Michelle de Rijke
T+31 70 31 31 074
F+31 70 31 31 060
M+31 6 224 010 18
Ederijke@feltz.nl

VCARD LinkedIn Rechtsgebiedenregister

Secretaresse


Suzanne van den Berg
T +31 70 31 31 074
E vandenberg@feltz.nl

Michelle de Rijke

partner

Michelle is sinds het begin van de liberalisering van de energiemarkt in 1998 actief in de energiesector. Op het snijvlak van public affairs en strategische juridische advisering begeleidt zij haar cliënten bij vaak (politiek) gevoelige zaken en projecten die om creatieve en innovatieve oplossingen vragen. Zij adviseert bedrijven, decentrale overheden en belangenorganisaties in de hele keten van productie, transport en levering van energie met een focus op het proces van de energietransitie. Dit omvat hernieuwbare energie projecten (biogas, wind, warmte, zonne-energie), infrastructuur (gesloten distributiesystemen, slimme netten, opslag), tariefregulering, subsidies, en handhaving.

Daarnaast vertegenwoordigt Michelle cliënten in bestuursrechtelijke en civielrechtelijke procedures over uiteenlopende onderwerpen waaronder vergunningen, ontheffingen, handhavingsbesluiten en schadevergoeding bij (on)rechtmatige overheidsdaad.

Zij publiceert en spreekt regelmatig (waaronder FD Energiedebat: woningbouw en energietransitie) en wordt door (internationale) gidsen als Chambers Europe en Legal 500 al jaren hoog gewaardeerd als expert.

Zij is recent benoemd als rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht.

Marksectoren

  • (Duurzame) Energie
  • Industrie
  • Overheid
  • Bouw-en Vastgoed

Expertise

Ervaring

Ter illustratie van de praktijk van Michelle:

  • Voor energiebedrijven, industrie, en (decentrale) overheid zijn de invulling van de Wetgevingsagenda Energietransitie, het Klimaatakkoord en de Omgevingswet bepalend voor hun strategie en toekomstige activiteiten;
  • Zo is voor ontwikkelaars van geothermieprojecten de aanstaande wijziging van de Mijnbouwwet cruciaal en moeten netbeheerders ontdekken welke activiteiten onder nieuwe energiewetgeving nog zijn toegestaan. Gemeenten gaan invulling geven aan hun nieuwe regierol in de energietransitie en industriële bedrijven zullen nieuwe afspraken met de overheid over CO2 reductie -al dan niet in samenwerkingsverbanden- gaan implementeren;
  • Michelle begeleidt haar cliënten bij het bijdragen aan en het implementeren van die nieuwe wetgeving en het identificeren van juridische kansen en risico’s alsook het oplossen van juridische vragen die daarbij opkomen (eigendom van energie-infrastructuur, aanbestedingsplicht, convenanten met de overheid etc.).

Aanbevelingen

The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firmsundefined

Lidmaatschappen

  • Hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht
  • Bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht
  • Lid van de Commissie Bestuursrecht van de Haagse Orde van Advocaten