Crisis- en herstelwet

Sinds 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet van kracht. Deze wet tracht te voorzien in een verkorting van de wettelijke procedures, waardoor bouwprojecten sneller kunnen worden uitgevoerd. Het gaat onder meer om de aanleg van wegen en bedrijventerreinen en de bouw van woningen en windmolenparken.

Niet altijd is het aanstonds duidelijk of de Crisis- en herstelwet al dan niet van toepassing is op een bepaald project. Voorzichtigheid is dus geboden, zowel voor de overheid die met deze wet moet werken als voor burgers en bedrijven die aanlopen tegen projecten die onder de reikwijdte van deze wet vallen. De advocaten van Van der Feltz beschikken over de kennis en ervaring om alle partijen met raad en daad bij te staan.