Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Ruben Wiegerink Noot bij Nationale ombudsman 18 september 2020, nr. 202002332 Onduidelijk of bij het kwijtscheldingsbesluit de Leidraad Invordering juist is toegepast. Belastingblad (BB), november, afl. 23, BB 2020/467
Marc Houweling, Brim Tonino Excessieve inschrijfkosten bij aanbestedingen; wat is eraan te doen? Cobouw, oktober 2020
Ruben Wiegerink Dubbele redelijkheidstoets proceskostenvergoeding. Geen vergoeding proceskosten bezwaarfase. Belastingblad (BB), oktober, afl. 20, BB 2020/413
Ruben Wiegerink Noot bij Rb. Noord-Holland 28 april 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:1728 (Heffing precariobelasting is niet strijdig met het gelijkheidsbeginsel. Woonschip en parkeergarage zijn geen gelijke gevallen) Belastingblad (BB), augustus, afl. 17, BB 2020/364
Simon Olierook, Francine van Vlijmen Bestuursrechter toetst ‘vol’ of de betreffende planregel aan de Dienstenrichtlijn voldoet Gemeentestem (Gst.), augustus, afl. 7510, Gst. 2020/113
Simon Olierook, Francine van Vlijmen Bestuursrechter hanteert toets aan het evidentiecriterium bij de beoordeling of de betreffende planregel aan de Dienstenrichtlijn voldoet Gemeentestem (Gst.), augustus, afl. 7510, Gst. 2020/114
Indira Stolze, Ruben Wiegerink Misbruik van recht: dwangsommenjagers, querulanten en no pay no cure-dienstverleners binnen het lokale belastingrecht Belastingblad (BB), augustus, afl. 16, BB 2020/335
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 4 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:683 (Het moment van het opstellen van de passende beoordeling is het peilmoment voor de referentiesituatie) Jurisprudentie Milieurecht (JM), juli, afl. 7, JM 2020/99
Willem Van der Werf Aanpassingen coronawet vooral window dressing Advocatenblad, juli, afl. 7, 2020
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 4 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:682 (Aanleg van een nieuwe overnachtingshaven bij Lobith, met een tijdelijke stikstofdepositie van 3,13 mol/h/j en een permanente stikstofdepositie 0,03 mol/h/j, ka Jurisprudentie Milieurecht (JM), juli, afl. 7, JM 2020/100
Ruben Wiegerink Verzoek dwangsom wegens niet tijdig beslissen op administratief beroep kwijtschelding; burgerlijke rechter bevoegd Belastingblad (BB), juli, afl. 15, BB 2020/331
Willem Van der Werf Noot bij Hoge Raad 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:719 (Agrarische erfpacht en heruitgifte) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), juni, nr. 6, TvAR 2020/8030
Willem Van der Werf Coronawet: middel veel erger dan kwaal Advocatenblad, juni, afl. 6, 2020
Ruben Wiegerink Noot bij Hof 's-Hertogenbosch ECLI:NL:GHSHE:2020:1119 (Legesheffing in verband werkzaamheden aan glasvezelnetwerk voldoet aan criteria art. 13 Machtigingsrichtlijn) Belastingblad (BB), afl. 13, BB 2020/284
Marc Houweling, Brim Tonino Noot bij advies 508 Commissie van Aanbestedingsexperts 3 februari 2020. Ontbrekende inschrijfkostenvergoeding disproportioneel. Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN), juni, afl. 4, JAAN 2020/83