Juliëtte de Rijk
T+ 31 70 31 31 056
M+31 6 52 54 47 35
Ej.derijk@feltz.nl

VCARD LinkedIn

Secretaresse


Hélène Vreeswijk
T +31 70 31 31 051
E vreeswijk@feltz.nl

Juliëtte de Rijk

advocaat-stagiaire

Juliëtte houdt zich voornamelijk bezig met het ruimtelijke ordeningsrecht , het milieurecht en de Wet openbaarheid van bestuur. Daarnaast gaat zij ook graag aan de slag met vraagstukken die zich op het snijvlak van het bestuursrecht en het civiel recht bevinden, zoals kwesties omtrent overheidsaansprakelijkheidsrecht en civielrechtelijke geschillen vanwege handelingen die wat het publiekrecht betreft juist expliciet zijn toegestaan (zoals door middel van een bouw- of milieuvergunning).

Tijdens haar studie aan de Universiteit Leiden heeft zij een kijkje mogen nemen bij de Rijksoverheid, ervaring opgedaan bij de rechtspraak en gedoceerd aan de Universiteit Leiden. Zij weet daarom in het bijzonder hoe het reilt en zeilt binnen de rechterlijke macht. In het verlengde hiervan heeft zij goed inzicht in het verloop van (bestuursrechtelijke) procedures en hecht zij veel waarde aan heldere taal in haar stukken.

Marktsectoren

  • Overheid
  • Bouw- en Vastgoed
  • Industrie

Expertise

Lidmaatschappen

  • Lid van de Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen (VJOJ)