Indira Stolze
T+31 70 31 31 075
F+31 70 31 31 060
M+31 6 156 709 57
Estolze@feltz.nl

VCARD LinkedIn

Secretaresse


Suzanne van den Berg
T +31 70 31 31 074
E vandenberg@feltz.nl

Indira Stolze

advocaat-stagiaire

Indira is advocaat sinds februari 2018. Zij studeerde aan de Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij rondde in 2014 haar master Bedrijfsrecht af en slaagde in 2015 cum laude voor de master Staats- en bestuursrecht. Indira is daarmee zowel bestuursrechtelijk als civielrechtelijk georiënteerd en heeft een bijzondere interesse voor het grensvlak van het publiek- en privaatrecht. In haar praktijk houdt zij zich bezig met civiele cassaties, (overheids-)aansprakelijkheidskwesties en het algemeen bestuursrecht in brede zin.

‘Cassatieprocedures waarbij de vraag rijst of de feitenrechter het recht op juiste wijze heeft toegepast, dan wel of hij zijn oordeel voldoende heeft gemotiveerd afgewisseld met bijvoorbeeld het opstellen van een bezwaarschrift tegen een weigeringsbesluit om subsidie te verlenen, zijn voorbeelden van wat ik het liefste doe. Het samenwerken met specialisten in een hecht team en de diversiteit aan zaken en cliënten maken mijn werk uitdagend. Daar krijg ik energie van.’

Voordat Indira toetrad tot Van der Feltz advocaten, was zij een aantal jaren werkzaam als wetenschappelijk docent bij de Erasmus School of Law. Eerst bij de sectie Ondernemingsrecht, later bij de sectie Staats- en bestuursrecht. Haar wetenschappelijke achtergrond komt goed van pas in juridisch complexe procedures. Tegelijkertijd hecht Indira veel waarde aan een pragmatische aanpak én heldere taal in haar adviezen en processtukken. Indira heeft als vice-voorzitter deel uitgemaakt van het bestuur en de organisatie van het Jonge Balie Congres 2019.

Marktsectoren

  • Overheid
  • Bouw-en Vastgoed

Expertise

Lidmaatschappen

  • VJOJ (Vereniging voor jonge onroerend goed juristen)
  • VAR (Vereniging voor bestuursrecht)

Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Indira Stolze, Ruben Wiegerink Misbruik van recht: dwangsommenjagers, querulanten en no pay no cure-dienstverleners binnen het lokale belastingrecht Belastingblad (BB), augustus, afl. 16, BB 2020/335
Indira Stolze, Francine van Vlijmen Naschrift bij Hof van Justitie van de Europese Unie 19 december 2019, ECLI:EU:C:2019:1112 Prejudiciële verwijzing. Richtlijn 2000/31/EG. Diensten van de informatiemaatschappij. Richtlijn 2006/123. Vrij verkeer van diensten) Gemeentestem (Gst.), april, afl. 7504, Gst. 2020/48
Indira Stolze, Ruben Wiegerink Misbruik van recht: dwangsommenjagers, querulanten en no pay no cure-dienstverleners binnen het lokale belastingrecht Belastingblad (BB), augustus, afl. 16, BB 2020/335
Indira Stolze Noot bij Hoge Raad 8 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3081 (Ongerechtvaardigde ongelijke behandeling ten opzichte van tweedegraads bloedverwanten) De Gemeenstestem (Gst.), april 2018, Afl. 7470, Gst. 2018/47