Brim Tonino
T+31 70 31 31 050
F+31 70 31 31 060
M+31 6 27 14 84 94
Etonino@feltz.nl

VCARD LinkedIn

Secretaresse


Gérite Ruig
T +31 70 31 31 069
E ruig@feltz.nl

Brim Tonino

advocaat-stagiair

Brim Tonino houdt zich bezig met aanbestedingsrecht, civiele bouw- en vastgoedrecht en algemeen bestuursrecht. In deze rechtsgebieden adviseert hij onder meer projectontwikkelaars, overheden, aannemers en particulieren. Ook is procederen een belangrijk onderdeel van zijn werk.

De bouw- en vastgoedsector heeft dan ook zijn bijzondere belangstelling en de laatste trends en ontwikkelingen in die markt volgt hij nauwgezet. Hij publiceert en blogt hier regelmatig over.

Brim is sinds begin 2018 advocaat. Hij heeft gestudeerd aan de Universiteit Leiden en Monash University (Melbourne) en rondde de masters Staats- en bestuursrecht én Financieel recht af. Brim is ook bestuurslid bij de Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen (VJOJ).

Marktsectoren

  • Bouw- en Vastgoed

  • Overheid

Expertise

Lidmaatschappen

  • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht
  • Bestuurslid van de Vereniging voor Jonge Onroerend goed Juristen

Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Brim Tonino Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 3 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6115 (Bouwzaak. Aannemingsovereenkomst tussen Nederlandse opdrachtgevers en Duitse aannemer. Gebreken, meerwerk en minderwerk.) Bouwrecht (BR), september 2018, Afl. 10, BR 2018/74
Jacques Sluysmans, Brim Tonino Noot bij EHRM 16 januari 2018, ECLI:CE:ECHR:2018:0116DEC002261215 (Onteigening, Belastingheffing over schadeloosstelling) Sdu European Human Right Cases (EHRC), 2018, Afl. 2018, EHRC 2018/98
Brim Tonino Noot bij CRvB 30 juni 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2226 (Arrest EHRM Koročec, equality of arms, beoordelingssystematiek UWV, onafhankelijkheid en onpartijdigheid deskundige, in opdracht van bestuursorgaan advies uitbrengen) Jurisprudentie Wet werk en bijstand (JWWB), 2017, Afl. 1, JWWB 2017/212