Marc Houweling
T+31 70 31 31 068
F+31 70 31 31 060
M+31 6 539 185 95
Ehouweling@feltz.nl

VCARD LinkedIn Rechtsgebiedenregister

Secretaresse


Gérite Ruig
T +31 70 31 31 069
E ruig@feltz.nl

Marc Houweling

partner

Als vastgoedadvocaat is Marc Houweling gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht, civiele bouw- en vastgoedrecht alsmede het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht dat deze gebieden raakt. Zijn praktijk beslaat kwesties van de initiatieffase van een project tot aan de bouw en de exploitatie. Procederen is de kern van zijn praktijk.

Marc treedt onder meer op voor aannemers, (institutionele) beleggers, internationale en overheidsorganisaties, particulieren, projectontwikkelaars en verenigingen van eigenaars, zowel bij de civiele rechter als bij arbitrale colleges. Hij doceert en publiceert regelmatig over zijn vakgebied. Marc studeerde in Leiden (civiel- en ondernemingsrecht) en in Boston (American Law).

Expertise

Aanbevelingen

Vermeld in:

  • Legal 500 Real Estate (Tier 4): “…Hague-based specialist firm Van der Feltz Advocaten handles real estate, construction and all connected areas such as zoning and environmental issues and related disputes (…) Marc Houweling, Willem Bosma and Willem van der Werf are noted team members…”

Lidmaatschappen

  • Lid van de Vereniging van Bouwrechtadvocaten (VBRA)
  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA)
  • Lid van de Commissie Economische & Juridische Zaken NLingenieurs.

Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Marc Houweling Vordering tot vernietiging arbitraal vonnis afgewezen Bouwrecht (BR), april 2017, Nr. 4, BR 2017/35
Marc Houweling Noot bij Raad van Arbitrage voor de Bouw 27 december 2016, 35.643 (Risico-allocatie in afwijking van de UAV-GC 2005. Uitvoeringsdiscussie aangaande overschreden hoeveelheden. Uitleg van risico-allocatieregeling in het licht van het proportionaliteitsbegin Bouwrecht (BR), februari 2017, Nr. 3, BR 2017/25
Marc Houweling Aanbestedende diensten wijken op grote schaal af van contractmodellen UAV(GC) Grond/Weg/WaterBouw
Marc Houweling Aanbestedende diensten moeten stoppen met grenzen opzoeken Cobouw
Marc Houweling Contracteren met gemeente noopt tot voorzichtigheid Dagblad Cobouw
Marc Houweling Kraanongeluk: meerdere scenario’s aansprakelijkheid (incident Alphen aan den Rij Dagblad Cobouw
Marc Houweling Maincontracting komt steeds meer in zwang | onderhoudscontracten | dicussie voor Installatiejournaal
Marc Houweling Zelfgemaakt VCA-document als bewijs gelijkwaardigheid Dagblad Cobouw
Marc Houweling Arbitragebeding in consumentenovereenkomst (toch) niet toegestaan (arbitragebedi Dagblad Cobouw
Marc Houweling Gebrekkige koop: neem tijdig actie Dagblad Cobouw
Marc Houweling Gebreken in opgeleverd werk: neem tijdig actie Dagblad Cobouw
Marc Houweling Vernietiging arbitraal vonnis Dagblad Cobouw
Marc Houweling Project- en gebiedsontwikkeling in crisistijd. (Rechtspraak: crisis is onderneme Dagblad Cobouw
Marc Houweling Anti-kraak en het risico van huur(bescherming) NVM update
Marc Houweling Anti-kraak en het risico van huur(bescherming) Dagblad Cobouw