Brim Tonino
T+31 70 31 31 050
F+31 70 31 31 060
M+31 6 27 14 84 94
Etonino@feltz.nl

VCARD LinkedIn

Secretaresse


Gérite Ruig
T +31 70 31 31 069
E ruig@feltz.nl

Brim Tonino

advocaat-stagiair

Brim Tonino studeerde aan de Universiteit Leiden en rondde in 2018 de masters Staats- en bestuursrecht en Financieel recht af. Als onderdeel van zijn studie heeft hij tevens aan Monash University te Melbourne gestudeerd. Hij is sinds mei 2018 werkzaam bij Van der Feltz advocaten.

Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Brim Tonino Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 3 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6115 (Bouwzaak. Aannemingsovereenkomst tussen Nederlandse opdrachtgevers en Duitse aannemer. Gebreken, meerwerk en minderwerk.) Bouwrecht (BR), september 2018, Afl. 10, BR 2018/74
Jacques Sluysmans, Brim Tonino Noot bij EHRM 16 januari 2018, ECLI:CE:ECHR:2018:0116DEC002261215 (Onteigening, Belastingheffing over schadeloosstelling) Sdu European Human Right Cases (EHRC), 2018, Afl. 2018, EHRC 2018/98
Brim Tonino Noot bij CRvB 30 juni 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2226 (Arrest EHRM Koročec, equality of arms, beoordelingssystematiek UWV, onafhankelijkheid en onpartijdigheid deskundige, in opdracht van bestuursorgaan advies uitbrengen) Jurisprudentie Wet werk en bijstand (JWWB), 2017, Afl. 1, JWWB 2017/212