Willem Bosma
T+31 70 31 31 065
M+31 6 250 971 35
Ebosma@feltz.nl

VCARD LinkedIn Rechtsgebiedenregister

Secretaresse


Marja van der Hulst
T +31 70 31 31 061
E vanderhulst@feltz.nl

Willem Bosma

partner

Willem Bosma oefent een brede praktijk uit voor uiteenlopende partijen binnen het omgevings- en vastgoedrecht. Hij adviseert zijn cliënten zowel vanuit juridisch als strategisch oogpunt in projecten en bij transacties. Daarnaast procedeert Willem met enige regelmaat ten overstaan van de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke colleges. Willem heeft zich in het bijzonder gespecialiseerd in het ruimtelijke ordeningsrecht, het inrichtingengebonden milieurecht, het grondbeleid (in het bijzonder onteigening, Wvg, erfpacht en grondexploitatie) en het energierecht.

Tot zijn cliënten kunnen worden gerekend: projectontwikkelaars, beleggers, bedrijven in de (chemische) industrie, nutsbedrijven en bedrijven die zich bezig houden met (duurzame) energieprojecten, alsmede decentrale overheden, zoals gemeenten, provincies en omgevingsdiensten.

Door zijn brede interesse, kennis en ervaring, is Willem in staat snel en strategisch verbanden te leggen en juist dat maakt hem voor zijn cliënten de juiste gesprekspartner. Een praktische insteek en heldere taal stelt hij daarbij voorop. Met zijn brede kennis van zowel de markt als de relevante rechtsgebieden komt hij snel tot de kern van de zaak en vindt hij de juiste oplossingen voor zijn cliënten.

Willem is auteur voor VIND Omgevingszaken (Grondexploitatie) en VIND Bestuursrecht (Wvg) en annoteert regelmatig rechterlijke uitspraken in juridische vaktijdschriften, zoals AB, BR, TBR en O&A. Daarnaast treedt hij graag op als docent (o.a. op het gebied van erfpacht voor Berghauser Pont Academy en op het gebied van grondexploitatie voor Academie voor de Rechtspraktijk). Willem heeft in 2012 de Grotius-opleiding Omgevingsrecht cum laude afgerond.

Marktsectoren

 • Bouw- en Vastgoed
 • (Duurzame) Energie
 • Industrie
 • Overheid

Expertise

Ervaring

Ter illustratie van de huidige praktijk van Willem:

 • Adviseren van diverse projectontwikkelaars ten aanzien van ‘gasloos’ bouwen;
 • Strategisch-juridisch advies over diverse gebiedsontwikkelingen, o.a. Wickevoort Haarlemmermeer; Koningsoord Berkel-Enschot, Tilburg; Noorderhaven, Zutphen; Othene, Terneuzen;
 • Advisering Tata Steel ten aanzien van de emissie van stof en grafiet, die als restproduct vrijkomt bij de productie van staal, afkomstig van Harsco, dat op het terrein van Tata Steel in IJmuiden slak verwerkt, hetgeen onrust onder bewoners in de buurt heeft veroorzaakt en de nodige aandacht in de media;
 • Willem Bosma vertegenwoordigt de provincie Zuid Holland ter zake de milieuvergunningen van Chemours/DuPont in Dordrecht in verband met de gewenste verlaging van de uitstoot van GenX;
 • Vertegenwoordiging van de gemeente Dordrecht ten aanzien van de totstandkoming van het bestemmingsplan "Zuidrand van Dubbeldam". Op grond van dit bestemmingsplan is de ontwikkeling van Belthure Park (woningbouw, 220 woningen, en golfterrein) niet langer mogelijk. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat de gemeente Dordrecht bevoegd is om het bestaande bestemmingsplan aan te passen om het groene polderlandschap te behouden.

Aanbevelingen

Lidmaatschappen

 • Gastdocent bij Amnesty International

 • Lid van de Vereniging voor Onteigeningsadvocaten

 • Lid van de Vereniging voor Onteigeningsrecht

 • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht

 • Lid van de Vereniging voor Bestuursrecht

 • Vereniging voor Milieurecht

Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Willem Bosma Gebiedsontwikkeling tijdens de stikstofcrisis Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht, nr. 49
Willem Bosma Noot bij Hof Amsterdam 24 oktober 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:4324 (beheersverordening, wintersluitingsregeling, onverbindendverklaring, art. 1 Protocol 1 EVRM) Overheid & Aansprakelijkheid (O&A), oktober 2018, Afl. 3, O&A 2018/28
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 2 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2081 (Bevoegdheidsverdeling. Schadevergoeding. Competentiegrens) De Gemeentestem (Gst.), november 2017, Afl. 7462, Gst. 2017/163
Willem Bosma Het voorkeursrecht onder de Omgevingswet – the devil is in the details Bouwrecht (BR), januari 2017, Nr. 1, BR 2017/1
Willem Bosma Bestuursrechtelijke handhaving en faillissement Overheid en Aansprakelijkheid (O&A), december 2016, Nr. 4, O&A 2016/77
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 15 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1641 (Exploitatieplan. Herziening. Ontvankelijkheid beroep. Afrekening) AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB), oktober 2016, Afl. 35, AB 2016/333
Willem Bosma Noot bij Hoge Raad 11 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:391 (Overgangsrecht WRO (oud) en Wro (nieuw). Aanvraag die noopt tot wijziging bestemming. Exploitatiebijdrage.) Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), mei 2016, Nr. 5, TBR 2016/71
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 9 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2818 (Exceptieve toetsing. Implementatieverplichting) Bouwrecht (BR), april 2016, Nr. 4, BR 2016/29
Willem Bosma, Tijn Slegers Noot bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 8 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2107 (Verandering aan bouwwerk. Omgevingsvergunningvrij bouwen) De Gemeentestem (Gst.), januari 2016, Afl. 7432, Gst. 2016/6
Willem Bosma, Jacques Sluysmans, Nikky van Triet The Rule of Law: Protection of property ‘The rule of law: Protection of property’, in: Research handbook on crisis management in the banking sector, Edward Elgar Publishing 2015, p. 379-399
Willem Bosma, Tijn Slegers Noot bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 12 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2567 (Planschade. Passieve risicoaanvaarding. Voldoende concrete poging) Bouwrecht (BR), december 2015, Nr. 12, BR 2015/113
Willem Bosma Noot bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 10 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1837 AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB), september 2015 Afl. 35, AB 2015/313
Willem Bosma De Omgevingswet Risico Bewust, editie 1, 2015
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 1 oktober 2014 O&A (Chemie-Pack. Kostenbeschikking bestuursdwang. Omvang kosten) Overheid en Aansprakelijkheid (O&A), maart 2015, Nr. 1, O&A 2015/6
Willem Bosma Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 12 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4099 (Afzonderlijke toetsing luchtkwaliteitseisen) AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB), Afl. 2/3, AB 2015/10