Tijn Slegers
T+31 70 31 31 067
F+31 70 31 31 060
M+31 6 204 079 41
Eslegers@feltz.nl

VCARD LinkedIn

Secretaresse


Leonora Bloem
T +31 70 31 31 052
E bloem@feltz.nl

Tijn Slegers

advocaat

Tijn Slegers rondde in 2011 de master Civiel recht af aan de Universiteit Leiden. Datzelfde jaar voltooide hij eveneens de master Omgevingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studies heeft Tijn enkele jaren als advocaat gewerkt in Amsterdam voor een groot Nederlands advocatenkantoor met internationale focus. Hij heeft zich gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht en het energierecht. Thans houdt Tijn zich ook bezig met de vastgoedpraktijk en recentelijk voltooide hij de opleiding Omgevingsrecht van de Grotius Academie. Gedurende zijn tijd bij Van der Feltz advocaten is Tijn ruim een half jaar gedetacheerd bij een internationale energieproducent.

Rechtsgebieden

Algemeen bestuursrecht
Grondverwerving en grondexploitatie
Vastgoed en Onroerend goed
Milieurecht en Ruimtelijke ordening

Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Tijn Slegers Noot bij Rechtbank Noord-Nederland 14 juli 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:2784 (Toepassing artikel 2.21 Wabo. Verzoek in bezwaarfase) De Gemeentestem (Gst), december 2017, Afl. 7464, Gst. 2017/184
Tijn Slegers Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 3 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1179 (Feitenvaststelling invorderingsbesluit. Relatie tot dwangsombesluit) De Gemeentestem (Gst), november 2017, Afl. 7463, Gst. 2017/169
Tijn Slegers Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 31 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1425 (Uitleg planregels. Normaal spraakgebruik) Bouwrecht (BR), september 2017, Nr. 9, BR 2017/74
Tijn Slegers Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 18 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:92 (Concreet zicht op legalisatie bouwwerk en disproportionele last) Bouwrecht (BR), april 2017, Nr. 4, BR 2017/31
Willem Bosma, Tijn Slegers Noot bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 8 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2107 (Verandering aan bouwwerk. Omgevingsvergunningvrij bouwen) De Gemeentestem (Gst.), januari 2016, Afl. 7432, Gst. 2016/6
Willem Bosma, Tijn Slegers Noot bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 12 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2567 (Planschade. Passieve risicoaanvaarding. Voldoende concrete poging) Bouwrecht (BR), december 2015, Nr. 12, BR 2015/113