Erfpacht

Van der Feltz advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van erfpacht. Wij adviseren over de vestiging van het recht van erfpacht, over de toelaatbaarheid van de algemene voorwaarden die in veel gevallen daarvan onderdeel uitmaken, en over de mogelijkheden die beide partijen hebben om het recht te wijzigen, dan wel te beëindigen. Van der Feltz advocaten staat zowel de erfpachter als de grondeigenaar (bloot eigenaar) bij en is daarom uitstekend geplaatst om te adviseren over de wettelijke rechten en plichten van beide partijen.

Het recht van erfpacht kan, zoals de overige gebruiksrechten op een onroerende zaak, voor bepaalde en voor onbepaalde tijd worden gevestigd. In de praktijk spreken partijen echter ook wel een "eeuwigdurend" recht van erfpacht af. Hieruit kunnen geschillen ontstaan over de mogelijkheid van de bloot eigenaar om de canon na verloop van tijd aan te passen naar een marktconform niveau. Vragen over de grondslag voor de canonbepaling en de gevolgen van de waardestijging van de grond zijn vaak onderwerp van geschil. Van der Feltz advocaten beschikt over de ervaring en de know-how om partijen hierover optimaal te adviseren.Neem contact op met