Blogs

 • Forum Rotterdam: bouwteam moet worden hervat

  Terwijl nog moet worden bezien of Feyenoord aanstaande zondag de landstitel binnenhaalt en wordt gehuldigd op de Coolsingel, leek deze week de samenwerking tussen de projectontwikkelaar en (beoogde) aannemer op het nieuwbouw- en herontwikkelingsproject Forum aldaar evenmin zeker.

 • 26 april 2017

  Eigendomsverkrijging door bezitter te kwader trouw

  Uit het arrest van de Hoge Raad van 24 februari 2017 (ECLI:NL:HR:2017:309) blijkt dat het voor verkrijgende verjaring door een bezitter te kwader trouw voldoende is dat wordt voldaan aan de door de wet gestelde eisen. De rechthebbende hoeft geen kennis te hebben gehad van dit bezit. Vernieuwend aan dit arrest is dat de Hoge Raad duidelijk maakt, dat de rechthebbende de bezitter te kwader trouw aansprakelijk kan stellen op grond van onrechtmatige daad. Het ligt dan voor de hand dat de rechthebbende zijn verloren eigendom terugkrijgt bij wijze van schadevergoeding in natura.

 • 20 april 2017

  De buurweg versus de openbare weg

  In twee arresten van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 4 april 2017 (ECLI:NL:GHSHE:2017:1540 en ECLI:NL:GHSHE:2017:1542) komt de rechtsfiguur van de ‘buurweg’ aan de orde. Een mooi aanknopingspunt om het ontstaan en vergaan van dit uit het oud-BW afkomstige rechtsfiguur nog eens kort uiteen te zetten.

 • 13 april 2017

  Op weg naar een volwassen bewijsrecht bij bestuurlijke boetes?

  Anders dan het civiele en het strafrecht kent het bestuursrecht geen systematisch en uitgekristalliseerd bewijsrecht. Dat kan tot discussie leiden over de vraag welke partij een standpunt moet bewijzen. Het antwoord op die vraag kan cruciaal zijn voor de vraag of een boete (of andere punitieve sanctie) terecht is opgelegd.

  Gisteren heeft de advocaat-generaal geconcludeerd over het bewijsrecht bij bestuurlijke boetes.

 • 03 april 2017

  Heeft verkoopmakelaar recht op courtage bij aanvaarding financieringsvoorbehoud?

  Deze zaak gaat om de aanspraak van een verkoopmakelaar op betaling van courtage na bemiddeling bij een koopovereenkomst die uiteindelijk niet door is gegaan. In de bemiddelingsovereenkomst is afgesproken dat het recht op courtage afhankelijk is van het niet inroepen van het financieringsvoorbehoud. De makelaar bestrijdt dat zijn opdrachtgever, de verkoper, kon aanvaarden dat de koper terecht een beroep deed op het financieringsvoorbehoud.

 • 27 maart 2017

  Onduidelijke formulering vergunningaanvraag leidt tot overtreding

  Het is belangrijk om aanvragen voor vergunningen zorgvuldig te formuleren. De formulering kan later namelijk beslissend zijn voor de vraag of sprake is van een overtreding of niet. Een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) illustreert dat.

 • 20 maart 2017

  Beroepsaansprakelijkheid advocaat voor ondeugdelijk cassatiemiddel

  In zijn arrest van 10 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:411 maakt de Hoge Raad duidelijk waar de grenzen liggen van de beroepsaansprakelijkheid van (in dit geval) de cassatieadvocaat.

 • 09 maart 2017

  Gemeenteraad weigert een bestemmingsplan vast te stellen voor woningen in Herpen

  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag, op 8 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:615, uitspraak gedaan over de weigering van de gemeenteraad van Oss om het bestemmingsplan 'Berghemseweg-Heiweg-Herpen-2016' vast te stellen. De gemeenteraad is bevoegd een bestemmingsplan vast te stellen en derhalve ook bevoegd een bestemmingsplan niet vast te stellen. De raad beslist door stemming. Welke argumenten daaraan ten grondslag liggen, is niet altijd duidelijk.