Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Ruben Wiegerink Per fax ingediend bezwaarschrift ontvankelijk; doorzendplicht en dwangsom wegens Belastingblad, 2017/255
Ruben Wiegerink Hoogte leges omgevingsvergunning mocht worden berekend op basis van normbedragen Belastingblad, 2017/207
Jacques Sluysmans Onteigening. Verlies reëel gebruiksgenot. Verlies vergunning en productiemiddele European Human Rights Cases (EHRC), afl. 5 – 3 mei 2017, 2017/84
Nawal Bouayad Noot bij: Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 1 maart 2017, ECLI:NL:RVS BR 2017/40
Tijn Slegers Concreet zicht op legalisatie bouwwerk en disproportionele last Bouwrecht, 2017/31
Godert van der Feltz Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 11 januari 2017 Bouwrecht, 2017/32
Marc Houweling Vordering tot vernietiging arbitraal vonnis afgewezen Bouwrecht, 2017/35
Jacques Sluysmans Noot bij de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 19 ja EHRC afl. 5 – 3 mei 2017, 2017/84
Willem van der Werf De Q-Koorts: lessen voor de toekomst Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Willem van der Werf Hoge Raad, 16 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2884 (Agrarische bestemming) Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Ronald Olivier Herplaatsing binnen de groep SDU Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk, nr. 2, maart 2017
Nikky van Triet Noot bij: Rechtbank Midden-Nederland, 28 december 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:7369 Bouwrecht, 2017/34
Mark West Noot bij: Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 16 november 2016, ECLI:NL De Gemeentestem, 2017/40
Mark West Noot bij: Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 12 oktober 2016, ECLI:NL: De Gemeentestem, 2017/24
Mark West Noot bij: Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 28 september 2016, ECLI:N De Gemeentestem, 2017/10