Tijn Slegers
T+31 70 31 31 067
M+31 6 204 079 41
Eslegers@feltz.nl

VCARD LinkedIn Rechtsgebiedenregister

Secretaresse


Leonora Bloem
T +31 70 31 31 052
E bloem@feltz.nl

Tijn Slegers

senior advocaat

Na zijn masters Civiel recht en Omgevingsrecht aan de Universiteit Leiden respectievelijk de Universiteit van Amsterdam is Tijn enkele jaren werkzaam geweest bij De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam. Bij ons op kantoor is hij als advocaat actief in het bestuur(proces)recht, met een specialisatie in het ruimtelijke ordenings-, milieu- en handhavingsrecht. Deze specialisaties zet Tijn met name in binnen de energiesector en op het gebied van (onshore en offshore) gaswinning, geothermie en windenergie. Tijn treedt op voor zowel ondernemingen als overheden, toezichthouders en belangenorganisaties. Hij staat regelmatig cliënten bij in de (chemische) industrie die worden geconfronteerd met (bestuursrechtelijk) toezicht en handhaving door omgevingsdiensten, Inspectie SZW, en SODM. Daarnaast begeleidt hij bestemmingsplan-, vergunnings- en handhavingstrajecten. Tevens adviseert Tijn bij bedrijfsovernames in voornoemde sectoren, alsmede in de vastgoedsector.

Met deze ruime ervaring kan hij goed een realistische inschatting maken van ieders belangen, snel tot concrete en heldere advisering komen en een gunstig resultaat bereiken voor zijn cliënten. Een praktische insteek en heldere taal stelt hij daarbij voorop. Tijn is voor zijn cliënten een ‘sparring partner’; hij denkt verder dan louter de juridische aspecten en betrekt de eventuele politiek-bestuurlijke context bij zijn advisering.

Met enige regelmaat annoteert Tijn rechterlijke uitspraken in juridische vaktijdschriften, zoals TBR en Gemeentestem. Hij is coauteur van het ‘Handboek Milieurecht’ (4e geheel herziene druk). In 2017 rondde Tijn de Grotius Specialisatie opleiding Omgevingsrecht succesvol af. Tevens is hij in 2017 een half jaar gedetacheerd geweest bij een internationale energieproducent.

Marktsectoren

  • Industrie
  • (Duurzame) Energie
  • Overheid

Expertise

Ervaring

Enkele voorbeelden uit de praktijk van Tijn:

  • Adviseren van een buitenlandse investeerder gespecialiseerd in Europese sale & lease back transacties bij de aankoop van de Europese productiefaciliteit van een wereldwijde fabrikant van auto-onderdelen via een sale and lease back transactie met een ‘triple net’ huurovereenkomst voor de duur van 20 jaar;
  • Adviseren en procederen over onshore en offshore (proef)boringen naar aardgas voor mijnbouwondernemingen;
  • Adviseren en procederen over winningsplannen voor winning van aardgas voor mijnbouwondernemingen;
  • Begeleiding van decentrale overheden en omgevingsdiensten bij diverse handhavingstrajecten wegens onvergunde lozingen van zeer zorgwekkende stoffen;
  • Adviseren en procederen voor projectontwikkelaars over (woningbouw)projecten, waaronder transformatie van bedrijventerrein en binnenstedelijke herstructureringsprojecten;
  • Begeleiding van cliënten bij het identificeren van juridische kansen en risico’s alsook het oplossen van juridische vragen in de energiesector (eigendom van energie-infrastructuur, begeleiden overname windparken).

Lidmaatschappen

Tijn is lid van de Vereniging voor Milieurecht, de Vereniging voor Bestuursrecht en de Nederlandse Vereniging voor Energierecht.

Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Jan Borman, Tijn Slegers Het vonnis in de zaak Milieudefensie tegen Shell Nederlands Tijdschrift voor Energierecht, NTE 2021 nr. 4
Tijn Slegers Noot bij ABRvS 20 maart 2019 ECLI:NL:RVS:2019:829 (Indieningsvereisten omgevingsvergunning, kwalificatie verhulde aanvraag, lex silencio positivo) Bouwrecht (BR), afl. 7, juli 2019, BR 2019/58
Tijn Slegers Noot bij RVS 23 januari 2019 ECLI_NL_RVS_2019_150 (De preventieve herstelsanctie (artikel 5_7 Awb) en de herstelsanctie tot het voorkomen van herhaling (artikel 5_2 lis 1 sub b Awb)) Bouwrecht (BR), februari, Nr. 7, BR 2019/47
Tijn Slegers Noot bij Rechtbank Noord-Nederland 14 juli 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:2784 (Toepassing artikel 2.21 Wabo. Verzoek in bezwaarfase) De Gemeentestem (Gst), december 2017, Afl. 7464, Gst. 2017/184
Tijn Slegers Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 3 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1179 (Feitenvaststelling invorderingsbesluit. Relatie tot dwangsombesluit) De Gemeentestem (Gst), november 2017, Afl. 7463, Gst. 2017/169
Tijn Slegers Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 31 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1425 (Uitleg planregels. Normaal spraakgebruik) Bouwrecht (BR), september 2017, Nr. 9, BR 2017/74
Tijn Slegers Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 18 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:92 (Concreet zicht op legalisatie bouwwerk en disproportionele last) Bouwrecht (BR), april 2017, Nr. 4, BR 2017/31
Willem Bosma, Tijn Slegers Noot bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 8 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2107 (Verandering aan bouwwerk. Omgevingsvergunningvrij bouwen) De Gemeentestem (Gst.), januari 2016, Afl. 7432, Gst. 2016/6
Willem Bosma, Tijn Slegers Noot bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 12 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2567 (Planschade. Passieve risicoaanvaarding. Voldoende concrete poging) Bouwrecht (BR), december 2015, Nr. 12, BR 2015/113