Rosa van der Velde
T+31 70 31 31 053
M+31 6 21 25 38 46
Evandervelde@feltz.nl

LinkedIn

Secretaresse


Marja van der Hulst
T +31 70 31 31 061
E vanderhulst@feltz.nl

Rosa van der Velde

advocaat-stagiaire

Rosa van der Velde adviseert en procedeert voor publieke en private partijen op het gebied van het bestuursrecht en het grensvlak met het civiele recht. Rosa is voornamelijk actief in het omgevingsrecht (o.a. ruimtelijke ordening, milieurecht) en het grensvlak met het civiele recht (o.a. grondbeleid, overheidsaansprakelijkheid). Zij hecht er waarde aan om, juist bij complexe juridische problematiek, aan cliënten praktische en handzame oplossingen aan te bieden. Hierbij hanteert zij een brede blik en een pragmatische insteek.

Tijdens haar rechtenstudie is Rosa onder andere werkzaam geweest binnen de advocatuur, het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht. Daarnaast is zij werkzaam geweest aan de Universiteit Leiden. Hiermee heeft zij kennis en ervaring opgedaan op het gebied van het algemeen bestuursrecht, het ruimtelijke ordeningsrecht, de Wet openbaarheid van bestuur, het Europees recht en het strafrecht. Aan de Universiteit Leiden is zij afgestudeerd in het Staats- en Bestuursrecht, in het Europees Recht (LL.M.) en in de (rechts)filosofie. In haar vrije tijd zet zij zich graag vrijwillig in voor culturele initiatieven zoals het cultureel ontmoetingshuis Sijthoff te Leiden, en voor Staatsbosbeheer.

Marktsectoren

  • Overheid
  • Bouw- en Vastgoed

Expertise

Lidmaatschappen

  • Lid van de Vereniging Jonge Onroerend Goed Juristen (VJOJ)
  • Lid van de Vereniging voor Milieurecht (VMR)
  • Lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)