PPS en contracteren met de overheid

PPS staat voor 'publiek private samenwerking'. PPS kan vele vormen aannemen: van een klassiek koopcontract tot een constructie waarbij de private partij een project ontwerpt, bouwt, financiert en gedurende lange tijd onderhoudt (bijvoorbeeld het DBFMO-contract, wat staat voor 'Design, Build, Finance, Maintain and Operate').

PPS is altijd juridisch maatwerk. Startpunt is dat de overheid, die het initiatief neemt, een helder en concreet beeld heeft van het gewenste eindresultaat. Stap twee is het bereiken van overeenstemming met andere betrokken overheden. Dan komen de strategische keuze over de vorm van de samenwerking, de uitwerking en tenslotte de uitvoering: de keuze van de partner en de aanbesteding. PPS vraagt van de adviserende jurist een goed overzicht van de mogelijkheden, ervaringen met knelpunten en veel inventiviteit. In PPS-processen wisselen de noodzaak van een helicopterview en van oog voor detail elkaar in hoog tempo af. Wij gaan de uitdaging graag met u aan.Relevante publicaties


Neem contact op met