Nieuws

 • 30 september 2016

  Geen verjaring van een recht van erfpacht

  Bij vonnis van 6 april 2016 (ECLI:NL:RBDHA:2016:8611) heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld dat er geen sprake is van verkrijgende of extensieve verjaring van een recht van erfpacht op een binnenplaats, aangezien er geen bezitsdaden waren verricht. Er is sprake van verkrijgende of extensieve verjaring wanneer dit blijkt uit uiterlijke feiten en bezitsdaden, dat wil zeggen gedragingen die normaal gesproken alleen de rechthebbende van dat goed verricht. Het in bezit nemen van het goed is een van de wijzen van bezitsverkrijging.

 • 03 april 2016

  Spoorwegovergang aangemerkt als openbare weg

  Bij uitspraak van 9 december 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2015:3727) geoordeeld dat de spoorwegovergang aan het ‘Laantje van Alverna’ een openbare weg is, omdat deze in ieder geval dertig jaar feitelijk toegankelijk is geweest. Het college heeft handhavend mogen optreden tegen de afsluiting van deze openbare....

 • 25 april 2016

  Geen bezwaar of beroep mogelijk bij misbruik van bevoegdheid door Wob-verzoeker

  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bij uitspraak van 16 december 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:3830) geoordeeld dat het college van Dordrecht weliswaar op alle brieven van de Dordrechtse ‘Wob-misbruiker’ dient te reageren, maar dat aan hem geen rechtsmiddelen ter beschikking staan tegen (het uitblijven van) de reactie indien sprake is van misbruik...