Grondexploitatie en kostenverhaal

Op 1 juli 2008 is de - in de praktijk zo gedoopte - Grondexploitatiewet (GREX), als onderdeel van de Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Ten aanzien van bepaalde bouwplannen schrijft deze wet voor dat, gelijktijdig met het nemen van een ruimtelijk besluit dat in die bouwplannen voorziet (bestemmingsplan, omgevingsvergunning), een exploitatieplan moet worden vastgesteld. Op basis van het exploitatieplan verhaalt de gemeente de kosten die zij maakt op de ontwikkelaar. Dat kan door middel van een overeenkomst, of door middel van een financiële voorwaarde aan de omgevingsvergunning. Het opstellen van een exploitatieplan is echter niet verplicht, indien het kostenverhaal vóór het nemen van het ruimtelijk besluit – bijvoorbeeld door middel van een overeenkomst die vóór het nemen van het ruimtelijk besluit is gesloten - is geregeld.

De advocaten van Van der Feltz adviseren regelmatig over de vraag welke kosten de gemeente door middel van de Grondexploitatiewet kan verhalen en over het opstellen van overeenkomsten die strekken tot kostenverhaal. Ook voeren zij procedures over de vaststelling van exploitatieplannen.Neem contact op met