Willem Van der Werf
T+31 70 31 31 058
F+31 70 31 31 060
M+31 6 537 811 79
Evanderwerf@feltz.nl

VCARD LinkedIn Rechtsgebiedenregister

Secretaresse


Hélène Vreeswijk
T +31 70 31 31 051
E vreeswijk@feltz.nl

Willem Van der Werf

partner

Willem Van der Werf heeft met zijn praktijk jarenlange expertise opgebouwd in de sectoren bouw & vastgoed en overheid. Politiek-bestuurlijke belangen spelen vaak een grote rol in zijn praktijk. Met name waar het gaat om gebiedsontwikkeling en gebiedstransformatie, waarbij zowel publieke als private partijen zijn betrokken. Met zijn ervaring is Willem in staat verder te kijken dan uitsluitend de juridische kant van de zaak en daarin ook de eventuele politiek-bestuurlijke risico’s te betrekken. Door goede en open relaties met het bevoegd gezag te onderhouden en met zijn oog voor de bestuurlijke context bereikt hij de gewenste oplossingen voor zijn cliënten.

Willem is gespecialiseerd in de ruimtelijke ordenings- en vastgoedpraktijk, gemeentelijk voorkeursrecht, erfpacht en huur. Daarnaast begeleidt hij gemeenten van het begin tot einde in onteigeningsprocedures. Verder heeft Willem ervaring met juridische vraagstukken in het openbaar bestuur, zoals openbaarheid en integriteit. Hij is als docent betrokken bij diverse onderwijsinstituten en zit daarnaast in de redactieraad van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht.

Marktsectoren

 • Bouw- en Vastgoed

 • Overheid

Expertise

Ervaring

Willem adviseert zijn cliënten in gebiedsontwikkelingsprojecten en gebiedstransformatieprojecten. Waar nodig voert hij procedures. Naast zijn kennis en expertise op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht, komt daarin ook zijn expertise op het gebied van het onteigeningsrecht, gronduitgifteovereenkomsten, erfpachtvoorwaarden en erfpachtovereenkomsten goed van pas.

Enkele voorbeelden uit de praktijk van Willem:

 • Adviseren en procederen voor gemeenten in de Randstad over relevante bestemmingsplannen en de onteigeningen die nodig zijn voor de herontwikkeling van kassengebieden en voor de ontwikkeling van een woonwijk van 3.400 woningen;
 • Adviseren en procederen voor een vastgoedontwikkelaar, een van de grootste in Nederland, met betrekking tot gebiedsontwikkeling in de Randstad;
 • Advisering van een gemeente bij de herontwikkeling van een grootschalig hotelcomplex in Noordwijk;
 • Gerechtelijk deskundige bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch in zaken tussen een waterschap en 14 erfpachters in Zeeland;
 • Adviseur van Natuurmonumenten bij diverse grootschalige gebiedstransformaties van voormalige groeves en fabrieken naar recreatie- en natuurterreinen;
 • Voormalig voorzitter van een adviescommissie van Staatsbosbeheer over de erfpacht van ca. 325 recreatiewoningen op diverse Waddeneilanden.

AanbevelingenThe Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms

Lidmaatschappen

 • Lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht;
 • Lid van de Vereniging voor Bouwrechtadvocaten;
 • Lid van de Vereniging van Onteigeningsrecht Advocaten.

Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Willem Van der Werf Kroniek Wet voorkeursrecht gemeenten 2011-2016 Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), april 2016, Nr. 4, TvAR 2016/4, UDH:TvAR/13035
Willem Van der Werf Noot bij Hoge Raad 1 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:531 (Zakelijke rechten) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), april 2016, Nr. 4, TvAR 2016/5834, UDH:TvAR/13039
Willem Van der Werf Noot bij Hof Den Haag, 10 november 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:3025 (Wet verbod pelsdierhouderij. Onrechtmatige wetgeving. Artikel 1 EP) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), januari 2016, Nr. 1, TvAR 2016/5825, UDH:TvAR/12657
Willem Van der Werf Actualiteiten rechtspraak erfpacht Land- en Tuinbouwbulletin (LTB), september 2015, nr. 9, LTB 2015/35
Willem Van der Werf Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 13 januari 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:108 (Erfpachtvoorwaarden. Herziening canon) Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), september 2015, Nr. 9, TBR 2015/153
Willem Van der Werf Noot bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1449 (Herstel vermelding kadastrale perceelgrens) Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), augustus 2015, Nr. 8, TBR 2015/129
Willem Van der Werf Noot bij Hoge Raad 6 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:523 (Onteigening. Schadeloosstelling) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), mei 2015, Nr. 5, TvAR 2015/5805, UDH:TvAR/12171
Willem Van der Werf Zelfrealisatie bij onteigening in Vlaanderen en Nederland VvOR / CROW preadvies, Nr. 2
Willem Van der Werf Noot bij Hoge Raad 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3071 (onaanvaardbare doorkruising Onteigeningswet. Retributiesystematiek. Erfpacht) Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), februari 2015, Nr. 2, TBR 2015/32
Willem Van der Werf Grondbeleid in de Omgevingswet Seminar Van der Feltz advocaten
Willem Van der Werf Noot bij Koninklijk Besluit 5 december 2011, ECLI:NL:XX:2011:BW5599 (Zelfrealisatie. Bereidheid exploitatiebijdrage te betalen. Voorwaarden aan KB) Bouwrecht (BR), mei 2012, Nr. 5, BR 2012/66
Willem Van der Werf Noot bij Hof 's-Hertogenbosch 03 mei 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BQ4111 (Verzoek om nietigverklaring ex art. 26 Wvg) Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), september 2011, Nr. 9, TBR 2011/155
Willem Van der Werf Noot bij Koninklijk Besluit 30 mei 2011, Nr. 11.001310 (Crisis- en herstelwet. Zelfrealisatie. Exploitatiebijdrage. Economisch eigenaar. Belanghebbende. Verhouding Onteigeningswet en grondexploitatie) Bouwrecht (BR), september 2011, Nr. 9, BR 2011/144
Willem Van der Werf Noot bij Koninklijk Besluit 3 maart 2011, ECLI:NL:XX:2011:BU7753 (KB tot onteigening onder vigeur Crisis- en herstelwet. Voorwaarden aan KB) Bouwrecht (BR), augustus 2011, Nr. 8, BR 2011/115
Willem Bosma, Willem Van der Werf Gemeentelijk blowverbod kan wel Financieele Dagblad d.d. 28 juli 2011