Grondverwerving en grondexploitatie

De vastgoedmarkt is constant in beweging. Overheden beogen regelmatig nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken, te stimuleren of in goede banen te leiden.

Hierin staat een gevarieerd scala aan juridische wegen open. Dit loopt uiteen van een voorkeursrecht op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten tot onteigening volgens de procedure in de Onteigeningswet. Daarnaast bestaan er voor ontwikkelaars ook verplichtingen, zoals de verplichting tot het opstellen van een grondexploitatieplan.

Er valt veel winst te behalen ten aanzien van de relatie tussen overheid en burger/bedrijf. Contracteren met de overheid of publiek-private samenwerking tussen beiden is juridisch maatwerk. Van de adviserende jurist vraagt dit een goed overzicht van de mogelijkheden, ervaringen met knelpunten en veel inventiviteit.

Wij adviseren regelmatig over vraagstukken rondom grondverwerving en -exploitatie, waaronder:Relevante publicaties


Neem contact op met