Daan Korsse
T+31 70 31 31 078
F+31 70 31 31 060
M+31 6 317 435 28
Ekorsse@feltz.nl

VCARD LinkedIn Rechtsgebiedenregister

Secretaresse


Gérite Ruig
T +31 70 31 31 069
E ruig@feltz.nl

Daan Korsse

advocaat

Daan Korsse specialiseert zich in het omgevingsrecht. Hij adviseert en procedeert over de publieke besluitvorming met betrekking tot (gebieds)ontwikkelingen. Binnen de grenzen van het bestuursrecht helpt hij overheden, bedrijven en particulieren om tot een duurzame oplossing te komen voor juridisch vaak ingewikkelde kwesties, bijvoorbeeld op het grensvlak van ruimtelijke ordening en milieu. Hij streeft ernaar een eventuele rechtsgang te voorkomen. Mocht het toch tot een procedure komen, dan blijft Daan in samenwerking met zijn cliënten zoeken naar mogelijkheden om die zo kort mogelijk te houden.

Inhoudelijke kwaliteit staat bij hem steeds hoog in het vaandel. Voorafgaand aan zijn werk in de advocatuur is hij bij de Universiteit Utrecht gepromoveerd op het gebied van het ruimtelijke-ordeningsrecht, waarna hij nog enkele jaren bij de universiteit werkzaam is geweest als Universitair Docent Bestuursrecht, in het bijzonder Omgevingsrecht. Als auteur is Daan betrokken bij Tekst & Commentaar (Omgevingswet) en het Handboek Omgevingswet dat zal worden gepubliceerd bij Boom juridisch. Hij publiceert regelmatig in juridische vaktijdschriften, zoals AB, De Gemeentestem en het Tijdschrift voor Bouwrecht.

Marktsectoren

 • Bouw- en Vastgoed
 • Overheid
 • Industrie

Expertise

Ervaring

Enkele voorbeelden uit de praktijk van Daan:

 • Adviseren van en procederen voor een gemeente in de Randstad over de ruimtelijke besluitvorming die nodig is voor de ontwikkeling van een woonwijk van 3.400 woningen;
 • Bijstaan van een chemisch bedrijf bij het aanvragen van een revisievergunning en de bijbehorende ruimtelijke inpassing;
 • Adviseren van en procederen voor een particuliere grondeigenaar over een omvangrijk dijkversterkingsproject, waarvoor de gronden van die grondeigenaar benodigd zijn;
 • Als juridisch adviseur participeren in de ontwikkeling van autodelen in een nieuwe woonwijk door een gemeente.

Lidmaatschappen

 • Lid van het Bestuur van de Vereniging voor Bouwrecht

 • Lid van de Redactieraad van het Tijdschrift voor Bouwrecht

 • Geassocieerd Medewerker van de Universiteit Utrecht

 • Docent bij het Instituut voor Bouwrecht

 • Docent bij de Rentmeestersopleiding van de NCOI