Student stage

Wij bieden aan derde- en vierdejaars rechtenstudenten de mogelijkheid om gedurende twee maanden stage te lopen om kennis te maken met de advocatuur. Wij zijn gespecialiseerd in het privaat- en publiekrechtelijk bouw- en vastgoedrecht.

Onze praktijk heeft een breed privaatrechtelijk en bestuursrechtrechtelijk karakter. Daarbij kunt u denken aan aansprakelijkheidsrecht, bouwrecht, huurrecht, projectontwikkeling, verbintenissenrecht, ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling en milieurecht.

Wij werken voor overheidsorganisaties, gemeenten, (internationale) projectontwikkelaars, aannemers en (institutionele) beleggers.

Profiel:

  • 3e of 4e jaars universitaire opleiding rechten
  • privaatrecht en/of bestuursrecht

Wij bieden:

  • een (inter)nationaal erkend advocatenkantoor
  • een hoogwaardige en gevarieerde (proces)praktijk

 

 

Voor meer informatie neemt u contact op met

Willem Bosma
T 31 70 31 31 077
E bosma@feltz.nl