Projectontwikkeling

Bij projectontwikkeling staat de ontwikkeling van woningbouwlocaties en bedrijventerreinen centraal, zowel binnenstedelijk als in het buitengebied. Gemeenten, projectontwikkelaars en woningcorporaties sluiten daarvoor in de regel samenwerkingsovereenkomsten, realisatieovereenkomsten en/of ontwikkelingsovereenkomsten. Hierin worden afspraken gemaakt over de inbreng, het bouwrijp maken en de uitgifte van gronden, over de realisatie van de gewenste ontwikkeling en over de inrichting van de openbare ruimte.

Gedegen kennis van het contracten- en aannemingsrecht, de ruimtelijke ordeningswetgeving, de regels rondom grondexploitatie en planschade en de gemeentelijke bevoegdheden is daarbij van groot belang. De overeenkomst moet voldoende drukmiddelen bevatten om beide partijen aan te zetten tot tijdige actie ter realisatie van de voorziene ontwikkeling. Daarnaast dienen zij voldoende flexibel te zijn, zodat partijen snel kunnen inspelen op gewijzigde omstandigheden. Van der Feltz advocaten biedt de know how en expertise die daarvoor nodig zijn.
Neem contact op met