Francine van Vlijmen
T+31 70 31 31 064
F+31 70 31 31 060
M+31 6 218 864 47
Evanvlijmen@feltz.nl

VCARD LinkedIn

Secretaresse


Gérite Ruig
T +31 70 31 31 069
E ruig@feltz.nl

Francine van Vlijmen

advocaat-stagiaire

Francine is gespecialiseerd in het algemeen bestuursrecht en het ruimtelijke ordeningsrecht. Zij adviseert en procedeert over onderwerpen zoals handhaving, overheidsaansprakelijkheid en bestemmingsplanprocedures. Daarbij staat zij zowel bedrijven, zoals projectontwikkelaars, als overheden bij, waaronder gemeenten en provincies. Tevens is Francine betrokken bij vastgoedtransacties op het gebied van het omgevingsrecht en milieurecht.

Francine volgde de bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waarbij zij ook een jaar heeft gestudeerd aan de Universiteit van Oslo in Noorwegen. Aan de Universiteit van Leiden studeerde zij af in de richtingen Public International Law en Staats- en bestuursrecht.

Zij was verder afgelopen jaar actief binnen de Sluitingszittingsdagencommissie van de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Marktsectoren

  • Bouw- en Vastgoed
  • Overheid

Expertise

Lidmaatschappen

  • Lid van de VAR | Vereniging voor Bestuursrecht
  • Lid van de Vereniging voor Jong Onroerend Goed Juristen

Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Simon Olierook, Francine van Vlijmen Bestuursrechter toetst ‘vol’ of de betreffende planregel aan de Dienstenrichtlijn voldoet Gemeentestem (Gst.), augustus, afl. 7510, Gst. 2020/113
Simon Olierook, Francine van Vlijmen Bestuursrechter hanteert toets aan het evidentiecriterium bij de beoordeling of de betreffende planregel aan de Dienstenrichtlijn voldoet Gemeentestem (Gst.), augustus, afl. 7510, Gst. 2020/114
Indira Stolze, Francine van Vlijmen Naschrift bij Hof van Justitie van de Europese Unie 19 december 2019, ECLI:EU:C:2019:1112 Prejudiciële verwijzing. Richtlijn 2000/31/EG. Diensten van de informatiemaatschappij. Richtlijn 2006/123. Vrij verkeer van diensten) Gemeentestem (Gst.), april, afl. 7504, Gst. 2020/48
Francine van Vlijmen, Mark West Noot bij ABRvS 28 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:694 (Waterwet. Toepassing art. 6:22 Awb. Passeren gebreken. Motiveringsgebrek. Aanvulling benadelingscriterium) de Gemeentestem (Gst.), september 2018, Afl. 7477, Gst. 2018/124
Francine van Vlijmen, Mark West Noot bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 17 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:115 (Handhavingsverzoek. Uitleg vergunningsvoorschriften. Kühne & Heitz-arrest) Gemeentestem (Gst.), juni 2018, Afl. 7473, Gst. 2018/83