Milieu- en milieustrafrecht

Milieurecht is een functioneel vakgebied. Een werkelijke belangstelling voor de techniek is een voorwaarde om dit vakgebied op deugdelijke wijze uit te oefenen. Milieurecht omvat privaatrecht (bijvoorbeeld het sluiten van een contract ten behoeve van een onderneming waarin de mogelijkheid van aansprakelijkheden van historische bodemverontreiniging moet worden geregeld), bestuursrecht (de verlening van vergunningen, handhaving door dwangsommen en stillegging van de installaties) en milieustrafrecht (vervolging ter zake van de overtreding van milieudellicten uit de Wet economische delicten en de reguliere Strafwet).

Van der Feltz advocaten beheerst en overziet en behandelt deze vakgebieden geïntegreerd, zowel vanuit het perspectief van de fabriek (“de inrichting”) als de toezichthoudende overheid.Neem contact op met