Susanne van de Pest
T+31 70 31 31 051
M+31 6 29 55 77 60
Evandepest@feltz.nl

VCARD LinkedIn Rechtsgebiedenregister

SecretaresseT +31 70 31 31 050
E info@feltz.nl

Susanne van de Pest

senior advocaat

Susanne houdt zich sinds 2002 als advocaat bezig met het civiele vastgoed. Gefascineerd door de gebouwde omgeving, daar waar mensen werken en wonen, heeft zij zich gespecialiseerd in het huurrecht en in het civiele bouwrecht.

Zij treedt op voor (project)ontwikkelaars, (internationale) investeerders, aannemers, (lokale) overheden, waterbedrijven, zorginstellingen en ondernemers in onder meer de retail en horeca. Cliënten waarderen haar expertise, betrokkenheid en het gemak waarmee zij een plezierige werksfeer schept om samen te werken. Praktisch, snel tot de kern, resultaatgericht en met het oog voor de belangen van betrokken partijen.

Als advocaat huurrecht adviseert zij over alle veel voorkomende vraagstukken, in het bijzonder waar het gaat om de huur van kantoor- en bedrijfsruimte. Zij adviseert (ver-)huurders over hoe om te gaan met de gevolgen van de coronapandemie in lopende huurrelaties. Haar bijzondere belangstelling gaat uit naar de transformatie van bestaande (oude) panden naar een nieuwe bestemming en de verduurzamingsopgave. Denk hierbij aan de rechten en verplichtingen van huurders en verhuurders als het gaat om renovatie, verduurzamingsmaatregelen (label C), (gebrekkig) binnenklimaat en WKO-installaties.

Daarnaast heeft Susanne in het civiele bouwrecht alle facetten voorbij zien komen (RAW, UAV, UAV-GC) en veelvuldig geprocedeerd bij zowel de burgerlijke rechter, als in arbitragezaken (Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen), International Chamber of Commerce ICC). Het behandelen van juridische vraagstukken met een technisch karakter, waarin samengewerkt wordt met deskundigen uit verschillende (technische) disciplines, spreekt haar bijzonder aan.

Susanne heeft een groeiende internationale praktijk. Buitenlandse partijen actief in bouw en vastgoed adviseert zij veelvuldig met betrekking tot vraagstukken op het gebied van huur- en/of bouwrecht. Ook wordt zij als huurrechtspecialist ingeschakeld bij vastgoedtransacties, waaronder sale-and-lease-back transacties en het opstellen en beoordelen van (triple net) huurovereenkomsten.

Susanne doceert onder meer bij het Instituut voor Bouwrecht, VHA, CPO, geeft lezingen en publiceert regelmatig over onderwerpen binnen haar vakgebieden.

Marktsectoren

 • Bouw- en Vastgoed

 • (Duurzame) Energie
 • Overheid
 • Industrie

Expertise

Ervaring

Enkele voorbeelden uit de praktijk van Susanne:

 • Adviseren van een buitenlandse investeerder gespecialiseerd in Europese sale & lease back transacties bij de aankoop van de Europese productiefaciliteit van een wereldwijde fabrikant van auto-onderdelen via een sale and lease back transactie met een ‘triple net’ huurovereenkomst voor de duur van 20 jaar;

 • Het adviseren van huurders en verhuurders over de gevolgen van COVID-19 voor lopende huurovereenkomsten;

 • Adviseren van waterbedrijven in meer en minderwerk discussies, COVID-19 gerelateerde claims betreffende de realisatie van waterinstallaties en infrastructuur;
 • Het adviseren van een (project)ontwikkelaar en aannemer over de huurrechtelijke aspecten van een WKO-installatie, in combinatie met de Warmtewet;
 • Het procederen voor een verhuurder over miljoenenschade ten gevolge van een dakinstorting;
 • Het begeleiden van de verkooptransactie van een zorginstelling ten behoeve van de herbestemming van het monumentaal vastgoed;

 • Het begeleiden van transacties op het gebied van vastgoed (opstellen DD rapporten, koop- en huurovereenkomsten);
 • Procederen voor een aannemer over de afrekening van verrekenbare hoeveelheden en meerwerk bij een renovatieproject van tunnels;
 • Het procederen over een miljoenenclaim inzake de uitbreiding van een olieraffinaderij in de Cariben bij de International Chamber of Commerce;
 • Het procederen voor de hoofdaannemer over de brandveiligheid van gevelbekleding van een hotel en daarmee gepaard gaande herstelkosten bij het de International Chamber of Commerce;
 • Adviseren en vertegenwoordigen hoofdaannemer in een Fast Track bindend adviesprocedure betreffende de transformatie van een kantoorpand naar woningen.

  Aanbevelingen

 • Legal 500 2022 Construction (Tier 3): Small team, great advice, fast and accurate, a no-nonsense boutique law-firm.’ ‘On a personal level they are able to connect to people by listening to their concerns.’ ‘Susanne van de Pest and Marc Houweling have a hands-on mentality, they are accurate and provide practical advice.’

 • Legal 500 2022 Real Estate (Tier 5): ‘Individual members are highly specialised, thus offering a wide breadth of expertise as a team.’ ‘The work produced was of a high standard, despite tight deadlines.’ ‘Van der Feltz has shown not only in-depth knowledge of specific laws and regulations, but also the ability to integrate insights from various fields into their advice.’

 • PropertyNL's Top-60 Vastgoedjuristen

 • Who’s Who Legal Future Leader Construction 2021: WWL: 'Peers and clients say: "Susanne is always fully and thoroughly prepared" "She communicates very clearly and is particularly very customer-friendly in her services"

Lidmaatschappen

 • Lid van de Vereniging voor Huurrechtadvocaten

 • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht Advocaten

 • Lid van de Vereniging voor Vastgoed Juristen