Simon Olierook
T+31 70 31 31 062
F+31 70 31 31 060
M+31 6 280 812 27
Eolierook@feltz.nl

VCARD LinkedIn Rechtsgebiedenregister

Secretaresse


Hélène Vreeswijk
T +31 70 31 31 051
E vreeswijk@feltz.nl

Simon Olierook

advocaat

Simon is gespecialiseerd in het omgevingsrecht. Hij werkt graag aan complexe projecten. Wanneer het speelveld door een opeenstapeling van belangen kleiner wordt, vindt Simon het juist een uitdaging zijn weg te vinden door wet- en regelgeving om voor een doorbraak te zorgen. Door vanaf het begin af aan betrokken te zijn bij die projecten, begeleidt hij zijn cliënten met strategische juridische advisering naar de juiste oplossingen. Met zowel bedrijven als decentrale overheden als cliënt heeft Simon een breed blikveld.

Het omgevingsrecht is in beweging; de Omgevingswet is aanstaande. Simon volgt deze ontwikkelingen op de voet en adviseert cliënten vooruitlopend op deze nieuwe wet- en regelgeving. Ook publiceert hij regelmatig en geeft hij les over actualiteiten in het omgevingsrecht.

Simon studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Hij rondde de masters Encyclopedie en Filosofie van het Recht én Staats- en Bestuursrecht af. Momenteel volgt Simon de specialisatieopleiding Grotius Omgevingsrecht.

Marksectoren

  • Bouw-en Vastgoed
  • Overheid

Expertise

Ervaring

Enkele voorbeelden uit de praktijk van Simon:

Adviseren en procederen voor projectontwikkelaars over (woningbouw)projecten, waaronder transformatie van bedrijventerrein en binnenstedelijke herstructureringsprojecten.

Adviseren en procederen voor decentrale overheden over onteigening, subsidie en (on)rechtmatige overheidsdaad.

Adviseren en procederen voor belangenorganisaties en ondernemersverenigingen over diverse ruimtelijke ordeningskwesties.

Lidmaatschappen

  • Lid van de Vereniging voor bouwrecht
  • Lid van de Vereniging voor bestuursrecht
  • Aspirant-Lid van de Vereniging van onteigenings-advocaten
  • Lid en (oud-voorzitter 2015-2016) van de Vereniging De Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden
  • Lid Raad van Toezicht van de Stichting Jonge Balie Nederland