Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Ruben Wiegerink Noot bij Rb. Amsterdam 19 mei 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:2778 (Beroep niet-ontvankelijk wegens misbruik van het recht) Belastingblad 2022/363
Ruben Wiegerink Noot bij Rb. Rotterdam 5 augustus 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:6555 (Bestuursrechter is onbevoegd voor zover geschil nakoming overeenkomst betreft) Belastingblad 2022/358
Ruben Wiegerink Noot bij Rb. Overijssel 3 mei 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:1196 (Uitspraak op bezwaar is onvoldoende duidelijk gemotiveerd, omdat deze bestaat uit standaardtekstblokken) Belastingblad 2022/278
Marc Houweling, Brim Tonino Maatschappelijk verantwoord inkopen: van MVI naar MVOI Vastgoedrecht, VGR 2022/4
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 17 mei 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:4045 (Tweede beslissing op bezwaar is geen ambtshalve genomen besluit, omdat aanslag op dat moment nog niet onherroepelijk vaststond) Belastingblad 2022/286
Ruben Wiegerink Uitspraak op bezwaar is onbevoegd gedaan, omdat mandaatbesluit niet is gepubliceerd Belastingblad 2022/248
Ruben Wiegerink Bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard omdat geen notificatie was ontvangen van bekendmaking via MijnOverheid Belastingblad 2022/231
Ronald Olivier Noot bij ABRvS 15 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1110 (De bouwvrijstelling geldt mogelijk niet bij de plantoets die voor een bestemmingsplan wordt opgesteld) Jurisprudentie Milieurecht, JM 2022/80
Ronald Olivier Noot bij ABRvS 24 november 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2627 (De ‘stikstofwinst’ van externe saldering mag alleen worden ingezet als [...] de stikstofneerslag [...] vermindert) Jurisprudentie Milieurecht, JM 2022/40
Ronald Olivier Noot bij Rb. Limburg 30 maart 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:2460 (De beslistermijn voor een aanvraag om wijziging of intrekking van een natuurvergunning is acht weken) Jurisprudentie Milieurecht, JM 2022/82
Jan Borman, Tijn Slegers Het vonnis in de zaak Milieudefensie tegen Shell Nederlands Tijdschrift voor Energierecht, NTE 2021 nr. 4
Willem Van der Werf Noot bij HR 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778 (Toepassing gelijkheidsbeginsel bij gronduitgifte) Tijdschrift voor Agrarisch recht, TvAR 2021/8079
Marc Houweling, Brim Tonino Handreiking klachtenafhandeling bij aanbesteden Vastgoedrecht, VGR 2022/2
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Amsterdam 23 november 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:4083 (Een beroep of hoger beroep heeft van rechtswege mede betrekking op een dwangsombeschikking) Belastingblad (BB), april 2022, afl. 8, BB 2022/150
Willem Van der Werf Noot bij HR 5 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:339 (contractuele inspanningsverplichting van overheden om tijdig de nodige besluiten te nemen) Tijdschrift voor Agrarisch Recht, TvAR 2022/8082