Susanne van de Pest
T+31 70 31 31 051
F+31 70 31 31 060
M+31 6 29 55 77 60
Evandepest@feltz.nl

VCARD LinkedIn Rechtsgebiedenregister

Secretaresse


Hélène Vreeswijk
T +31 70 31 31 051
E vreeswijk@feltz.nl

Susanne van de Pest

senior advocaat

Susanne houdt zich vanaf dag één van haar loopbaan in 2002 bezig met het civiele vastgoed. Zij heeft zich daarbinnen gespecialiseerd in het huurrecht en het civiele bouwrecht. Zij volgde in 2009 de specialisatieopleiding Huurrecht bij de Vereniging van Huurrecht Advocaten en houdt zich met alle veel voorkomende vraagstukken binnen het huurrecht bezig, met een accent op de verhuur van bedrijfsruimte. De afgelopen 10 jaar heeft zij daarnaast bij Severijn Hulshof advocaten alle facetten van het civiele bouwrecht voorbij zien komen (RAW, UAV, UAV-GC) en veelvuldig geprocedeerd bij de Raad van Arbitrage en burgerlijke rechter. Zij is ook actief betrokken geweest bij enkele internationale zaken waaronder een ICC-arbitrage over de uitbreiding van een industrieel complex waarbij vele (internationale) partijen betrokken waren. Susanne staat haar cliënten op praktische wijze en resultaatgericht bij en heeft oog voor de belangen van betrokken partijen.

Het raakvlak van het huur- en bouwrecht, zoals bij geschillen tussen huurder en verhuurder over gebreken in nieuw opgeleverde huurobjecten, heeft haar bijzondere belangstelling. Zo ook de ontwikkelingen met betrekking tot duurzaam bouwen en duurzame energie (zonnepanelen, binnenklimaat) en de gevolgen daarvan voor huurders en verhuurders.

Susanne doceert onder meer bij het IBR en publiceert regelmatig over haar vakgebieden in tijdschriften zoals TvHB en HIP.

Marktsectoren

 • Bouw- en Vastgoed

 • Overheid

 • Industrie

Expertise

Ervaring

Enkele voorbeelden uit de praktijk van Susanne:

 • Het procederen voor een verhuurder over miljoenenschade ten gevolge van een dakinstorting;
 • Het procederen voor een ontwikkelaar over het niet nakomen van afspraken door huurders na oplevering huurobject;
 • Het adviseren van een baggermaatschappij over de beëindiging van diverse huurovereenkomsten;
 • Het adviseren van een instelling inzake de beëindiging van een huurovereenkomst van een GSM-opstelplaats;
 • Het procederen over de ontbinding van een UAV-GC contract bij de Raad van Arbitrage ;
 • Het procederen over een miljoenenclaim inzake de uitbreiding van een olieraffinaderij in de Cariben bij het ICC;
 • Het incasseren van vorderingen, inclusief beslagleggingen, voor een bouwcombinatie ;
 • Het procederen in kort geding voor een ontwikkelaar over de (dubbele) verkoop van percelen grond bij de burgerlijke rechter;
 • Het procederen voor de hoofdaannemer over de brandveiligheid van gevelbekleding en daarmee gepaard gaande herstelkosten bij het ICC;
 • Het procederen voor een aannemer over meerwerk, beëindiging in onvoltooide staat inzake een baggerbestek bij de Raad van Arbitrage.

Aanbevelingen

Aanbevolen in:

Lidmaatschappen

 • Lid van de Vereniging voor Huurrechtadvocaten

 • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht Advocaten

 • Lid van de bouwrechtcommissie van de DAA (Dutch Arbitration Association)

 • Lid van de Vereniging voor Vastgoed Juristen