Nikky van Triet
T+31 70 31 31 059
M+31 6 504 195 03
Evantriet@feltz.nl

VCARD LinkedIn Rechtsgebiedenregister

Secretaresse


Nikky van Triet

advocaat

Nikky adviseert en procedeert binnen zowel het bestuursrecht als het civiele recht en heeft een bijzondere expertise ontwikkeld in het beantwoorden van rechtsvragen op het grensvlak van het publiek- en privaatrecht.

Sinds een aantal jaren legt Nikky zich vooral toe op de (brede) civiele cassatiepraktijk, onder andere op het gebied van het overheidsprivaatrecht, pachtrecht en het algemeen verbintenissenrecht. Zij treedt op voor zowel overheden en nutsbedrijven als particulieren.

Daarnaast verricht Nikky sinds juni 2017 promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit op het onderwerp ‘overheidsaansprakelijkheid bij woordbreuk’. Zij kijkt daarbij naar de bestuurs- en civielrechtelijke mogelijkheden om door de overheid gewekt vertrouwen gestand te doen.

In zowel haar wetenschappelijk onderzoek als haar praktijk als advocaat kan Nikky bogen op bijzondere kennis ten aanzien van het besluitenaansprakelijkheidsrecht, de leer van de formele rechtskracht en het publiekrechtelijke schadevergoedingsrecht.

Marktsectoren

  • Overheid

Expertise

Ervaring

  • Adviseren en procederen (tegen en namens overheden) in feitelijke aanleg en cassatie over besluitenaansprakelijkheidsrecht, in het bijzonder de invulling van het causaliteitsvereiste en de reikwijdte van de formele rechtskracht;
  • Adviseren over de rechtmatigheid van nieuwe wetgeving, en de vraag of daaruit een recht op nadeelcompensatie voortvloeit;
  • Adviseren en procederen over overheidsaansprakelijkheid naar aanleiding van onjuiste informatieverstrekking en niet-nakomen van toezeggingen;
  • Adviseren en procederen van drinkwaterbedrijven over de opzegging van duurovereenkomsten en vergoeding van kabelverleggingen.

Lidmaatschappen

  • Vereniging voor bestuursrecht (VAR)
  • Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR)
  • Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten

Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Nikky van Triet Het nieuwe vertrouwensbeginsel. Meer kansen voor de burger? Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), juli 2019, nr. 7, TBR 2019/90
Nikky van Triet Noot bij HR 17 mei 2019 ECLI:NL:2019:738 (Reikwijdte (oneigenlijke) formele rechtskracht, gebondenheid civiele rechter aan overwegingen bestuursrechter, besluitenaansprakelijkheid, causaal verband) Sdu Jurisprudentie Bestuursrecht (JB), afl. 9, 2019, JB 2019/119
Nikky van Triet Noot bij Rb. Oost-Brabant, 30 januari 2018, ECLI:NL:RBOBR:2019:475 (Noot bij Rb. Oost-Brabant 30 januari 2018, ECLI:NL:RBOBR:2019:475 (Onrechtmatigheid primair besluit, Besluitenaansprakelijkheid, Ketenbesluitvorming, (Oneigenlijke) formele rechtskracht) Jurisprudentie Bestuursrecht (JB), april, afl. 4, 2019, JB 2019/59
Jacques Sluysmans, Nikky van Triet De bevoegdhedenovereenkomst bij de civiele rechter en de bestuursrechter. Vertrouwen op inspanningsverplichtingen Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), februari 2019, Nr. 2, TBR 2019/18
Nikky van Triet Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 1 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2577 (Vertrouwensbeginsel, Gerechtvaardigd vertrouwen, Dispositievereiste) Jurisprudentie Bestuursrecht (JB), oktober 2018, Afl. 11, JB 2018/157
Nikky van Triet Formele rechtskracht en het samenhangcriterium: De (rest)functie van de civiele rechter Overheid & Aansprakelijkheid (O&A), oktober 2018, Afl. 3, O&A 2018/25
Nikky van Triet Noot bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 februari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:2023 (Toezeggingen, vertrouwensbeginsel, gerechtvaardigd vertrouwen, uitlatingen wethouder) Bouwrecht (BR), juni 2018, Nr. 6, BR 2018/43
Nikky van Triet Noot bij Hof 's-Hertogenbosch 2 januari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1 (Overheidsaansprakelijkheid, inspanningsverplichting, toezeggingen.) Bouwrecht (BR), maart 2018, Nr. 3, BR 2018/21
Nikky van Triet Noot bij Rechtbank Overijssel 27 september 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:3757 (Overheidsaansprakelijkheid voor onjuiste informatieverstrekking) Bouwrecht (BR), december 2017, Nr. 12, BR 2017/106
Nikky van Triet Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 31 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1434 (Vertrouwensbeginsel. Voorbehoud. Beleidswijziging) Bouwrecht (BR), oktober 2017, Nr. 10, BR 2017/84
Nikky van Triet Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 14 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1584 (Vertrouwensbeginsel. Gelijkheidsbeginsel. Concrete verwachtingen) Bouwrecht (BR), oktober 2017, Nr. 10, BR 2017/85
Nikky van Triet Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 19 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1946 (Vertrouwensbeginsel. Toezegging. Belangenafweging. Toerekenen toezeggingen) Bouwrecht (BR), oktober 2017, Nr. 10, BR 2017/86
Nikky van Triet Beheersen en bestrijden – het voorzorgsbeginsel en informatieplichten bij de onzekere risico’s van Q-koorts Tijdschrift voor Omgevingsrecht (TO), juni 2017, Nr. 3, TO 2017/3, p. 79-85
Nikky van Triet Noot bij Rechtbank Den Haag 8 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:1195 (Overheidsaansprakelijkheid. Niet-nakomen toezegging. Formele rechtskracht. Samenhangcriterium) Bouwrecht (BR), mei 2017, Nr. 5, BR 2017/42
Nikky van Triet Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 15 september 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:6822 (Bevoegdhedenovereenkomst. Resultaatsverplichting versus inspanningsverplichting) Bouwrecht (BR), juli 2017, Nr. 7, BR 2017/60