Mark West
T+31 70 31 31 072
M+31 6 319 121 20
Ewest@feltz.nl

VCARD LinkedIn Rechtsgebiedenregister

Secretaresse


Marja van der Hulst
T +31 70 31 31 061
E vanderhulst@feltz.nl

Mark West

senior advocaat

Mark specialiseert zich in omgevings- en ruimtelijke ordeningsrecht, in de naleving van regelgeving en in door de overheid opgelegde sancties. Hij vertegenwoordigt gemeenten en private partijen in complexe zaken rondom woningbouwprojecten en transformatieprojecten voor vastgoed. Mark adviseert en vertegenwoordigt cliënten ook in zowel procedures als mediation op het gebied van omgevingsrecht, energierecht, farmaceutisch recht en wet- en regelgeving ten aanzien van de spoorwegen, onder andere de afgifte van vergunningen zoals dat in het publiekrecht is geregeld. Daarnaast adviseert en assisteert Mark ander kantoren bij allerlei omgevings- en ruimtelijke ordeningsrechtelijke kwesties die zich voordoen bij fusies en overnames.

Mark publiceert regelmatig in juridische tijdschriften zoals AB Rechtspraak Bestuursrecht en De Gemeentestem (beide Kluwer). Hij is co-auteur van Tekst & Commentaar Algemene Wet Bestuursrecht (Sdu) en de online Module Bestuursrecht voor de Algemene Wet Bestuursrecht (Kluwer).

In 2016 heeft het juridische tijdschrift Advocatenblad van de Nederlandse Orde van Advocaten Mark gekozen als een van de 35 meest opvallende, jonge en ambitieuze advocaten (jonger dan 35) in Nederland.

Marktsectoren

 • Overheid
 • Bouw en Vastgoed
 • Industrie

Expertise

Ervaring

 • Adviseren en succesvol vertegenwoordigen van de ANWB in een procedure waarin schadevergoeding werd geëist op grond van de Wet luchtvaart (LVW) voor de uitbreiding van Lelystad Airport;
 • Adviseren en vertegenwoordigen van AM Zeeland B.V. in een groot woningbouwproject, het Noorderpolder Zierikzee project in de Gemeente Schouwen-Duiveland;
 • Regelmatig adviseren van de hotelketen “The Student Hotel” over verschillende omgevings- en ruimtelijke ordeningsrechtelijke kwesties en ook over vragen op het gebied van huurrecht waarmee de Nederlandse hotels van de keten te maken krijgen; daarnaast ook over het ontwikkelen van nieuwe locaties in Nederland;
 • Regelmatig adviseren van Van der Spek Uitvaart over wijzigingen in bestemmingsplannen en procedures voor het aanvragen van vergunningen voor het ontwikkelen en exploiteren van nieuwe crematoria;
 • Adviseren en succesvol assisteren van Van der Spek in een aanbestedingsprocedure voor het exploiteren van een bestaande begraafplaats en het ontwikkelen van een nieuw crematorium in de Gemeente Zwijndrecht (erfpacht), inclusief het opstellen van alle contracten en het onderhandelen daarover;
 • Adviseren van Neptune Energy in omgevingsrechtelijke kwesties voor het winnen van gas in de Noordzee;
 • Adviseren van Baker McKenzie als adviseur over omgevings- en ruimtelijke ordeningsrechtelijke kwesties bij grote fusies en overnames, waaronder die voor Deka Immobilien, W Hotel Amsterdam, AMS Cargo Center in het Schiphol Logistics Park, Cool63 Rotterdam, Blaakhaven en CitizenM Rotterdam;
 • Adviseren en succesvol vertegenwoordigen van NS Reizigers B.V. in een procedure over autorisatievergunningen die door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu worden afgegeven voor rollend spoormaterieel;
 • Adviseren van de Gemeente Rijswijk over verschillende transformatieprojecten voor vastgoed (kantoren en huisvesting);
 • Adviseren van de Gemeente Oud-Beijerland over brandveiligheidskwesties in zorggerelateerd vastgoed;
 • Adviseren van vakantiepark Citta Romana over omgevings- en ruimtelijke ordeningskwesties, ook wat betreft de uitbreiding van nabijgelegen vakantieparken in de Gemeente Hellevoetsluis.

