Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Ruben Wiegerink Kroniek jurisprudentie belastingen lagere overheden 2019 Belastingblad (BB), maart 2020, Afl. 6 & 7, BB 2020/120 & 2020/142
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Overijssel 20 december 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:4827 (Aanvullend ten onrechte pas kort voor de zitting ingediend. Strijd met goede procesorde.) Belastingblad (BB), maart, afl. 7, BB 2020/149
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 24 december 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:11011 (Aanmaningskosten niet verschuldigd ondanks dat heffingsambtenaar aanslagen via Berichtenbox MijnOverheid mocht verzenden) Belastingblad (BB), februari afl. 6, BB 2020/138
Willem Van der Werf Noot bij HR 11 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1578 (Erfpacht. Appartementsrechten. Opzegging. Vaststelling waarde) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), februari, afl. 2, TvAR 2020/8017
Marc Houweling, Brim Tonino Inschrijfkosten gaan voor de baat uit. 2e Herziening Gids Proportionaliteit; baat het niet dan schaadt het niet TBR 2020/16
Ruben Wiegerink Noot bij Hof ’s-Hertogenbosch 3 oktober 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3627 Belastingblad (BB), afl. 3, BB 2020/51
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Amsterdam 9 oktober 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:7409 Belastingblad (BB), januari, afl. 2, BB 2020/38
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Gelderland 30 oktober 2019, ECLLI:NL:RBGEL:2019:4828 Belastingblad (BB), januari, afl. 2, BB 2020/36
Ruben Wiegerink Noot bij Hoge Raad 18 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1595 (Bestuursorgaan is bij een te laat bezwaarschrift verplicht om onderzoek te doen naar een mogelijke verschoonbaarheid van de termijnoverschrijding) Belastingblad (BB) 2019/445, afl. 24
Michelle de Rijke Energietransitie en gebouwde omgeving vanuit energierechtelijk perspectief Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR) 2019/11
Ruben Wiegerink Noot bij Hoge Raad 13 september 2019, ECLI:NL:HR:2019:1315 (Verhuurder mag deelnemen aan door huurder aangespannen cassatieprocedure over WOZ-beschikking sociale huurwoning) Belastingblad (BB) 2019/400, afl. 22
Jacques Sluysmans Wijzigingen van het onteigeningsrecht onder de Omgevingswet Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), augustus, nr. 7/8, TvAR 2019/15717
Willem Van der Werf De nieuwe regeling van het voorkeursrecht in de Aanvullingswet grondeigendom: een kritische beschouwing Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), augustus, nr. 7/8, TvAR 2019/15719
Willem Van der Werf Aanvullingswet grondeigendom: graaft het voorkeursrecht zijn eigen graf? Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), juni 2019, Afl. 6, TvAR 2019/15628
Willem Van der Werf Noot bij HR 21 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:996 (Belemmeringenwet) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), oktober, afl. 10, TvAR 2019/8002.