Marc Houweling
T+31 70 31 31 068
M+31 6 539 185 95
Ehouweling@feltz.nl

VCARD LinkedIn Rechtsgebiedenregister

Secretaresse


Shanti Debisarun
T +31 70 31 31 069
E debisarun@feltz.nl

Marc Houweling

partner

Marc Houweling is een ervaren advocaat actief op het gebied van vastgoed- en bouwrecht. Vanuit zijn drijfveer om de projecten van zijn cliënten tot een succes te maken stelt hij de strategische doelen van zijn cliënten voorop.

Als een van de jongere partners in de Nederlandse markt – en de jongste binnen ons kantoor – onderscheidt hij zich als snelle multitasker door zijn energieke en onconventionele aanpak van zaken en zijn toewijding om de doelen van zijn cliënten te bereiken en zaken effectief en snel tot een goed einde te brengen. Hij is een teamspeler en als jurist van de nieuwe generatie kent hij als geen ander de wensen en behoeften van de opkomende generatie, hetgeen bijdraagt aan de kracht van ons team.

Marc behandelt als bouwrecht advocaat zaken voor (project)ontwikkelaars, investeerders, aannemers, internationale organisaties, (lokale) overheden, waterbedrijven en andere partijen betrokken bij ontwikkelingen op het gebied van bouw en vastgoed. Hij is veelvuldig betrokken bij vastgoedtransacties en projecten op het gebied van woningbouw en infrastructuur. Door zijn kennis van de markt en van verschillende aspecten van het aanbestedingsrecht, huurrecht, goederenrecht en bouwrecht heeft hij een holistische aanpak. Het stelt hem in staat om een zaak in zijn geheel vanuit de diverse disciplines te overzien en om zowel commercieel strategisch als juridisch te adviseren, in overeenstemming met de zakelijke doelstellingen van zijn cliënten.

Hij heeft veel ervaring opgedaan op het gebied van juridisch contract- en claimsmanagement bij grote projecten, zowel aan de zijde van opdrachtgever als opdrachtnemer. Marc heeft een no-nonsense aanpak wat betreft procederen en arbitreren.

Regelmatig publiceert hij artikelen en annotaties in juridische tijdschriften. Marc is lid van de redactieraad voor het deelgebied 'Aanbesteding' van het tijdschrift 'Vastgoedrecht' (VGR). Daarnaast geeft hij ook regelmatig cursussen en lezingen, zowel in-house als voor verschillende onderwijsinstellingen.

Marc studeerde rechten in Leiden (civiel- en ondernemingsrecht) en in Boston, Verenigde Staten (Amerikaans recht) en werkte enige tijd buiten Nederland, mede vanuit de overtuiging dat reizen en werken in het buitenland bijdraagt aan de ontwikkeling van creatief denkvermogen.

Marktsectoren

 • Bouw en Vastgoed

 • (Duurzame) Energie

 • Industrie

 • Overheid

Expertise

Ervaring

 • Adviseren van een buitenlandse investeerder gespecialiseerd in Europese sale & lease back transacties bij de aankoop van de Europese productiefaciliteit van een wereldwijde fabrikant van auto-onderdelen via een sale and lease back transactie met een ‘triple net’ huurovereenkomst voor de duur van 20 jaar;

 • Adviseren en succesvol vertegenwoordigen van een drinkwaterbedrijf in een kort geding procedure over een Europese aanbesteding van bouwmaterialen;

 • Adviseren en vertegenwoordigen van een aannemer betreffende de ontwikkeling van een nieuw 5* hotel in Amsterdam en de aan de uitvoering gerelateerde meerwerkclaims;

 • Adviseren van een projectontwikkelaar over de ontwikkeling van het gemengd gebruik van een belangrijke bezienswaardigheid in Nederland en vertegenwoordigen in rechte van die partij in verschillende verhuurder-huurder geschillen;

 • Adviseren van een ontwikkelende aannemer betreffende een binnenstedelijke ontwikkeling van woningen in Amsterdam;

 • Adviseren en vertegenwoordigen van een beveiligingsbedrijf in een reeks kort geding- en hoger beroep procedures over aanbestedingen voor beveiligingsdiensten aangaande openbaar vervoer en infrastructuur;

 • Adviseren van een internationale organisatie over de ontwikkeling van een nieuw hoofdkantoor van 80.000 m2, inclusief advisering over daaraan gerelateerde aanbestedingen betreffende onderhouds- en adviesovereenkomsten;

 • Adviseren van diverse aannemers betreffende de realisatie van rail (gerelateerde) infrastructuur;

 • Vanuit een pro deo initiatief heeft Marc succesvol een grote groep eisers in rechte en in onderhandelingen (middels mediation) bijgestaan in een substantiële erfpachtzaak tegen een G5-gemeente;

 • Adviseren van een waterbedrijf over bouw- en ontwikkelingscontracten betreffende de realisatie van twee (industrie) waterinstallaties;

 • Adviseren en vertegenwoordigen van een gemeente in verschillende verhuurder-huurder geschillen in het centraal station gebied;

 • Adviseren van een aannemer over contracten (waaronder de Design & Build-, zekerheden- en financieringsovereenkomsten) betreffende de ontwikkeling van studenten- en jeugdhuisvesting in Amsterdam;
 • Adviseren en vertegenwoordigen van een grote printerleverancier in een kort geding procedure tegen de Staat der Nederlanden betreffende een aanbesteding voor leveringen.

Aanbevelingen

 • The Legal 500 - The Clients Guide to Law FirmsLegal 500 2021 Construction (Tier 3): 'Approachable law firm with high expertise in contracting.’ 'Dedicated to getting the job done within the boundaries of the assignment.’

