Lynn Kombrink
T+31 70 31 31 053
F+31 70 31 31 060
Ekombrink@feltz.nl

VCARD LinkedIn

Lynn Kombrink

advocaat-stagiaire

Lynn Kombrink is gespecialiseerd in het milieurecht. Zij adviseert en procedeert in gecompliceerde bestuursrechtelijke en civiele zaken op het gebied van het milieurecht, onteigeningsrecht en ruimtelijk ordeningsrecht.

Lynn heeft aan de Universiteit Utrecht gestudeerd, waar zij haar bachelor Rechtsgeleerdheid en de master Staats- en Bestuursrecht met als specialisatie omgevingsrecht afrondde. Tijdens haar master heeft Lynn in teamverband meegedaan aan de VAR-pleitwedstrijd. Haar scriptie heeft zij geschreven over het verlaten van het begrip ‘inrichting’ en de introductie van het begrip ‘milieubelastende activiteit’ in de Omgevingswet.

Lynn is lid van de Vereniging voor Milieurecht (VMR), de Vereniging voor Bouwrecht (VBR) de Vereniging voor Administratief recht (VAR), en de Vereniging voor OnteigeningsRecht (VVOR).

Marktsectoren

Expertise