Nikky van Triet
T+31 70 31 31 059
M+31 6 504 195 03
Evantriet@feltz.nl

VCARD LinkedIn Rechtsgebiedenregister

Secretaresse


Nikky van Triet

advocaat

Nikky adviseert en procedeert binnen zowel het bestuursrecht als het civiele recht en heeft een bijzondere expertise ontwikkeld in het beantwoorden van rechtsvragen op het grensvlak van het publiek- en privaatrecht.

Sinds een aantal jaren legt Nikky zich vooral toe op de (brede) civiele cassatiepraktijk, onder andere op het gebied van het overheidsprivaatrecht, pachtrecht en het algemeen verbintenissenrecht. Zij treedt op voor zowel overheden en nutsbedrijven als particulieren.

Daarnaast verricht Nikky sinds juni 2017 promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit op het onderwerp ‘overheidsaansprakelijkheid bij woordbreuk’. Zij kijkt daarbij naar de bestuurs- en civielrechtelijke mogelijkheden om door de overheid gewekt vertrouwen gestand te doen.

In zowel haar wetenschappelijk onderzoek als haar praktijk als advocaat kan Nikky bogen op bijzondere kennis ten aanzien van het besluitenaansprakelijkheidsrecht, de leer van de formele rechtskracht en het publiekrechtelijke schadevergoedingsrecht.

Marktsectoren

  • Overheid

Expertise

Ervaring

  • Adviseren en procederen (tegen en namens overheden) in feitelijke aanleg en cassatie over besluitenaansprakelijkheidsrecht, in het bijzonder de invulling van het causaliteitsvereiste en de reikwijdte van de formele rechtskracht;
  • Adviseren over de rechtmatigheid van nieuwe wetgeving, en de vraag of daaruit een recht op nadeelcompensatie voortvloeit;
  • Adviseren en procederen over overheidsaansprakelijkheid naar aanleiding van onjuiste informatieverstrekking en niet-nakomen van toezeggingen;
  • Adviseren en procederen van drinkwaterbedrijven over de opzegging van duurovereenkomsten en vergoeding van kabelverleggingen.

Lidmaatschappen

  • Vereniging voor bestuursrecht (VAR)
  • Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR)
  • Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten

Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Nikky van Triet Noot bij Rechtbank Midden-Nederland 28 december 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:7369 (Toezeggingen gemeentes. Inspanningsverplichting. Vertrouwensbeginsel) Bouwrecht (BR), april 2017, Nr. 4, BR 2017/34
Nikky van Triet Het dispositievereiste en het vertrouwensbeginsel bij toezeggingen en inlichting Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB), juni 2016, Afl. 5, NTB 2016/16
Jacques Sluysmans, Nikky van Triet Compensatie van waardevermindering bij energieprojecten Nederlands Tijdschrift voor Energierecht (NTE), juni 2016, Nr. 2, NTE 2016/2
Willem Bosma, Jacques Sluysmans, Nikky van Triet The Rule of Law: Protection of property ‘The rule of law: Protection of property’, in: Research handbook on crisis management in the banking sector, Edward Elgar Publishing 2015, p. 379-399
Jacques Sluysmans, Nikky van Triet Reclaiming Property: Changes of Purpose or Non-realization of Public Purpose aft Rethinking Expropriation Law I: Public Interest in Expropriation, Eleven International Publishing 2015, p.185-207
Nikky van Triet Are you not entertained?! Onze levens als publiek bezit Mordenate congresbundel 2013, Antwerpen: Maklu 2015