Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Jan Borman, Tijn Slegers Het vonnis in de zaak Milieudefensie tegen Shell Nederlands Tijdschrift voor Energierecht, NTE 2021 nr. 4
Willem Van der Werf Noot bij HR 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778 (Toepassing gelijkheidsbeginsel bij gronduitgifte) Tijdschrift voor Agrarisch recht, TvAR 2021/8079
Marc Houweling, Brim Tonino Handreiking klachtenafhandeling bij aanbesteden Vastgoedrecht, VGR 2022/2
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Amsterdam 23 november 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:4083 (Een beroep of hoger beroep heeft van rechtswege mede betrekking op een dwangsombeschikking) Belastingblad (BB), april 2022, afl. 8, BB 2022/150
Willem Van der Werf Noot bij HR 5 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:339 (contractuele inspanningsverplichting van overheden om tijdig de nodige besluiten te nemen) Tijdschrift voor Agrarisch Recht, TvAR 2022/8082
Ruben Wiegerink Kroniek jurisprudentie belastingen lagere overheden 2021 Belastingblad 2022/104, maart 2022, afl. 6, BB 2022/104
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 20 oktober 2021 (Natuurvergunning voor windpark De Pals wordt vernietigd, omdat de Vlaamse beoordelingsmethodiek volgens de Vlaamse rechter in strijd is met de Habitatrichtlijn) Jurisprudentie Milieurecht, alf. 2, februari 2022, JM 2022/26
Ronald Olivier Noot bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 20 oktober 2021 (Een voorschrift inhoudende dat de natuurvergunning van rechtswege zou kunnen vervallen is in strijd met de wettelijke systematiek van de Nbw 1998 en de Wnb) Jurisprudentie Milieurecht, alf. 2, februari 2022, JM 2022/27
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Amsterdam 28 oktober 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:3223 (Geen strijd met gelijkheidsbeginsel (meerderheidsregel) bij bepaling WOZ-waarde) Belastingblad (BB), februari 2022, afl. 4, BB 2022/69
Ruben Wiegerink Noot bij Hoge Raad 5 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1660 (Geen vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn, want geen bezwaarmogelijkheid) Belastingblad (BB), februari 2022, afl. 4, BB 2022/81
Denise Krijvenaar Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 19 oktober 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:98287 (Normaal maatschappelijk risico. Toepassing kortingsmethode bij niet voorzienbare uitloop werkzaamheden. Hof stelt hoogte van kortingspercentage zelf vast.) Bouwrecht (BR), februari 2022, afl. 2, BR 2022/15
Willem Van der Werf Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 21 juli 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:5771 (Vabeog Amersfoort B.V./Gemeente Tiel) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), februari 2021, afl. 2, TvAR 2021/8046
Adinda de Jonge, Mark West Noot bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 28 april 2021 (Reguleren van religieus klokgelui van een nieuw op te richten kerkgebouw door middel van een geluidvoorschrift bij een omgevingsvergunning) Gemeentestem (Gst.), Gts. 2021/128
Adinda de Jonge Naar een coherent en toekomstbestendig stelsel van juridisch-administratieve voorwaarden in de bouw: voorstel voor een routekaart. Verslag van het IBR congres gehouden op 22 september 2021 te Utrecht Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR) nr. 12, december 2021, TBR 2021/140
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant 12 november 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:5862 (Te laat aanvangen Skypezitting rechtvaardigt geen uitstel van die zitting. Uitloop zitting van half uur is niet buitensporig) Belastingblad (BB), januari 2021, afl.2, BB 2022/40