Koop

De kern van de vastgoedpraktijk wordt gevormd door de koopovereenkomst met betrekking tot onroerend goed, welke koop resulteert in een levering van het onroerend goed bij notariële akte, hetzij in eigendom hetzij in erfpacht.

Wij begeleiden bij de totstandkoming van enerzijds onroerend goed transacties met consumenten en anderzijds complexe transacties tussen professionele partijen. In beide gevallen is Van der Feltz advocaten in staat te adviseren over vraagstukken als precontractuele goede trouw, (non-)conformiteit, waarschuwings- en onderzoeksplicht, nakoming, ontbinding en schadvergoeding, recht van eerste koop, burenrecht, gemeentelijk voorkeursrecht en bijzondere erfpachtsbepalingen.
In het kader van grotere transacties kunnen wij due diligence onderzoek uitvoeren naar het onroerend goed en de (milieu)vergunningensituatie, zo nodig met bijstand van ons vertrouwde ingenieursbureaus. Ten aanzien van al de genoemde terreinen kunnen wij civiele (kort geding) procedures voeren.

Voorts hebben wij – als adviseur en in procedures - ruime ervaring met complexe bodemverontreinigingskwesties, waarbij wij voor onze cliënten de voor- en nadelen van bepaalde saneringsscenario's in kaart kunnen brengen en ondersteuning bieden in de contacten met de overheid. Onze langdurige samenwerking met de top van het Nederlandse vastgoednotariaat stelt ons in staat optimaal gebruik te maken van de benodigde notariële bijstand in onroerend goed transacties, zowel bij fiscale vragen als in het kader van de notariële afwikkeling.Neem contact op met