Jan Borman
T+31 70 21 83 456
M+31 6 15 48 80 01
Eborman@feltz.nl

VCARD LinkedIn

Secretaresse


Suzanne van den Berg
T +31 70 31 31 074
E vandenberg@feltz.nl

Jan Borman

advocaat-stagiair

Jan Borman is voornamelijk actief in civielrechtelijke kwesties en adviseert en procedeert op het gebied van vastgoed- en bouwrecht en energierecht. Jan behandelt zaken voor (project)ontwikkelaars, investeerders, aannemers, (lokale) overheden alsmede bedrijven en (lokale) overheden in de hele keten van productie, transport en levering van energie.

Tijdens zijn rechtenstudie heeft Jan in het bedrijfsleven, de advocatuur en de rechterlijke macht kennis en ervaring opgedaan op het gebied van het algemeen bestuursrecht, aansprakelijkheidsrecht, civiel procesrecht, contractenrecht, energierecht, het goederenrecht en het schadevergoedingsrecht. Als advocaat zoekt hij naar oplossingen voor gecompliceerde vraagstukken van cliënten binnen deze rechtsgebieden of juist op de grensvlakken daarvan.

Jan heeft aan de Universiteit Leiden en de University of British Columbia (Vancouver, Canada) gestudeerd en de master Civiel Recht afgerond.

Marktsectoren

  • Bouw- en Vastgoed

  • (Duurzame) Energie

  • Industrie
  • Overheid

Expertise

Aanbevelingen

Professionele lidmaatschappen

  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Bouwrecht (VBR)
  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NEvER)

Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Jan Borman, Tijn Slegers Het vonnis in de zaak Milieudefensie tegen Shell Nederlands Tijdschrift voor Energierecht, NTE 2021 nr. 4
Jan Borman, Marc Houweling, Adinda de Jonge, Susanne van de Pest, Brim Tonino Nieuw modelovereenkomst Bouwteam: Wat is gewijzigd? Cobouw 14 mei 2021
Jan Borman Noot bij Hof Den Haag 3 november 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:2057 (Aannemingsovereenkomst. Verzuim zonder ingebrekestelling? Aannemer moest worden toegelaten tot herstel van het gebrek, naar eigen inzicht.) Bouwrecht (BR), februari, afl. 2, BR 2021/16, p. 104-109
Jan Borman Consultatie Warmtewet 2 oftewel de Wet Collectieve warmtevoorziening Nederlands Tijdschrift voor Energierecht, nr. 5/6 december 2020
Jan Borman, Susanne van de Pest Noot bij Raad van Arbitrage van de Bouw 6 augustus 2020, nr. 36.954 (Aannemingsovereenkomst. Andersluidende betalingsafspraken overeengekomen? Tekortkoming aanneemster door ten onrechte stilleggen werk. Bouwrecht (BR), december, afl. 12, BR 2020/98
Jan Borman Aanvullingswet grondeigendom Omgevingsrecht: Verslag van de VBR-jaarvergadering gehouden op 12 december 2019 te Den Haag Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), maart, afl. 3, TBR 2020/38