Jan Borman
T+31 70 21 83 456
M+31 6 15 48 80 01
Eborman@feltz.nl

VCARD LinkedIn

Secretaresse


Hélène Vreeswijk
T +31 70 31 31 051
E vreeswijk@feltz.nl

Jan Borman

advocaat-stagiair

Jan Borman is voornamelijk actief in civielrechtelijke kwesties en adviseert en procedeert op het gebied van vastgoed- en bouwrecht en energierecht. Jan behandelt zaken voor (project)ontwikkelaars, investeerders, aannemers, (lokale) overheden alsmede bedrijven en (lokale) overheden in de hele keten van productie, transport en levering van energie.

Tijdens zijn rechtenstudie heeft Jan in het bedrijfsleven, de advocatuur en de rechterlijke macht kennis en ervaring opgedaan op het gebied van het algemeen bestuursrecht, aansprakelijkheidsrecht, civiel procesrecht, contractenrecht, energierecht, het goederenrecht en het schadevergoedingsrecht. Als advocaat zoekt hij naar oplossingen voor gecompliceerde vraagstukken van cliënten binnen deze rechtsgebieden of juist op de grensvlakken daarvan.

Jan heeft aan de Universiteit Leiden en de University of British Columbia (Vancouver, Canada) gestudeerd en de master Civiel Recht afgerond.

Marktsectoren

  • Bouw- en Vastgoed

  • (Duurzame) Energie

  • Industrie

  • Overheid

Expertise

Lidmaatschappen

  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Bouwrecht (VBR)
  • NEvER