Ronald Olivier
T+31 70 31 31 056
F+31 70 31 31 060
M+31 6 25 38 51 25
Eolivier@feltz.nl

VCARD LinkedIn

Secretaresse


Hélène Vreeswijk
T +31 70 31 31 051
E vreeswijk@feltz.nl

Ronald Olivier

advocaat

Ronald Olivier rondde zijn masters Staats- en bestuursrecht en civiel recht in 2013 af aan de Universiteit van Leiden. Na zijn studies heeft Ronald enkele jaren bij Stibbe in Amsterdam gewerkt. Ronald heeft zich daar gespecialiseerd in het milieurecht en handhavingsrecht.

Ronald heeft ervaring met algemeen bestuursrecht, toezicht en handhaving, milieurecht en energierecht. Hij treedt op voor ondernemingen, overheden en belangenorganisaties. Ronald adviseert en procedeert onder meer over civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke vraagstukken in de energiesector. Zo heeft Ronald ervaring met (onshore en offshore) gaswinning, biobrandstoffen, windenergie en de (chemische) industrie.

Rechtsgebieden

Algemeen bestuursrecht
Milieurecht en Ruimtelijke ordening

Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Ronald Olivier Noot bij ABRvS 14 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:860 (Belanghebbendebegrip, windpark, maximale tiphoogte, afstandscriterium) Bouwrecht (BR), juli 2018, Afl. 7, BR 2018/51
Lynn Kombrink, Ronald Olivier Noot bij ABRvS 28 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1057 (last onder dwangsom, herstel, overtreding, doel) Bouwrecht (BR), juli, Afl. 7, BR 2018/53
Ronald Olivier Noot bij Hoge Raad 20 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:236 (Onderhoud openbare weg. Strafrechtelijke immuniteit gemeente) Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), mei 2018, Nr. 5, TBR 2018/82
Ronald Olivier, Godert van der Feltz Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 24 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:219 (Planschade, windturbine, schadeaspecten, WOZ-waarde, anderszins verzekerd) Overheid & Aansprakelijkheid (O&A), april 2018, Afl. 1, O&A 2018/4
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 2 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2086 (Openbaarmaking inspectiegegevens op website Inspectie SZW. Asbestovertredingen) Bouwrecht (BR), november 2017, Nr. 11, BR 2017/95
Ronald Olivier Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 10 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1229 (Verjaring van bestuursrechtelijke dwangsommen. Stuiting door invorderingsbeschikking) Bouwrecht (BR), juli 2017, Nr. 7, BR 2017/58
Ronald Olivier Herplaatsing binnen de groep SDU Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (TAP), maart 2017, Nr. 2, TAP 2017/67
Ronald Olivier Bestuurlijke boetes vol getoetst? Het evenredigheidsbeginsel en de hoogte van bestuurlijke boetes Ars Aequi maandblad (AA), mei 2014, Nr. 5, AA20140329