Lynn Kombrink
T+31 70 31 31 053
F+31 70 31 31 060
Ekombrink@feltz.nl

VCARD LinkedIn

Secretaresse


Leonora Bloem
T +31 70 31 31 052
E bloem@feltz.nl

Lynn Kombrink

advocaat-stagiaire

Lynn Kombrink is gespecialiseerd in het milieurecht. Zij adviseert en procedeert in gecompliceerde bestuursrechtelijke en civiele zaken op het gebied van het milieurecht, onteigeningsrecht en ruimtelijk ordeningsrecht.

Lynn heeft aan de Universiteit Utrecht gestudeerd, waar zij haar bachelor Rechtsgeleerdheid en de master Staats- en Bestuursrecht met als specialisatie omgevingsrecht afrondde. Tijdens haar master heeft Lynn in teamverband meegedaan aan de VAR-pleitwedstrijd. Haar scriptie heeft zij geschreven over het verlaten van het begrip ‘inrichting’ en de introductie van het begrip ‘milieubelastende activiteit’ in de Omgevingswet.

Marktsectoren

  • Industrie
  • Overheid
  • Bouw-en Vastgoed

Expertise

Lidmaatschappen

  • Lid van de Vereniging voor Milieurecht (VMR)

  • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht (VBR)

  • Lid van de de Vereniging voor Administratief recht (VAR)

  • Lid van de Vereniging voor OnteigeningsRecht (VVOR)

 

 

Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Lynn Kombrink, Mark West Noot bij ABRvS 12 juni 2019 ECLI:NL:RVS:2019:1899 (Beoordeling marktsegment bij bepalen aard concurrentiebelang. Vergelijking geleverde diensten van de betrokken ondernemingen. Wegens kenmerkende verschillen geen rechtstreeks betrokken concurrentiebelang, Gemeentestem (Gst.), oktober, afl. 7495, Gst. 2019/139
Lynn Kombrink Noot bij ABRvS 10 april 2019 ECLI:NL:RVS:2019:1122 (Niet tijdig beslissen door het college op een verzoek tot handhavend optreden (Gouda)) Bouwrecht (BR), juli, afl. 7, BR 2019/49
Lynn Kombrink, Mark West Noot bij ABRvS 17 oktober 2018 ECLI:NL:RVS:2018:3392 (Elektronisch verzending is mogelijk indien de geadresseerde kenbaar heeft gemaakt dat hij langs deze weg voldoende bereikbaar is. Sterke ontwikkeling elektronische verkeer met de overheid. Kenbaarmakin Gemeentestem (Gst.), afl. 7487, april 2019, Gst. 2019/54
Lynn Kombrink Circulair bouwen. Verslag van de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht gehouden op 7 december 2018 te Utrecht Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), maart 2019, nr. 3, TBR 2019/34
Lynn Kombrink, Ronald Olivier Noot bij ABRvS 28 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1057 (last onder dwangsom, herstel, overtreding, doel) Bouwrecht (BR), juli, Afl. 7, BR 2018/53