Nieuws

 • 07 november 2016

  Handhavingsbeleid Autoriteit Persoonsgegevens goedgekeurd door Afdeling

  Het beleid van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om bij individuele handhavingsverzoeken in principe niet handhavend op te treden is in overeenstemming met de richtlijn 95/46/EG (de Privacyrichtlijn). Dat oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) in een uitspraak van 19 oktober 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2743).

 • 07 november 2016

  Civiele procesbevoegdheid uitsluitend voor natuurlijke personen en rechtspersonen

  ls hoofdregel geldt dat alleen natuurlijke personen en rechtspersonen als civiele procespartij kunnen optreden. Er valt hierop enkel een uitzondering te maken als er daartoe een bijzondere grond bestaat. Voor het aannemen van procesbevoegdheid is ontoereikend dat de wet het orgaan vertegenwoordigingsbevoegdheid toekent, al dan niet in rechte.  

 • 18 oktober 2016

  Tijdens schuldeisersverzuim geen contractuele rente verschuldigd

  De Hoge Raad maakt in zijn arrest van 30 september 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2227) duidelijk dat op grond van het wettelijke stelsel en de achterliggende gedachte van het schuldeisersverzuim, het uitgangspunt is dat de schuldenaar tijdens het schuldeisersverzuim geen contractuele rente verschuldigd wordt.

 • 03 oktober 2016

  Per 1 januari 2017 wijziging definitie "bouwterrein" in BTW wetgeving

  Per 1 januari 2017 zal naar verwachting een wijziging van de definitie van het begrip “bouwterrein” in de btw-wetgeving plaatsvinden. In het Belastingplan 2017 is een voorstel opgenomen om de definitie van een bouwterrein voor de heffing van de btw aan te passen en in overeenstemming te brengen met Europese jurisprudentie.

 • 03 oktober 2016

  Nieuwste versie PGS 15 nu beschikbaar

  Voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen is een nieuwe PGS-richtlijn beschikbaar. 

 • 03 oktober 2016

  Marc Houweling per 1 oktober 2016 partner bij Van der Feltz advocaten

  Vanaf 1 oktober 2016 is Marc Houweling (33) als partner verbonden aan het nichekantoor Van der Feltz advocaten in Den Haag. Als vastgoedadvocaat is Marc gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht en het civiele bouw- en vastgoedrecht. 

 • 03 oktober 2016

  Van der Feltz advocaten bestaat 10 jaar

  10 jaar geleden is Van der Feltz advocaten gestart als nichekantoor op het terrein van vastgoed, bestuursrecht en cassaties.

 • 03 oktober 2016

  Afdeling geeft overzichtsuitspraak van planschadejurisprudentie

  Bij uitspraak van 28 september 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2582) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een planschadezaak aangegrepen om een overzichtsuitspraak te geven, omdat de Afdeling heeft geconstateerd dat de rechtspraktijk behoefte heeft aan een overzicht op hoofdlijnen van de geldende planschadejurisprudentie.

 • 30 september 2016

  Geen verjaring van een recht van erfpacht

  Bij vonnis van 6 april 2016 (ECLI:NL:RBDHA:2016:8611) heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld dat er geen sprake is van verkrijgende of extensieve verjaring van een recht van erfpacht op een binnenplaats, aangezien er geen bezitsdaden waren verricht. Er is sprake van verkrijgende of extensieve verjaring wanneer dit blijkt uit uiterlijke feiten en bezitsdaden, dat wil zeggen gedragingen die normaal gesproken alleen de rechthebbende van dat goed verricht. Het in bezit nemen van het goed is een van de wijzen van bezitsverkrijging. 

 • 03 april 2016

  Spoorwegovergang aangemerkt als openbare weg

  Bij uitspraak van 9 december 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2015:3727) geoordeeld dat de spoorwegovergang aan het ‘Laantje van Alverna’ een openbare weg is, omdat deze in ieder geval dertig jaar feitelijk toegankelijk is geweest. Het college heeft handhavend mogen optreden tegen de afsluiting van deze openbare....