Huur en pacht

Voor uw vragen over de huur en verhuur van bedrijfsruimte, kantoorruimte en woonruimte kunt u bij Van der Feltz advocaten terecht. Wij adviseren over de totstandkoming van huurovereenkomsten, begeleiding bij onderhandelingen en het voeren van gerechtelijke procedures – van de Kantonrechter tot de Hoge Raad – over (opleverings)gebreken, (tussentijdse) beëindigingen, ontruimingen, indeplaatsstellingen, onderhuur en huurprijzen.

Ook pachtgeschillen behandelt Van der Feltz advocaten tot en met de Hoge Raad. Verder adviseren wij over pachtovereenkomsten en -prijzen en over voorkeursrechten van pachters. In voorkomende gevallen verzorgen wij de correspondentie met de Grondkamers.

Voorbeelden uit de praktijk

  • Procederen voor een verhuurder over miljoenenschade ten gevolge van een dakinstorting;
  • Procederen voor een ontwikkelaar over het niet nakomen van afspraken door huurders na oplevering huurobject;
  • Adviseren van een baggermaatschappij over de beëindiging van diverse huurovereenkomsten;
  • Adviseren van een instelling inzake de beëindiging van een huurovereenkomst van een GSM-opstelplaats;
  • Adviseren van een aannemer over contracten (waaronder de Design & Build-, Het procederen voor een verhuurder over miljoenenschade ten gevolge van een dakinstorting;
  • Adviseren van een projectontwikkelaar over de ontwikkeling van het gemengd gebruik van een belangrijke bezienswaardigheid in Nederland en vertegenwoordigen in rechte van die partij in verschillende verhuurder-huurder geschillen


Relevante nieuwsartikelen


Neem contact op met