Student stage

Wij bieden aan derde- en vierdejaars rechtenstudenten de mogelijkheid om gedurende twee maanden stage te lopen om kennis te maken met de advocatuur. Wij zijn gespecialiseerd in het privaat- en publiekrechtelijk bouw- en vastgoedrecht.

Onze praktijk heeft een breed privaatrechtelijk en bestuursrechtrechtelijk karakter. Daarbij kan je denken aan aansprakelijkheidsrecht, bouwrecht, huurrecht, projectontwikkeling, verbintenissenrecht, ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling en milieurecht.

Wij werken voor overheidsorganisaties, gemeenten, (internationale) projectontwikkelaars, aannemers en (institutionele) beleggers.

Profiel:

  • 3e of 4e jaars universitaire opleiding rechten
  • privaatrecht en/of bestuursrecht

Wij bieden:

  • een (inter)nationaal erkend advocatenkantoor
  • een hoogwaardige en gevarieerde (proces)praktijk

 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met

Willem Bosma
T 31 70 31 31 077
bosma@feltz.nl