Jacques Sluysmans
T+31 70 31 31 057
F+31 70 31 31 060
M+31 6 292 212 64
Esluysmans@feltz.nl

VCARD LinkedIn

Secretaresse


Leonora Bloem
T +31 70 31 31 052
E bloem@feltz.nl

Jacques Sluysmans

partner

Jacques Sluysmans is advocaat bij de Hoge Raad. Hij is specialist op het snijvlak van privaatrecht en publiekrecht, met een bijzondere focus op schadevergoedingsrecht, bouwrecht en energierecht. Jacques bedient een brede civiele cassatiepraktijk.

Naast zijn werk bij Van der Feltz advocaten is Jacques bijzonder hoogleraar onteigenings- en belemmeringenrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, actief als bindend adviseur en (NAI) arbiter, voorzitter van de Vereniging voor Bouwrecht, voorzitter van de Vereniging voor Onteigeningsrecht en tevens lid van de Raad van Advies Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen en de International Expert Group on Expropriation.

Rechtsgebieden

Aansprakelijkheid en schade
Cassaties
Energierecht
Grondverwerving en grondexploitatie

Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Jacques Sluysmans, Brim Tonino Noot bij EHRM 16 januari 2018, ECLI:CE:ECHR:2018:0116DEC002261215 (Onteigening, Belastingheffing over schadeloosstelling) Sdu European Human Right Cases (EHRC), 2018, Afl. 2018, EHRC 2018/98
Jacques Sluysmans Noot bij Conclusie van het Parket bij de Hoge Raad 25 maart 2016, ECLI:NL:PHR:2016:164 Werkelijk van waarde, Annotaties bij conclusies van mr. J.C. van Oven, Den Haag: IBR 2018
Jacques Sluysmans Recht en literatuur: Jaarrede uitgesproken op 7 december 2017 tijdens de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), maart 2018, Nr. 3, TBR 2018/37
Jacques Sluysmans Noot bij EHRM 19 januari 2017, ECLI:CE:ECHR:2017:0119JUD003237712 (Onteigening. Verlies reëel gebruiksgenot. Verlies vergunning en productiemiddelen. Geen compensatie. Geen ‘fair balance’) European Human Rights Cases (EHRC), mei 2017, Afl. 5, EHRC 2017/84
Jacques Sluysmans Redeloze regeldrift: Jaarrede uitgesproken op 16 december 2016 tijdens de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), maart 2017, Nr. 3, TBR 2017/43
Jacques Sluysmans, Ruben Wiegerink Onteigenen volgens de Omgevingswet: fundamentele kritiek op een fundamentele herziening De Gemeentestem (Gst.), september 2016, Afl. 7443, Gst. 2016/111
Jacques Sluysmans, Ruben Wiegerink Reactie op reactie Van der Veen De Gemeentestem (Gst.), september 2016, Afl. 7443, Gst. 2016/121
Jacques Sluysmans Onteigening in de Aanvullingswet grondeigendom Nederlands Juristenblad (NJB), juli 2016, Afl. 28, NJB 2016/1393
Jacques Sluysmans Het recht van eendenkooi Ars Aequi (AA), juni 2016, Nr. 6, AA 2016/6
Jacques Sluysmans De molenaar van Sanssouci Column Radboud Universiteit, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 10 juni 2016
Jacques Sluysmans, Nikky van Triet Compensatie van waardevermindering bij energieprojecten Nederlands Tijdschrift voor Energierecht (NTE), juni 2016, Nr. 2, NTE 2016/2
Willem Bosma, Jacques Sluysmans, Nikky van Triet The Rule of Law: Protection of property ‘The rule of law: Protection of property’, in: Research handbook on crisis management in the banking sector, Edward Elgar Publishing 2015, p. 379-399
Jacques Sluysmans, Nikky van Triet Reclaiming Property: Changes of Purpose or Non-realization of Public Purpose aft Rethinking Expropriation Law I: Public Interest in Expropriation, Eleven International Publishing 2015, p.185-207
Jacques Sluysmans The Principle of Good Governance in Expropriation Law Rethinking Expropriation Law II: Context, Criteria, and Consequences of Expropriation, Eleven International Publishing 2015, p. 299-314
Jacques Sluysmans Verleden en toekomst van de deskundige in het onteigeningsrecht Overheid & Aansprakelijkheid (O&A), december 2015, Afl. 4, O&A 2015/89