Brim Tonino
T+31 70 31 31 050
M+31 6 27 14 84 94
Etonino@feltz.nl

VCARD LinkedIn

Secretaresse


Gérite Ruig
T +31 70 31 31 069
E ruig@feltz.nl

Brim Tonino

advocaat-stagiair

Brim Tonino is advocaat en houdt zich bezig houdt met kwesties op het gebied van het aanbestedingsrecht, huurrecht, goederenrecht, bouwrecht en algemeen bestuursrecht. Hij behandelt zaken voor (project)ontwikkelaars, investeerders, aannemers, (lokale) overheden, waterbedrijven en andere partijen betrokken bij bouw- en ontwikkelprojecten. Procederen en arbitreren vormen een belangrijk deel van zijn werk.

De bouw- en vastgoedsector heeft Brim's bijzondere belangstelling en de laatste trends en ontwikkelingen in die markt volgt hij nauwgezet. Regelmatig publiceert hij artikelen, blogs en annotaties in juridische tijdschriften. Hij is lid van de redactieraad voor het deelgebied 'Aanbesteding' van het tijdschrift 'Vastgoedrecht' (VGR).

Brim studeerde rechten aan Universiteit Leiden en Monash University (Melbourne, Australië) en rondde de masters Staats- en bestuursrecht én Financieel recht af. Brim is bestuurslid van de Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen (VJOJ).

Expertise

Recent werk

  • Adviseren en succesvol vertegenwoordigen van een drinkwaterbedrijf in een kort geding procedure over een Europese aanbesteding van bouwmaterialen;
  • Adviseren en vertegenwoordigen van een aannemer betreffende de ontwikkeling van een nieuw 5* hotel in Amsterdam en de aan de uitvoering gerelateerde meerwerkclaims;
  • Adviseren van een projectontwikkelaar over de ontwikkeling van het gemend gebruik van een belangrijke bezienswaardigheid in Nederland en vertegenwoordigen in rechte van die partij in verschillende verhuurder-huurder geschillen;
  • Adviseren en vertegenwoordigen van een beveiligingsbedrijf in een reeks kort geding- en hoger beroep procedures over aanbestedingen voor beveiligingsdiensten aangaande openbaar vervoer en infrastructuur;
  • Adviseren en vertegenwoordigen van een gemeente in verschillende verhuurder-huurder geschillen in het centraal station gebied;
  • Adviseren en vertegenwoordigen van een grote printerleverancier in een kort geding procedure tegen de Staat der Nederlanden betreffende een aanbesteding voor leveringen.

Aanbevelingen

Professionele lidmaatschappen

  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Bouwrecht (VBR)
  • Bestuurslid van de Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen (VJOJ)

Publicaties

Selecteer jaar:
Naam Titel Gepubliceerd in
Marc Houweling, Brim Tonino Ontbrekende inschrijfkostenvergoeding disproportioneel. Noot bij advies 508 Commissie van Aanbestedingsexperts 3 februari 2020 Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN), juni, afl. 4, JAAN 2020/83
Marc Houweling, Brim Tonino Vijf jaar Croce Amica; waar valt nog terrein te winnen bij de intrekking van aanbestedingsprocedures? Vastgoedrecht (VGR), april, nr. 2, VGR 2020-2
Marc Houweling, Brim Tonino RVB-Handreiking Tegemoetkoming inschrijvingskosten Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), maart, nr. 3, TBR 2020/34
Marc Houweling, Brim Tonino Inschrijfkosten gaan voor de baat uit. 2e Herziening Gids Proportionaliteit; baat het niet dan schaadt het niet Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), februari, nr. 2, TBR 2020/16
Brim Tonino Noot bij GHARL 3 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6115 (Bouwzaak. Aannemingsovereenkomst tussen Nederlandse opdrachtgevers en Duitse aannemer. Gebreken, meerwerk en minderwerk.) Bouwrecht (BR), september 2018, Afl. 10, BR 2018/74
Jacques Sluysmans, Brim Tonino Noot bij EHRM 16 januari 2018, ECLI:CE:ECHR:2018:0116DEC002261215 (Onteigening, Belastingheffing over schadeloosstelling) Sdu European Human Right Cases (EHRC), 2018, Afl. 2018, EHRC 2018/98
Brim Tonino Noot bij CRvB 30 juni 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2226 (Arrest EHRM Koročec, equality of arms, beoordelingssystematiek UWV, onafhankelijkheid en onpartijdigheid deskundige, in opdracht van bestuursorgaan advies uitbrengen) Jurisprudentie Wet werk en bijstand (JWWB), 2017, Afl. 1, JWWB 2017/212