Jacques Sluysmans
T+31 70 31 31 057
M+31 6 292 212 64
Esluysmans@feltz.nl

VCARD LinkedIn Rechtsgebiedenregister

Secretaresse


Leonora Bloem
T +31 70 31 31 052
E bloem@feltz.nl

Jacques Sluysmans

partner

De expertise van Jacques Sluysmans beslaat zowel het civiele recht als het bestuursrecht en het (economisch) strafrecht. Vanwege deze bijzondere, brede visie is hij in staat om problemen die diverse facetten kennen in hun geheel te overzien en te beoordelen. Dit zorgt voor korte lijnen met cliënten, een integrale benadering en beheersing van kosten.

Naast adviseren en procederen op het snijvlak van privaatrecht en publiekrecht – met een bijzondere focus op schadevergoedingsrecht en energierecht – ondersteunt hij partijen in wetgevingsprojecten. Hierbij adviseert hij zijn cliënten over de mate van invloed van de voorgenomen wetgeving op hun business en de te voeren strategie. Doel van die strategie kan zijn om te komen tot voor cliënten aanvaardbare wet- en/of regelgeving. Jacques weet in zulke trajecten de weg om zijn cliënten te helpen hun doel te bereiken.

Jacques promoveerde in 2011 in Leiden en is sinds 2013 bijzonder hoogleraar onteigenings- en belemmeringenrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De kruisbestuiving tussen wetenschap en praktijk levert nuttige inzichten op die ook voor cliënten van waarde blijken te zijn. In 2021 is Jacques benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn uitzonderlijke verdiensten voor het onteigeningsrecht.

Verder is Jacques actief als bindend adviseur en (NAI) arbiter, voorzitter van de Vereniging voor Bouwrecht, voorzitter van de Vereniging voor Onteigeningsrecht. Tevens is hij lid van de toetsingscommissie voor het Platform Leg- en Ligrechten, lid van de Raad van Advies Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen, lid van de internationale Expert Group on Expropriation, lid van de Raad van Toezicht van de Koninklijke Nederlandse Wandelbond, lid van de Raad van Toezicht van het Haags Historisch museum en de Gevangenpoort, lid van de Raad van bestuur van theatergroep Firma Mes.

Marktsectoren

 • (Duurzame) Energie
 • Industrie
 • Overheid

Expertise

Ervaring

Ter illustratie:

 • Jacques heeft vele procedures in zowel feitelijke aanleg als in cassatie gevoerd op het gebied van het overheidsaansprakelijkheidsrecht, waaronder Pannenkoekenhuis De Kabouter, Direks/Venray, Fabricom/Staat en Van Zoggel/Den Bosch;
 • Jacques is voor diverse rechtbanken werkzaam als voorzitter van de commissie van door de rechtbank benoemde deskundigen die de rechtbank moeten adviseren over de omvang van de schadeloosstelling voor onteigening;
 • Jacques staat diverse partijen bij in de (langlopende) procedure(s) betreffende de onteigening van de effecten en vermogensbestanddelen van de SNS Bank en SNS Reaal;
 • Jacques heeft diverse industriële bedrijven bijgestaan in strafrechtelijke trajecten naar aanleiding van (onder meer) milieu-incidenten en kwesties betreffende het Brzo 2015;
 • Jacques is de vaste advocaat van een groot aantal drinkwaterbedrijven, die hij op zowel bestuursrechtelijk als privaatrechtelijk terrein bijstand verleent;
 • Jacques is – als enige advocaat in Nederland – betrokken geweest bij alle parlementaire enquêtes die hebben plaatsgevonden onder de Wet parlementaire enquête 2008;
 • Jacques adviseert aan en procedeert voor een groot aantal energiebedrijven inzake de voorgenomen exploratie of exploitatie van olie en gas, zowel onshore als offshore.

Aanbevelingen

 • Chambers Europe 2021: Public Law: Band 3, Planning & Environment: Band 2: "Strengths: Reflecting on the firm's increasing market presence, one interviewee says: 'Van der Feltz advocaten has a very impressive practice' , before concluding: 'The team has got itself established very nicely.'"
 • Chambers Europe 2021 Energy & Natural Resources: Regulatory, Band 3

 • Legal 500 2022 Environment and Planning (Tier 1): Van der Feltz has shown not only in depth knowledge of specific (fields of) laws and regulations, but also the ability to integrate insights from various fields into their advice.‘ ‘They have shown the ability to provide a structured overview of applicable regulations and the ways in which they interconnect.‘The team is unique because of the high quality of their service and their diversity, accessibility and drive.’
 • Legal 500 2022 Energy: Regulatory (Tier 2): 'I see Van der Feltz as (one of) the leading firms when it comes to knowledge about regulations on the energy market.‘ ‘Their in depth knowledge on both the current and upcoming legislation enabled us to create a truly future-proof solution for our project.‘ ‘Jacques Sluysman’s advice is prompt, very clear and of high quality.

Lidmaatschappen

 • Bindend adviseur en (NAI) arbiter
 • Voorzitter van de Vereniging voor Bouwrecht
 • lid van de toetsingscommissie voor het Platform Leg- en Ligrechten
 • Voorzitter van de Vereniging voor Onteigeningsrecht
 • Lid van de internationale Expert Group on Expropriation
 • Lid van de Raad van Advies van de Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen

Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Jacques Sluysmans Overheidsaansprakelijkheid voor schade bij afschaffing van het zelfrealisatierecht Overheid en Aansprakelijkheid (O&A), december 2006, Nr. 5-6, O&A 2006, 71
Jacques Sluysmans, Willem Van der Werf Kroniek Wet voorkeursrecht gemeenten 2005-2006 Tijdschrift voor Agrarisch recht (TvAR), november 2006, Nr. 11, TvAR 2006/11, UDH:TvAR/4103
Jacques Sluysmans Een nieuw verhaal, of de scherpe kantjes van de Grondexploitatiewet Tijdschrift voor Omgevingsrecht (TO), juni 2006, Nr. 2, TO 2006/2.2
Jacques Sluysmans Cassatie in landinrichtingszaken Bouwrecht (BR), oktober 2006, Afl. 10, BR 2006/194
Jacques Sluysmans Noot onder HR 3 maart 2006 (Staat/Maat) Agrarisch Recht, oktober 2006, Nr. 10, 5369.
Jacques Sluysmans Ontwikkelingen in het eigendomsbegrip onder artikel 1 Eerste Protocol NJCM-Bulletin (NTM/NJCM-bull), jrg. 39 [2014], nr. 3, NTM/NJCM-bull. 2014/20