Waterrecht

De “natte praktijk” van Van der Feltz advocaten betreft zowel bescherming tegen het water, de bescherming van de waterkwaliteit als de institutionele en fiscale vragen over de verhouding tussen het waterschap en de burger. ‘Water’ is natuurlijk oppervlaktewater, maar ook grondwater, het water dat aan de bodem wordt onttrokken (bijvoorbeeld in het kader van de bouw of van WarmteKoudeOpslag, WKO), het water dat wordt geloosd in een boorgat en het drinkwater. Al die wateren hebben hun eigen wettelijke regime. Ook hier speelt het Europese recht (men denke aan de implementatie van de Kaderrichtlijn Water) een belangrijke rol.Neem contact op met