Willem Van der Werf
T+31 70 31 31 058
M+31 6 537 811 79
Evanderwerf@feltz.nl

VCARD LinkedIn Rechtsgebiedenregister

Secretaresse


Hélène Vreeswijk
T +31 70 31 31 051
E vreeswijk@feltz.nl

Willem Van der Werf

partner

Willem Van der Werf heeft met zijn praktijk jarenlange expertise opgebouwd in de sectoren bouw & vastgoed en overheid. Politiek-bestuurlijke belangen spelen vaak een grote rol in zijn praktijk. Met name waar het gaat om gebiedsontwikkeling en gebiedstransformatie, waarbij zowel publieke als private partijen zijn betrokken. Met zijn ervaring is Willem in staat verder te kijken dan uitsluitend de juridische kant van de zaak en daarin ook de eventuele politiek-bestuurlijke risico’s te betrekken. Door goede en open relaties met het bevoegd gezag te onderhouden en met zijn oog voor de bestuurlijke context bereikt hij de gewenste oplossingen voor zijn cliënten.

Willem is gespecialiseerd in de ruimtelijke ordenings- en vastgoedpraktijk, gemeentelijk voorkeursrecht, erfpacht en huur. Daarnaast begeleidt hij gemeenten van het begin tot einde in onteigeningsprocedures. Verder heeft Willem ervaring met juridische vraagstukken in het openbaar bestuur, zoals openbaarheid en integriteit. Hij is als docent betrokken bij diverse onderwijsinstituten en zit daarnaast in de redactie van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht en de Modellen voor de Rechtspraktijk van Kluwer.

Marktsectoren

 • Bouw- en Vastgoed

 • Overheid

Expertise

Ervaring

Willem adviseert zijn cliënten in gebiedsontwikkelingsprojecten en gebiedstransformatieprojecten. Waar nodig voert hij procedures. Naast zijn kennis en expertise op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht, komt daarin ook zijn expertise op het gebied van het onteigeningsrecht, gronduitgifteovereenkomsten, erfpachtvoorwaarden en erfpachtovereenkomsten goed van pas.

Enkele voorbeelden uit de praktijk van Willem:

 • Adviseren en procederen voor gemeenten in de Randstad over relevante bestemmingsplannen en de onteigeningen die nodig zijn voor de herontwikkeling van kassengebieden en voor de ontwikkeling van een woonwijk van 3.400 woningen;
 • Adviseren en procederen voor een vastgoedontwikkelaar, een van de grootste in Nederland, met betrekking tot diverse gebiedsontwikkelingsprojecten in de Randstad;
 • Adviseren en begeleiden bij onderhandelingen van een gemeente over de juridische vormgeving van de ontwikkeling van een grote multifunctionele sportaccomodatie;
 • Adviseur van Natuurmonumenten bij diverse grootschalige gebiedstransformaties van voormalige groeves en fabrieken naar recreatie- en natuurterreinen.

Aanbevelingen

 • PropertyNL Top-60 Vastgoedjuristen
 • Chambers Europe 2021: Public Law: Band 3, Planning & Environment: Band 2: "Strengths: Reflecting on the firm's increasing market presence, one interviewee says: 'Van der Feltz advocaten has a very impressive practice', before concluding: 'The team has got itself established very nicely.'"
 • Legal 500 2022 Environment and Planning (Tier 1): Van der Feltz has shown not only in depth knowledge of specific (fields of) laws and regulations, but also the ability to integrate insights from various fields into their advice.‘ 'Willem van der Werf combines his expertise with experience in comparable projects, which provided us with new perspectives and enabled us to prevent costly missteps.
 • Legal 500 2022 Real Estate (Tier 5): ‘Individual members are highly specialised, thus offering a wide breadth of expertise as a team.’ ‘The work produced was of a high standard, despite tight deadlines.’

Lidmaatschappen

 • Lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht;
 • Lid van de Vereniging voor Bouwrechtadvocaten;
 • Lid van de Vereniging van Onteigeningsrecht Advocaten.

Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Willem Van der Werf Noot bij HR 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778 (Toepassing gelijkheidsbeginsel bij gronduitgifte) Tijdschrift voor Agrarisch recht, TvAR 2021/8079
Willem Van der Werf Noot bij HR 5 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:339 (contractuele inspanningsverplichting van overheden om tijdig de nodige besluiten te nemen) Tijdschrift voor Agrarisch Recht, TvAR 2022/8082
Willem Van der Werf Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 21 juli 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:5771 (Vabeog Amersfoort B.V./Gemeente Tiel) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), februari 2021, afl. 2, TvAR 2021/8046
Willem Van der Werf Het recht van erfpacht: historie en actualiteit Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), november/december, nr. 11/12, TvAR 2020
Willem Van der Werf Noot bij Hoge Raad 2 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1543 (Gemeente Bergen/X) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), november/december, nr. 11/12, TvAR 2020, p. 728 - 738
Willem Van der Werf Aanpassingen coronawet vooral window dressing Advocatenblad, juli, afl. 7, 2020
Willem Van der Werf Noot bij Hoge Raad 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:719 (Agrarische erfpacht en heruitgifte) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), juni, nr. 6, TvAR 2020/8030
Willem Van der Werf Coronawet: middel veel erger dan kwaal Advocatenblad, juni, afl. 6, 2020
Willem Van der Werf Het coronavirus COVID-19 en de verwaarlozing van de democratische rechtsstaat Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), mei, nr. 5, TvAR 2020, p. 285-287
Willem Van der Werf Urgenda en het EVRM: schiet het Burgerlijk Wetboek tekort? 't Is wat. Verzamelde columns 2020 voor Willem Bruil, Instituut voor Agrarisch Recht, Wageningen 2020, pp. 55-56
Willem Van der Werf Noot bij HR 11 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1578 (Erfpacht. Appartementsrechten. Opzegging. Vaststelling waarde) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), februari, afl. 2, TvAR 2020/8017
Willem Van der Werf Aanvullingswet grondeigendom: graaft het voorkeursrecht zijn eigen graf? Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), juni 2019, Afl. 6, TvAR 2019/15628
Willem Van der Werf De nieuwe regeling van het voorkeursrecht in de Aanvullingswet grondeigendom: een kritische beschouwing Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), augustus, nr. 7/8, TvAR 2019/15719
Willem Van der Werf Noot bij HR 21 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:996 (Belemmeringenwet) Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), oktober, afl. 10, TvAR 2019/8002.
Willem Van der Werf Aanvullingswet grondeigendom: graaft het voorkeursrecht zijn eigen graf?, TvAR 2019/15628 Tijdschrift voor Agrarisch Recht (TvAR), juni 2019, Afl. 6, TvAR 2019/15628