Susanne van de Pest
T+31 70 31 31 051
F+31 70 31 31 060
M+31 6 29 55 77 60
Evandepest@feltz.nl

VCARD LinkedIn Rechtsgebiedenregister

Secretaresse


Shanti Debisarun
T +31 70 31 31 069
E debisarun@feltz.nl

Susanne van de Pest

senior advocaat

Susanne houdt zich vanaf dag één van haar loopbaan in 2002 bezig met het civiele vastgoed. Zij heeft zich daarbinnen gespecialiseerd in het huurrecht en het civiele bouwrecht. Zij volgde in 2009 de specialisatieopleiding Huurrecht bij de Vereniging van Huurrecht Advocaten en houdt zich met alle veel voorkomende vraagstukken binnen het huurrecht bezig, in het bijzonder de huur van kantoor- en bedrijfsruimte. De afgelopen 15 jaar heeft zij daarnaast alle facetten van het civiele bouwrecht voorbij zien komen (RAW, UAV, UAV-GC) en regelmatig geprocedeerd bij zowel de burgerlijke rechter, als in arbitragezaken (Raad van Arbitrage voor de Bouw, International Chamber of Commerce ICC).

Het raakvlak van het huur- en bouwrecht, zoals bij geschillen tussen huurder en verhuurder over gebreken in nieuw opgeleverde huurobjecten, heeft haar bijzondere belangstelling. Zo ook de ontwikkelingen met betrekking tot duurzaam bouwen en duurzame energie (zonnepanelen, binnenklimaat) en de gevolgen daarvan voor huurders en verhuurders.

Susanne heeft een groeiende internationale praktijk. Buitenlandse partijen actief in bouw en vastgoed adviseert zij veelvuldig met betrekking tot (grensoverschrijdende) vraagstukken op het gebied van het huur- en/of bouwrecht. Cliënten waarderen haar expertise, betrokkenheid en het gemak waarmee zij een plezierige werksfeer schept om samen te werken. Praktisch, resultaatgericht en met oog voor de belangen van betrokken partijen.

Susanne doceert onder meer bij het Instituut voor Bouwrecht, geeft lezingen en publiceert regelmatig over onderwerpen binnen haar vakgebieden.

Marktsectoren

 • Bouw- en Vastgoed

 • Overheid

 • Industrie

Expertise

Ervaring

Enkele voorbeelden uit de praktijk van Susanne:

 • Adviseren van een buitenlandse investeerder gespecialiseerd in Europese sale & lease back transacties bij de aankoop van de Europese productiefaciliteit van een wereldwijde fabrikant van auto-onderdelen via een sale and lease back transactie met een ‘triple net’ huurovereenkomst voor de duur van 20 jaar;

 • Het procederen voor een verhuurder over miljoenenschade ten gevolge van een dakinstorting;

 • Het procederen voor een ontwikkelaar over het niet nakomen van afspraken door huurders na oplevering huurobject;
 • Het adviseren van een baggermaatschappij over de beëindiging van diverse huur- en bruikleenovereenkomsten;
 • Het adviseren van een instelling inzake de beëindiging van een huurovereenkomst van een GSM-opstelplaats;
 • Het begeleiden van transacties op het gebied van vastgoed (opstellen DD rapporten, koop- en huurovereenkomsten);
 • Het procederen over de ontbinding van een UAV-GC contract bij de Raad van Arbitrage;
 • Het procederen over een miljoenenclaim inzake de uitbreiding van een olieraffinaderij in de Cariben bij de International Chamber of Commerce;
 • Het incasseren van vorderingen, inclusief beslagleggingen, voor een bouwcombinatie;
 • Het procederen in kort geding voor een ontwikkelaar over de (dubbele) verkoop van percelen grond bij de burgerlijke rechter;
 • Het procederen voor de hoofdaannemer over de brandveiligheid van gevelbekleding en daarmee gepaard gaande herstelkosten bij de International Chamber of Commerce;
 • Het procederen voor een aannemer over meerwerk, beëindiging in onvoltooide staat inzake een baggerbestek bij de Raad van Arbitrage.

AanbevelingenThe Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms

Lidmaatschappen

 • Lid van de Vereniging voor Huurrechtadvocaten

 • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht Advocaten

 • Lid van de bouwrechtcommissie van de DAA (Dutch Arbitration Association)

 • Lid van de Vereniging voor Vastgoed Juristen