Ruimtelijke ordening

In Nederland staat de ruimte zeer onder druk: voor het gebruik van iedere vierkante meter bestaan wel tien ideeën of harder: claims. De ruimtelijke ordening bepaalt hoe het land gebruikt wordt, wat er gebouwd en aangelegd mag worden en waar de infrastructuur ((spoor)wegen, waterwegen, kabels en leidingen etc.) komt te liggen.

Het uitgangspunt van een ruime discretionaire vrijheid van overheden om ons land in te richten is in de praktijk overwoekerd door een woud aan regels, belangen en beginselen die in acht moeten worden genomen. Nieuwe ruimtelijke plannen en regels kunnen fysiek en financieel grote gevolgen hebben. Dat leidt er toe dat plannen onder het vergrootglas worden gehouden en dat er een constante stroom rechtspraak is, die soms leidt tot een verrassende nieuwe uitleg van wettelijke bepalingen. Op dit moment staan bijvoorbeeld veel bouwprojecten onder druk als gevolg van de stikstofcrisis. Bij de bouw van woningen of de aanleg van een weg komt nu eenmaal stikstof vrij.

Ofschoon de ruimtelijke ordening bedoeld is voor iedereen, weten door die permanente ontwikkeling langzamerhand alleen gespecialiseerde professionals nog de weg. Bij ons bent u op het goede adres.Neem contact op met