Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Jacques Sluysmans, Nikky van Triet De bevoegdhedenovereenkomst bij de civiele rechter en de bestuursrechter. Vertrouwen op inspanningsverplichtingen Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), februari 2019, Nr. 2, TBR 2019/18
Ruben Wiegerink Noot bij Rb 18 september 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:3708 Procesbelang aanwezig? Geen proceskostenvergoeding ondanks schending hoorplicht. Belastingblad (BB), februari, Nr. 3, BB 2019/55
Ruben Wiegerink Noot bij HR 14 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2306 (Telefonisch horen in bezwaarfase. Telefonisch kan worden gehoord als het bestuursorgaan en de belanghebbende allebei vinden dat deze wijze van horen volstaat.) Belastingblad (BB), januari 2019, Afl. 2, 2019/39
Willem Bosma Noot bij Hof Amsterdam 24 oktober 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:4324 (beheersverordening, wintersluitingsregeling, onverbindendverklaring, art. 1 Protocol 1 EVRM) Overheid & Aansprakelijkheid (O&A), oktober 2018, Afl. 3, O&A 2018/28
Willem Van der Werf Urgenda: Niet langer een witte raaf Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), december 2018, Nr. 12, TvAR 2018/15282
Willem Van der Werf Noot bij HR 21 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1694 (Onteigening. Schadeloosstelling. Bijzondere geschiktheid wegens aanwezigheid onwinbare bodembestanddelen) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), december 2018, Nr. 12, TvAR 2018/5957
Brim Tonino Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 3 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6115 (Bouwzaak. Aannemingsovereenkomst tussen Nederlandse opdrachtgevers en Duitse aannemer. Gebreken, meerwerk en minderwerk.) Bouwrecht (BR), september 2018, Afl. 10, BR 2018/74
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 11 september 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:8067 (WOZ-beschikking, objectafbakening, hogere waarde, algemene beginselen van behoorlijk bestuur) Belastingblad (BB), november 2018, Afl. 24, BB 2018/434
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Gelderland 21 augustus 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:3622 (Dwangsom wegens niet tijdig beslissen is verschuldigd. Per e-mail ingediende ingebrekestelling is geldig. Proceskostenvergoeding moet worden overgemaakt aan gemachtigde) Belastingblad (BB), oktober 2018 , Afl. 22, BB 2018/409.
Willem Van der Werf Planschade en compensatie in natura Land- en Tuinbouw Bulletin (LTB), oktober 2018, Afl. 10, LTB 2018/40
Nikky van Triet Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 1 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2577 (Vertrouwensbeginsel, Gerechtvaardigd vertrouwen, Dispositievereiste) Jurisprudentie Bestuursrecht (JB), oktober 2018, Afl. 11, JB 2018/157
Nikky van Triet Formele rechtskracht en het samenhangcriterium: De (rest)functie van de civiele rechter Overheid & Aansprakelijkheid (O&A), oktober 2018, Afl. 3, O&A 2018/25
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Amsterdam 5 december 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:5519 (Opbrengstlimiet afvalstoffenheffing is niet overschreden. Omzetbelasting vormt een “last ter zake”, ook als die wordt vergoed uit het BTW-compensatiefonds) Belastingblad (BB), oktober 2018, Afl. 20, BB 2018/372
Nawal Bouayad Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:115 (het geschil spitst zich toe op de vraag of als gevolg van het realiseren van een bouwplan wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid) Tijdschrift Bouwrecht (BR), september 2018, Nr. 9, BR 2018/67
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Midden-Nederland 22 juni 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:2797 (Naheffingsaanslag parkeerbelasting wordt vernietigd, omdat er geen heffingsbevoegdheid is) Belastingblad (BB), september 2018, Afl. 19, BB 2018/350