Cassaties

De cassatieprocedure bij de Hoge Raad heeft een bijzonder karakter. De Hoge Raad is gebonden aan de vastgestelde feiten, maar is tevens bevoegd uitspraken van lagere rechterlijke instanties te vernietigen. Dit vanwege strijd met het recht en onvoldoende of ondeugdelijke motivering. De behandeling van - en advisering over - zaken die aan de Hoge Raad worden voorgelegd vormt daarom een specialisme op zich.

Vanwege onze jarenlange kennis met het procederen voor de Hoge Raad adviseren en denken wij mee in lopende procedures voor de feitelijke rechter (Rechtbank en Hof). Dit gebeurt met het oog op een mogelijke cassatieprocedure.

Wij worden ingeschakeld om een zo goed mogelijke uitgangspositie in de eventuele latere cassatieprocedure te verwerven. En tevens om in de lagere instanties tot een zo gunstig mogelijke uitspraak te komen.
Relevante publicaties


Neem contact op met