Energierecht

De vraag naar energie zal de komende jaren alleen maar stijgen. Tegelijkertijd rijzen vragen die verband houden met de transitie van fossiele energie naar duurzame energie. Wet- en regelgeving zal in overeenstemming worden gebracht met de mondiaal daarover gemaakte afspraken.

Ons team van advocaten heeft ruime specialistische kennis van en ervaring met de energiesector om die vragen helpen op te lossen vanuit juridisch oogpunt. Onze expertise beslaat de hele keten van het energierecht, van exploratie, productie en transmissie tot de distributie en levering van energie.

Wij begeleiden niet alleen partijen in de private sector, zoals ontwikkelaars, aannemers en (chemische) industrie, maar ook overheden (gemeenten) en nutsbedrijven.

Zo adviseren wij partijen bij projecten voor opwekking van energie uit duurzame energiebronnen als zon, wind en biomassa. Deze projecten hebben ruimte nodig en het ruimtelijk ordeningsrecht en milieurecht spelen daarbij een belangrijke rol.
Verder zijn wij bijvoorbeeld betrokken bij projecten voor (nieuwe) energie-infrastructuur, zowel bovengronds (leidingen en installaties) als ondergronds (kabels en leidingen, opslag van gas en CO2), en adviseren wij bij de vergunningverlening voor grote industriële installaties. Duurzaamheid speelt daarbij een belangrijke rol. Ook de vergunningverlening voor de winning van gas valt binnen onze expertise.


Relevante nieuwsartikelen


Relevante publicaties


Neem contact op met