Willem Van der Werf
T+31 70 31 31 058
F+31 70 31 31 060
M+31 6 537 811 79
Evanderwerf@feltz.nl

VCARD LinkedIn Rechtsgebiedenregister

Secretaresse


Hélène Vreeswijk
T +31 70 31 31 051
E vreeswijk@feltz.nl

Willem Van der Werf

partner

Willem Van der Werf heeft met zijn praktijk jarenlange expertise opgebouwd in de sectoren bouw & vastgoed en overheid. Politiek-bestuurlijke belangen spelen vaak een grote rol in zijn praktijk. Met name waar het gaat om gebiedsontwikkeling en gebiedstransformatie, waarbij zowel publieke als private partijen zijn betrokken. Met zijn ervaring is Willem in staat verder te kijken dan uitsluitend de juridische kant van de zaak en daarin ook de eventuele politiek-bestuurlijke risico’s te betrekken. Door goede en open relaties met het bevoegd gezag te onderhouden en met zijn oog voor de bestuurlijke context bereikt hij de gewenste oplossingen voor zijn cliënten.

Willem is gespecialiseerd in de ruimtelijke ordenings- en vastgoedpraktijk, gemeentelijk voorkeursrecht, erfpacht en huur. Daarnaast begeleidt hij gemeenten van het begin tot einde in onteigeningsprocedures. Verder heeft Willem ervaring met juridische vraagstukken in het openbaar bestuur, zoals openbaarheid en integriteit. Hij is als docent betrokken bij diverse onderwijsinstituten en zit daarnaast in de redactieraad van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht.

Marktsectoren

 • Bouw- en Vastgoed

 • Overheid

Expertise

Ervaring

Willem adviseert zijn cliënten in gebiedsontwikkelingsprojecten en gebiedstransformatieprojecten. Waar nodig voert hij procedures. Naast zijn kennis en expertise op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht, komt daarin ook zijn expertise op het gebied van het onteigeningsrecht, gronduitgifteovereenkomsten, erfpachtvoorwaarden en erfpachtovereenkomsten goed van pas.

Enkele voorbeelden uit de praktijk van Willem:

 • Adviseren en procederen voor gemeenten in de Randstad over relevante bestemmingsplannen en de onteigeningen die nodig zijn voor de herontwikkeling van kassengebieden en voor de ontwikkeling van een woonwijk van 3.400 woningen;
 • Adviseren en procederen voor een vastgoedontwikkelaar, een van de grootste in Nederland, met betrekking tot gebiedsontwikkeling in de Randstad;
 • Advisering van een gemeente bij de herontwikkeling van een grootschalig hotelcomplex in Noordwijk;
 • Gerechtelijk deskundige bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch in zaken tussen een waterschap en 14 erfpachters in Zeeland;
 • Adviseur van Natuurmonumenten bij diverse grootschalige gebiedstransformaties van voormalige groeves en fabrieken naar recreatie- en natuurterreinen;
 • Voormalig voorzitter van een adviescommissie van Staatsbosbeheer over de erfpacht van ca. 325 recreatiewoningen op diverse Waddeneilanden.

AanbevelingenThe Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms

Lidmaatschappen

 • Lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht;
 • Lid van de Vereniging voor Bouwrechtadvocaten;
 • Lid van de Vereniging van Onteigeningsrecht Advocaten.

Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Willem Van der Werf Noot bij HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3141 (Onteigening, schadeloosstelling, bijkomende schade juridsch eigenaar bij economische eigendomsoverdracht) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), juli/augustus, Nr. 7/8, TvAR 2018/5939
Willem Van der Werf Noot bij HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017: 3107 (onteigening, schadeloosstelling, bijkomende schade, kosten van wederbelegging) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), juli/augustus, Nr. 7/8, TvAR 2018/5938
Willem Van der Werf Noot bij EHRM 10 oktober 2017, ECLI:CE:ECHR:2017:1010DEC004376817 (Wet Verbod Pelsdierhouderij. Eerste Protocol. EVRM art. 1. EVRM, art. 13, art. 14.) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR),  maart 2018, Nr. 3, TvAR 2018/5919, UDH:TvAR/14816
Willem Van der Werf Zelfrealisatie bij onteigening: dode letter of springlevend? Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), februari 2018, Nr. 2, TvAR 2018/55, UDH:TvAR/14752
Willem Van der Werf “Grond voor gebiedsontwikkeling”. Het rapport van de Rli beschouwd vanuit de onteigeningspraktijk. Grondzaken: in de praktijk, december 2017, Nr. 6
Willem Van der Werf Noot bij Hoge Raad 9 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1069 (Onteigeningsrecht. Vaststelling schadeloosstelling. Taak rechter tot zelfstandig onderzoek. Belastingschade.) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), november 2017, Nr. 11, TvAR 2017/5904, UDH:TvAR/14600
Willem Van der Werf Noot bij Hoge Raad 14 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:691 (Onteigening. Schadeloosstelling. Eliminatieregel. Verwachtingswaarde. Opvolgende plannen) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), september 2017, Nr. 9, TvAR 2017/5893, UDH:TvAR/14486
Willem Van der Werf Noot bij Hoge Raad 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:544 (Onteigening. Schadeloosstelling. Eliminatieregel) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), september 2017, Nr. 9, TvAR 2017/5892, UDH:TvAR/14485
Willem Van der Werf Noot bij Hoge Raad 16 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2884 (Agrarische bestemming) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), maart 2017, Nr. 3, TvAR 2017/5875, UDH:TvAR/14165
Willem Van der Werf De Q-Koorts: lessen voor de toekomst Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), maart 2017, Nr. 3, UDH:TvAR/14157
Willem Van der Werf Noot bij Hoge Raad, 29 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:765 (Overeenstemming over afkoopsom erfpachtcanon, aanbod en aanvaarding, bepaalbaarheid verbintenissen) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), december 2016, Nr. 12, TvAR 2016/5858, UDH:TvAR/13927
Willem Van der Werf ‘De crisisjaren’, in: Behoeden en vergoeden. Een geschiedenis van 175 jaar Onteigeningswet J.A.M.A. Sluysmans en J.S. Procee (red.), Behoeden en vergoeden. Een geschiedenis van 175 jaar Onteigeningswet, VvOR, Den Haag 2016, pp. 97-108.
Willem Van der Werf 'De oorlogsjaren en de wederopbouwperiode’, in: Behoeden en vergoeden. Een geschiedenis van 175 jaar Onteigeningswet J.A.M.A. Sluysmans en J.S. Procee (red.), Behoeden en vergoeden. Een geschiedenis van 175 jaar Onteigeningswet, VvOR, Den Haag 2016, pp. 109- 131.
Willem Van der Werf Onteigenen met de Omgevingswet Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), juni 2016, Nr. 6, TvAR 2016/6, UDH:TvAR/13210
Willem Van der Werf Noot bij Hoge Raad, 25 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:523 (Zakelijke rechten) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), december 2015, Nr. 12, TvAR 2015/5819, UDH:TvAR/12610