Nawal Bouayad
T+31 70 31 31 079
F+31 70 31 31 060
M+31 6 525 447 35
Ebouayad@feltz.nl

VCARD LinkedIn

Secretaresse


Hélène Vreeswijk
T +31 70 31 31 051
E vreeswijk@feltz.nl

Nawal Bouayad

advocaat-stagiaire

Nawal Bouayad is sinds 2016 werkzaam als advocaat bij Van der Feltz advocaten. Zij adviseert en procedeert in bestuursrechtelijke en civiele zaken op het gebied van het omgevingsrecht, waaronder in ruimtelijke ordeningskwesties alsmede procedurele vraagstukken met betrekking tot vergunningaanvragen en vergunningverlening.

Zij heeft de master Nederlands recht, specialisatie Staats- en bestuursrecht, aan de Rijksuniversiteit Groningen afgerond. Tijdens haar studie heeft zij onder meer stage gelopen bij de Raad van State en met succes deelgenomen aan diverse pleitwedstrijden, waaronder de VAR-Pleitwedstrijd.

Verder is Nawal voorzitter van de activiteitencommissie bij de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden en lid van de Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen (VJOJ).

Marktsectoren

  • Bouw- en Vastgoed

  • Overheid

Expertise

 

Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Nawal Bouayad Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:115 (het geschil spitst zich toe op de vraag of als gevolg van het realiseren van een bouwplan wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid) Tijdschrift Bouwrecht (BR), september 2018, Nr. 9, BR 2018/67
Nawal Bouayad Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 19 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1939 (Parkeernormen in planvoorschriften of beleidsregels) Bouwrecht (BR), december 2017, Nr. 12, BR 2017/101
Nawal Bouayad Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 2 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2081 (Art. 8:88 en 8:89 Awb. Competentieverdeling. Hoogte vergoeding leidend) Bouwrecht (BR), oktober 2017, Nr. 10, BR 2017/88
Nawal Bouayad Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 21 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2338 (Afweging bij schending van zowel onderzoeksplicht als mededelingsplicht) Bouwrecht (BR), september 2017, Nr. 9, BR 2017/79
Nawal Bouayad Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 1 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:552 (Overgangsrecht. Aanvulling aanvraag onder voorwaarden) Bouwrecht (BR), mei 2017, Nr. 5, BR 2017/40