Aannemingsovereenkomst

De aannemingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de aannemer zich ertoe verplicht een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen. De wederpartij verplicht zich om zijn beurt om een geldsom te betalen aan de aannemer. Aannemingsovereenkomsten bevatten vaak standaardbepalingen, dat wil zeggen: algemene voorwaarden die standaard in een contract staan. De meest voorkomende algemene bepalingen in tranditionele aannemingsovereenkomsten zijn de Uniforme administratie voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012). Een aannemer regelt hiermee kwesties op het gebied van: aansprakelijkheid, garanties, oplevering, meerwerk. Voorts bepalen de standaardregels van de UAV onder meer: de verantwoordelijkheid voor de vereiste vergunningen, de archeologische vondsten, de tijdige levering van de geschikte bouwstoffen etc.

In (meer) geïntegreerde bouwcontracten - zoals Design & Build (D&B) en turnkey overeenkomsten -, wordt veelal gebruik gemaakt van standaardvoorwaarden zoals de Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde contracten 2005 (UAV-GC 2005).

Met onze ervaring met aannemingsovereenkomsten en onze gedegen kennis van de zowel technische als de juridische kant van bouwzaken zijn wij in staat om u optimaal te adviseren over (conflicten over) aannemingsovereenkomsten. Ook procederen wij veelvuldig bij de civiele rechter en in arbitrage (w.o. bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw en het NAI).Relevante publicaties


Neem contact op met