Daan Korsse
T+31 70 31 31 078
F+31 70 31 31 060
M+31 6 317 435 28
Ekorsse@feltz.nl

VCARD LinkedIn

Secretaresse


Petra Bakker
T +31 70 31 31 077
E bakker@feltz.nl

Daan Korsse

advocaat-stagiair

Daan Korsse is voornamelijk werkzaam in de omgevingsrechtelijke praktijk, en dan met name het ruimtelijke-ordeningsrecht. Binnen zijn vakgebied treedt hij op voor overheden, bedrijven en particulieren. Hij is lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Bouwrecht en zit in het bestuur van de Vereniging voor Bouwrecht. Daarnaast is Daan geassocieerd medewerker van de Universiteit Utrecht, waar hij colleges verzorgt binnen de master omgevingsrecht. Hij is docent bij onder meer het Instituut voor Bouwrecht en de Bilderdijk Academie. Als auteur is Daan betrokken bij Tekst en Commentaar (Omgevingswet) en publiceert hij regelmatig in De Gemeentestem en het Tijdschrift voor Bouwrecht.

Rechtsgebieden

Aansprakelijkheid en schade
Algemeen bestuursrecht
Grondverwerving en grondexploitatie
Milieurecht en Ruimtelijke ordening