Lidmaatschappen

 • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Milieurecht (VMR)

 

Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Adinda de Jonge, Mark West Noot bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 28 april 2021 (Reguleren van religieus klokgelui van een nieuw op te richten kerkgebouw door middel van een geluidvoorschrift bij een omgevingsvergunning) Gemeentestem (Gst.), Gts. 2021/128
Mark West Noot bij ABRvS 12 juni 2019 ECLI:NL:RVS:2019:1899 (Beoordeling marktsegment bij bepalen aard concurrentiebelang. Vergelijking geleverde diensten van de betrokken ondernemingen. Wegens kenmerkende verschillen geen rechtstreeks betrokken concurrentiebelang, Gemeentestem (Gst.), oktober, afl. 7495, Gst. 2019/139
Mark West Noot bij RVS 27 februari 2019 ECLI_NL_RVS_2019_622 (Illegaal gedumpt drugsafval in het buitengebied. Geen sprake van overtreding door eigenaren. Daarmee geen kostenverhaal mogelijk voor toepassing spoedbestuursdwang. College was niet bevoegd handhavend op Verschenen in De Gemeentestem (Gst.), september, afl. 7494, Gst. 2019/124
Mark West Noot bij ABRvS 17 oktober 2018 ECLI:NL:RVS:2018:3392 (Elektronisch verzending is mogelijk indien de geadresseerde kenbaar heeft gemaakt dat hij langs deze weg voldoende bereikbaar is. Sterke ontwikkeling elektronische verkeer met de overheid. Kenbaarmakin Gemeentestem (Gst.), afl. 7487, april 2019, Gst. 2019/54
Mark West Noot bij ABRvS 28 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:694 (Waterwet. Toepassing art. 6:22 Awb. Passeren gebreken. Motiveringsgebrek. Aanvulling benadelingscriterium) de Gemeentestem (Gst.), september 2018, Afl. 7477, Gst. 2018/124
Delila Fejzović, Mark West Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 25 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1305 (Toepassing kruimelgevallenregeling. Bouw van een bijbehorend bouwwerk. Toepassing niet beperkt tot de uitbreiding van een reeds bestaand gebouw) de Gemeentestem (Gst.), augustus 2018, Afl. 7476, Gst. 2018/116
Mark West Noot bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 17 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:115 (Handhavingsverzoek. Uitleg vergunningsvoorschriften. Kühne & Heitz-arrest) Gemeentestem (Gst.), juni 2018, Afl. 7473, Gst. 2018/83
Mark West Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 28 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1694 (Toepassing bestuursdwang. Staand voertuig.) De Gemeentestem (Gst), februari 2018, Afl. 7468, Gst. 2018/27
Mark West Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 11 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:59 (Wob. Beroepshalve functioneren van ambtenaren) AB Bestuursrechtspraak (AB), Afl. 37 2017, AB 2017/325
Mark West Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 16 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3047 (Nadeelcompensatie. Gemeentelijke besluitvorming. Feitelijk handelen in het kader van de uitoefening van een publieke taak) De Gemeentestem (Gst), maart 2017, Afl. 7451, Gst. 2017/40
Mark West Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 12 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2680 (Dwangsom. Ex-nunctoetsing in bezwaar. Deugdelijke motivering) De Gemeentestem (Gst), februari 2017, Afl. 7450, Gst. 2017/24
Mark West Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2537 (Omgevingsvergunning. Exploitatieovereenkomst. Vertrouwensbeginsel) De Gemeentestem (Gst), januari 2017, Afl. 7449, Gst. 2017/10
Mark West Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden, 19 juli 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:6028 (Legesaanslag. Gelijkheidsbeginsel. Begunstigend beleid) De Gemeentestem (Gst), januari 2017, Afl. 7449, Gst. 2017/6
Mark West Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3140 (Wob. Belanghebbende bij verstrekking. Geheimhouding op grond van Gemeentewet) AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB), Afl. 2 2017, AB 2017/11