Indira Stolze
T+31 70 31 31 075
F+31 70 31 31 060
M+31 6 156 709 57
Estolze@feltz.nl

VCARD LinkedIn

Secretaresse


Suzanne van den Berg
T +31 70 31 31 074
E vandenberg@feltz.nl

Indira Stolze

advocaat-stagiaire

Indira is advocaat sinds februari 2018. Zij studeerde aan de Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij rondde in 2014 haar master Bedrijfsrecht af en slaagde in 2015 cum laude voor de master Staats- en bestuursrecht. Indira is daarmee zowel bestuursrechtelijk als civielrechtelijk georiënteerd en heeft een bijzondere interesse voor het grensvlak van het publiek- en privaatrecht. In haar praktijk houdt zij zich bezig met civiele cassaties, (overheids-)aansprakelijkheidskwesties en het algemeen bestuursrecht in brede zin.

‘Cassatieprocedures waarbij de vraag rijst of de feitenrechter het recht op juiste wijze heeft toegepast, dan wel of hij zijn oordeel voldoende heeft gemotiveerd afgewisseld met bijvoorbeeld het opstellen van een bezwaarschrift tegen een weigeringsbesluit om subsidie te verlenen, zijn voorbeelden van wat ik het liefste doe. Het samenwerken met specialisten in een hecht team en de diversiteit aan zaken en cliënten maken mijn werk uitdagend. Daar krijg ik energie van.’

Voordat Indira toetrad tot Van der Feltz advocaten, was zij een aantal jaren werkzaam als wetenschappelijk docent bij de Erasmus School of Law. Eerst bij de sectie Ondernemingsrecht, later bij de sectie Staats- en bestuursrecht. Haar wetenschappelijke achtergrond komt goed van pas in juridisch complexe procedures. Tegelijkertijd hecht Indira veel waarde aan een pragmatische aanpak én heldere taal in haar adviezen en processtukken.

Marktsectoren

  • Overheid
  • Bouw-en Vastgoed

Expertise