13, BB 2020/284
Marc Houweling, Brim Tonino Ontbrekende inschrijfkostenvergoeding disproportioneel. Noot bij advies 508 Commissie van Aanbestedingsexperts 3 februari 2020 Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN), juni, afl. 4, JAAN 2020/83
Willem Van der Werf Het coronavirus COVID-19 en de verwaarlozing van de democratische rechtsstaat Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), mei, nr. 5, TvAR 2020, p. 285-287
Indira Stolze, Francine van Vlijmen Naschrift bij Hof van Justitie van de Europese Unie 19 december 2019, ECLI:EU:C:2019:1112 Prejudiciële verwijzing. Richtlijn 2000/31/EG. Diensten van de informatiemaatschappij. Richtlijn 2006/123. Vrij verkeer van diensten) Gemeentestem (Gst.), april, afl. 7504, Gst. 2020/48
Willem Van der Werf Urgenda en het EVRM: schiet het Burgerlijk Wetboek tekort? 't Is wat. Verzamelde columns 2020 voor Willem Bruil, Instituut voor Agrarisch Recht, Wageningen 2020, pp. 55-56
Ruben Wiegerink Noot bij Hof 's-Hertogenbosch ECLI:NL:GHSHE:2020:241 (Er is geen sprake van een (ontoelaatbare) tweede primitieve aanslag maar van een navorderingsaanslag Belastingblad, april 2020, afl. 9, (BB) 2020/200
Ronald Olivier Noot bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant, ECLI:NL:RBZWB:2019:5891 (Last onder dwangsom wegens ontbreken ‘natuurtoestemming’ onevenredig) Jurisprudentie Milieurecht (JM), april, afl. 4, JM 2020/56
Marc Houweling, Brim Tonino Vijf jaar Croce Amica; waar valt nog terrein te winnen bij de intrekking van aanbestedingsprocedures? Vastgoedrecht (VGR), april, nr. 2, VGR 2020-2
Jacques Sluysmans Oplegging gedoogplicht ten behoeve van aanleg en instandhouding windturbines. Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), maart, afl. 3, TBR 2020/38
Jan Borman Aanvullingswet grondeigendom Omgevingsrecht: Verslag van de VBR-jaarvergadering gehouden op 12 december 2019 te Den Haag Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), maart, afl. 3, TBR 2020/38
Ruben Wiegerink Kroniek jurisprudentie belastingen lagere overheden 2019 Belastingblad (BB), maart 2020, Afl. 6 & 7, BB 2020/120 & 2020/142
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Overijssel 20 december 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:4827 (Aanvullend ten onrechte pas kort voor de zitting ingediend. Strijd met goede procesorde.) Belastingblad (BB), maart, afl. 7, BB 2020/149
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 24 december 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:11011 (Aanmaningskosten niet verschuldigd ondanks dat heffingsambtenaar aanslagen via Berichtenbox MijnOverheid mocht verzenden) Belastingblad (BB), februari afl. 6, BB 2020/138
Marc Houweling, Brim Tonino RVB-Handreiking Tegemoetkoming inschrijvingskosten Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), maart, nr. 3, TBR 2020/34
Willem Van der Werf Noot bij HR 11 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1578 (Erfpacht. Appartementsrechten. Opzegging. Vaststelling waarde) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), februari, afl. 2, TvAR 2020/8017