Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht is het geheel aan overheidsregels, dat een rol speelt bij veranderingen in de fysieke leefomgeving: bouwen, aanleggen, slopen, het uitstoten van stoffen en gassen naar de lucht, het water en de bodem. De belangrijkste componenten van het omgevingsrecht zijn de ruimtelijke ordening (de Wet ruimtelijke ordening, Wro, en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wabo) en de regels die het milieu beschermen (de Wet milieubeheer). Ook het natuurbeschermingsrecht (de bescherming van gebieden en soorten) kan men goed tot het omgevingsrecht rekenen.

Omgevingsrecht gaat vaak over grote ambities van overheden en bedrijven en van grote weerstand bij de bevolking. Van der Feltz Advocaten is – aan beide zijden - betrokken (geweest) bij veel projecten die heftige emoties oproepen, zo ook projecten die onder de reikwijdte van de Crisis- en herstelwet (Chw) vallen. Behalve een seamless juridische service kan de advocaat in die gevallen ook een belangrijke bijdrage leveren bij de keuzes op het gebied van strategie en public relations.Neem contact op met