Simon Olierook
T+31 70 31 31 062
M+31 6 280 812 27
Eolierook@feltz.nl

VCARD LinkedIn Rechtsgebiedenregister

Secretaresse


Hélène Vreeswijk
T +31 70 31 31 051
E vreeswijk@feltz.nl

Simon Olierook

advocaat

Simon is gespecialiseerd in het omgevingsrecht. Hij werkt graag aan complexe projecten. Wanneer het speelveld door een opeenstapeling van belangen kleiner wordt, vindt Simon het juist een uitdaging zijn weg te vinden door wet- en regelgeving om voor een doorbraak te zorgen. Door vanaf het begin af aan betrokken te zijn bij die projecten, begeleidt hij zijn cliënten met strategische juridische advisering naar de juiste oplossingen. Met zowel bedrijven als decentrale overheden als cliënt heeft Simon een breed blikveld.

Het omgevingsrecht is in beweging; de Omgevingswet is aanstaande. Simon volgt deze ontwikkelingen op de voet en adviseert cliënten vooruitlopend op deze nieuwe wet- en regelgeving. Ook publiceert hij regelmatig en geeft hij les over actualiteiten in het omgevingsrecht.

Simon studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Hij rondde de masters Encyclopedie en Filosofie van het Recht én Staats- en Bestuursrecht af. Simon heeft in 2019 de specialisatieopleiding Grotius Omgevingsrecht cum laude voltooid.

Marksectoren

  • Bouw en Vastgoed
  • Overheid

Expertise

Ervaring

Enkele voorbeelden uit de praktijk van Simon:

  • Adviseren en procederen voor projectontwikkelaars over (woningbouw)projecten, waaronder transformatie van bedrijventerreinen en binnenstedelijke herstructureringsprojecten;
  • Adviseren en procederen voor belangenorganisaties en ondernemersverenigingen over diverse ruimtelijke ordeningskwesties;
  • Adviseren en procederen voor projectontwikkelaars en industrie over natuurbeschermingskwesties (stikstof).

Lidmaatschappen

  • Lid van de Vereniging voor bestuursrecht
  • Lid van de Vereniging voor bouwrecht
  • Lid van de Vereniging voor milieurecht
  • Aspirant-Lid van de Vereniging van onteigenings-advocaten
  • Lid (en oud-voorzitter 2015-2016) van de Vereniging De Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden

Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Simon Olierook Bestuursrechter toetst ‘vol’ of de betreffende planregel aan de Dienstenrichtlijn voldoet Gemeentestem (Gst.), augustus, afl. 7510, Gst. 2020/113
Simon Olierook Bestuursrechter hanteert toets aan het evidentiecriterium bij de beoordeling of de betreffende planregel aan de Dienstenrichtlijn voldoet Gemeentestem (Gst.), augustus, afl. 7510, Gst. 2020/114
Simon Olierook Noot bij ABRvS 19 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1938 (Borne) Gemeentestem (Gst.), oktober, afl. 7495, Gst. 2019/140
Simon Olierook Noot bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 21 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:963 (Omgevingsvergunning voor een nieuw te bouwen gebouw in strijd met de geldende bestemming niet mogelijk met toepassing van artikel 4, aanhef en onder 1 en 9) Bouwrecht (BR), juni 2018, Afl. 6, BR 2018/46
Simon Olierook Het omgevingsplan, integraal en marginaal? Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), maart 2018, Nr. 3, TBR 2018/38
Simon Olierook Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 6 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3350 (Handhaving. Planbegrenzing. Milieu-activiteit) Bouwrecht (BR), februari 2018, Nr. 2, BR 2018/11