Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Amsterdam 5 december 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:5519 (Opbrengstlimiet afvalstoffenheffing is niet overschreden. Omzetbelasting vormt een “last ter zake”, ook als die wordt vergoed uit het BTW-compensatiefonds) Belastingblad (BB), oktober 2018, Afl. 20, BB 2018/372
Nawal Bouayad Het geschil spitst zich toe op de vraag of als gevolg van het realiseren van een bouwplan wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid. (Zeist) Tijdschrift Bouwrecht (BR), september 2018, Nr. 9, BR 2018/67
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Midden-Nederland 22 juni 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:2797 (Naheffingsaanslag parkeerbelasting wordt vernietigd, omdat er geen heffingsbevoegdheid is) Belastingblad (BB), september 2018, Afl. 19, BB 2018/350
Delila Fejzović, Mark West Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 25 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1305 (Toepassing kruimelgevallenregeling. Bouw van een bijbehorend bouwwerk. Toepassing niet beperkt tot de uitbreiding van een reeds bestaand gebouw) de Gemeentestem (Gst.), augustus 2018, Afl. 7476, Gst. 2018/116
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Den Bosch 19 april 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1685 (Telefonisch horen. Bezwaarfase. Categorisch weigeren) Belastingblad (BB), augustus 2018 , Afl. 17, BB 2018/315.
Ronald Olivier Noot bij Hoge Raad 20 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:236 (Onderhoud openbare weg. Strafrechtelijke immuniteit gemeente) Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), mei 2018, Nr. 5, TBR 2018/82
Francine van Vlijmen, Mark West Noot bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 17 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:115 (Handhavingsverzoek. Uitleg vergunningsvoorschriften. Kühne & Heitz-arrest) Gemeentestem (Gst.), juni 2018, Afl. 7473, Gst. 2018/83
Ronald Olivier, Godert van der Feltz Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 24 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:219 (Planschade, windturbine, schadeaspecten, WOZ-waarde, anderszins verzekerd) Overheid & Aansprakelijkheid (O&A), april 2018, Afl. 1, O&A 2018/4
Ruben Wiegerink Noot bij Rechtbank Gelderland 29 mei 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:2386 (Heffingsambtenaar voldoet niet aan bewijslast onderbouwing opbrengstlimiet. Overschrijding redelijke termijn. Geen schending art. 7:9 Awb) Belastingblad (BB), juni 2018, Afl. 14, BB 2018/257
Noot bij Afdeling bestuursrechtsspraak van de Raad van State 18 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2787 (Omvang geding, besluit in primo of beslissing op bezwaar, toetsing vergunning van rechtswege, bezwaartermijn vergunning van rechtswege) Bouwrecht (BR), juni 2018, Afl. 6, BR 2018/45
Nikky van Triet Noot bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 februari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:2023 (Toezeggingen, vertrouwensbeginsel, gerechtvaardigd vertrouwen, uitlatingen wethouder) Bouwrecht (BR), juni 2018, Nr. 6, BR 2018/43
Ruben Wiegerink Noot bij Hof Amsterdam 8 maart 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1284 (Bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard, omdat belanghebbende geen belastingplichtige is. Geen schending hoorplicht bezwaarfase vanwege kennelijke niet-ontvankelijkheid. Geen proceskostenve Belastingblad (BB), juni 2018, Afl. 13, BB 2018/237
Simon Olierook Noot bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 21 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:963 (Omgevingsvergunning voor een nieuw te bouwen gebouw in strijd met de geldende bestemming niet mogelijk met toepassing van artikel 4, aanhef en onder 1 en 9) Bouwrecht (BR), juni 2018, Afl. 6, BR 2018/46
Ruben Wiegerink Noot bij HR 13 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:567 (Proceskostenvergoeding bij optreden door dezelfde gemachtigde. Samenhang bij principaal en incidenteel hoger beroep. Redelijke termijn.) Belastingblad (BB), mei 2018, Afl. 12, BB 2018/229
Ruben Wiegerink Noot bij Hoge Raad 13 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:587 (Immateriële schadevergoeding. Redelijke termijn in hoger beroep vangt aan bij instellen van het hoger beroep.) Belastingblad (BB), mei 2018, Afl. 12, BB 2018/228