Gemeentelijk voorkeursrecht

De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) biedt gemeenten – en sinds 2008 ook provincies en het rijk - de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden ten behoeve van zichzelf een recht van eerste koop te vestigen op daartoe aangewezen gronden. Een dergelijke vestiging heeft tot gevolg dat de eigenaar niet meer vrijelijk over die grond kan beschikken, doch die eerst te koop moet aanbieden aan de overheid die het voorkeursrecht heeft gevestigd.

Wanneer mogen dergelijke voorkeursrechten gevestigd worden, hoe gaat dat in zijn werk en wat is de samenloop met de procedures op grond van de Wet ruimtelijke ordening? Moet de eigenaar grond waarop een voorkeursrecht rust altijd eerst aan de overheid aanbieden, of bestaan daarop uitzonderingen? Hoe verloopt de aankoopprocedure door de gemeente, als partijen het niet eens kunnen worden over de koopprijs? Wat kan de overheid gemeenten doen tegen ontwijkingsconstructies en welke constructies zijn wel toelaatbaar?

Van der Feltz advocaten adviseert en procedeert veelvuldig op het terrein van de Wet voorkeursrecht gemeenten.


Relevante nieuwsartikelen


Neem contact op met