 • Legal 500 2021 Real Estate (Tier 4): ‘Knowledgeable, reliable and efficient.’ ‘Van der Feltz is a good business partner.' 'Their service is more than adequate and always in time.’
 • Legal 500 2021 Environment and Planning (Tier 1): ‘The team is very well attuned to each other.’ 'The people at van der Feltz are very accessible, of course they are very able, but also their advice is very usable.' 'They understand what needs to be looked in to.’
 • Legal 500 2021 Energy: Regulatory (Tier 2): ‘Excellent knowledge of energy law, they give good advice.’ 'Personal relationship, very customer-oriented, not only advice on demand, but also providing new information.’ ‘A high-level of knowledge combined with a good and practical service.’
 • Chambers Europe 2021: Public Law: Band 3, Planning & Environment: Band 2: "Strengths: Reflecting on the firm's increasing market presence, one interviewee says: 'Van der Feltz advocaten has a very impressive practice', before concluding: 'The team has got itself established very nicely."'
 • Chambers Europe 2021 Energy & Natural Resources: Regulatory, Band 3
 • PropertyNL's Top-60 Vastgoedjuristen
 • Marc Houweling is betrokken en zeer duidelijk in zijn adviezen. De adviezen zijn goed onderbouwd, de risico’s worden benoemd en de mogelijke scenario’s duidelijk uiteengezet. Ook houdt Marc Houweling oog voor de diverse belangen binnen onze organisatie. Daarnaast adviseert Marc Houweling mij in mijn positionering als bedrijfsjurist binnen de organisatie door te luisteren en tips te geven. Ik kan op elk moment met mijn vragen terecht en dit wordt vlot opgepakt. Erg prettig is dat ik terecht kan met diverse adviesvragen, van reviews van templates tot aan begeleiding in geschillen. Dit zorgt ervoor dat de heer Houweling voor ons een belangrijk verlengstuk is geworden. Ik ben dus meer dan tevreden over de dienstverlening en ik kan de heer Houweling dan ook van harte aanbevelen.” Augustus 2020, Bedrijfsjurist bij een waterbedrijf

 • "Marc Houweling heeft vanaf mei 2018 zijn waarde bewezen door zich het dossier snel eigen te maken en zich uitstekend in de materie te kunnen verdiepen. Waar nodig stelde hij in doeltreffende bewoordingen de juiste vragen. In de persoonlijke gesprekken heb ik Marc leren kennen als een integer persoon, die met het nodige gevoel voor humor naar een vooraf bepaald doel toewerkt. Vanuit een coachende rol geeft hij jongere medewerkers zelfvertrouwen om de zaak te behandelen." Augustus 2020, Adviseur financiën bij een gemeente

Professionele lidmaatschappen

 • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Bouwrecht (VBR)

 • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Bouwrecht Advocaten (VBR-A)

 • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA)

 • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Vastgoed Juristen (VVJ)

 • NLingenieurs commissie Economie en Recht

Expertise

Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Jan Borman, Marc Houweling, Adinda de Jonge, Susanne van de Pest, Brim Tonino Nieuw modelovereenkomst Bouwteam: Wat is gewijzigd? Cobouw 14 mei 2021
Marc Houweling, Brim Tonino Nieuw maatregelenpakket rechtsbescherming aanbestedingsrecht: een doekje voor het bloeden of het juiste midden? Vastgoedrecht (VGR), april, nr. 2, VGR 2021/2
Marc Houweling, Brim Tonino Inschrijven op een aanbesteding met twee groepsentiteiten; voorkom een ernstige beroepsfout! Vastgoedrecht (VGR), januari, afl. 1, VGR 2021-1
Marc Houweling, Brim Tonino Excessieve inschrijfkosten bij aanbestedingen; wat is eraan te doen? Cobouw, oktober 2020
Marc Houweling, Brim Tonino Noot bij advies 508 Commissie van Aanbestedingsexperts 3 februari 2020. Ontbrekende inschrijfkostenvergoeding disproportioneel. Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN), juni, afl. 4, JAAN 2020/83
Marc Houweling, Brim Tonino Vijf jaar Croce Amica; waar valt nog terrein te winnen bij de intrekking van aanbestedingsprocedures? Vastgoedrecht (VGR), april, nr. 2, VGR 2020-2
Marc Houweling, Brim Tonino RVB-Handreiking Tegemoetkoming inschrijvingskosten Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), maart, nr. 3, TBR 2020/34
Marc Houweling, Brim Tonino Inschrijfkosten gaan voor de baat uit. 2e Herziening Gids Proportionaliteit; baat het niet dan schaadt het niet Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), februari, nr. 2, TBR 2020/16
Marc Houweling Vordering tot vernietiging arbitraal vonnis afgewezen Bouwrecht (BR), april 2017, Nr. 4, BR 2017/35
Marc Houweling Noot bij Raad van Arbitrage voor de Bouw 27 december 2016, 35.643 (Risico-allocatie in afwijking van de UAV-GC 2005. Uitvoeringsdiscussie aangaande overschreden hoeveelheden. Uitleg van risico-allocatieregeling in het licht van het proportionaliteitsbegin Bouwrecht (BR), februari 2017, Nr. 3, BR 2017/25
Marc Houweling Aanbestedende diensten wijken op grote schaal af van contractmodellen UAV(GC) Grond/Weg/WaterBouw
Marc Houweling Aanbestedende diensten moeten stoppen met grenzen opzoeken Cobouw
Marc Houweling Contracteren met gemeente noopt tot voorzichtigheid Dagblad Cobouw
Marc Houweling Kraanongeluk: meerdere scenario’s aansprakelijkheid (incident Alphen aan den Rij Dagblad Cobouw
Marc Houweling Maincontracting komt steeds meer in zwang | onderhoudscontracten | dicussie voor Installatiejournaal